Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, în ziua înhumării Cardinalului Tomasz Spidlik

Mesajul Patriarhului României în ziua înhumării Cardinalului Tomáš Åpidlík, Velehrad, Cehia, 30 aprilie 2010:

Eminențele Voastre,

Excelențele Voastre,

Întristată asistență,

„Aștept învierea morților

și viața veacului ce va să fie”

(Crezul Niceo-Constantinopolitan)

Hristos a înviat!

Trecerea la cele veșnice a Eminenței Sale Cardinal Tomáš Åpidlík a adus în inimile noastre, ale celor ce l-am cunoscut, atât personal, cât și prin intermediul prodigioasei sale activități academice și publicistice, un sentiment de pioasă comemorare.

Monografiile sale dedicate creștinismului răsăritean au culminat cu Spiritualitatea Răsăritului creștin, lucrare de sinteză magistrală, căreia i se datorează celebritatea și recunoașterea de către lumea ortodoxă a autorității sale în domeniu. Concepută în patru părți, această lucrare este, fără îndoială, cea mai vastă expunere a spiritualității răsăritene făcută vreodată de un teolog romano-catolic. Putem spune că, aici, avem o veritabilă „summa spiritualitatis”, fundamentată pe o documentație aproape exhaustivă, extrasă din întreaga literatură duhovnicească răsăriteană și interpretată cu acrivie științifică. Cărțile Cardinalului Åpidlík, traduse în mai multe limbi europene, printre care și în română, s-au bucurat de o apreciere foarte largă din partea creștinilor, fapt care demonstrează, o dată în plus, utilitatea conținutului, cât și meritele autorului.

Înființarea Centrului de studii și cercetări „Ezio Aletti” de pe lângă Institutul Pontifical Oriental constituie încă o dovadă de atașament și dorință de apropiere între teologie și cultura din Vestul și Estul Europei.

Cardinalul Tomas Åpidlík a vorbit în mai multe rânduri despre poporul român, pe care l-a văzut ca fiind un „surprinzător păstrător al credinței și valorilor tradiționale creștine”(Cardinalul Tomas Åpidlík – discursul din ziua ceremoniei de înmânare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, joi, 29 mai 1997), menționând, în mai multe rânduri, și relațiile sale prietenești, fie ele și prin corespondență, cu părintele Dumitru Stăniloae. Ne rămân în amintire vorbele Cardinalului Åpidlík despre vocația specială a României în vremea noastră, a cărei contribuție la dezvoltarea Europei este încă pe nedrept minimalizată, atât în Occident, cât și în Orient. În acest sens, el l-a dat ca exemplu pe Sfântul Ioan Casian, străromân din ținuturile dobrogene, una din marile personalități care au construit puntea de legătură între cultura răsăriteană și cea apuseană.

În această perioadă pascală, când ne îndreptăm privirea și speranțele spre Învierea lui Hristos – chezășia învierii noastre – rugăm pe Milostivul Dumnezeu să odihnească în pace sufletul slujitorului Său, Cardinalul Tomas Åpidlík, prieten al Ortodoxiei și promotor al unității Bisericii lui Hristos.

Veșnică să-i fie pomenirea!

†Daniel

Patriarhul României

Comentarii Facebook


Știri recente