Mesajul Preafericitului Daniel la Consfătuirea metodică a profesorilor de Religie din județul Prahova, 25 sept. 2008

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Consfătuirea metodică a profesorilor de Religie din județul Prahova, Bușteni, joi 25 septembrie 2008:

Domnule Inspector Școlar General,

Distinși profesori de Religie,

Stimați invitați,

Ne bucurăm de faptul că Școala românească conlucrează cu Sfânta Biserică atât pentru înnobilarea caracterului tinerilor care studiază în școli și licee, cât și pentru cultivarea modului de cunoaștere prin comuniune în rândul profesorilor din județul Prahova, adunați în această zi, la Bușteni, pentru a se documenta în domeniul educațional religios.

În timp ce știința cultivă cunoașterea creației, a universului fizic și social, credința religioasă cultivă relația cu Creatorul și Mântuitorul lumii, oferind omului și creației semnificație și valoare eternă. Din această perspectivă, studiul Religiei devine o necesitate culturală și educațională. Fără Religie, nu poți avea o cultură completă, pentru că societatea secularizată încearcă să reducă valoarea eternă a persoanei umane la eficiența ei utilitaristă.

Mai mult decât oricând, Biserica și Școala sunt chemate astăzi să ofere copiilor și tinerilor nu numai știință și informare, ci și sens sau speranță spre a trăi viața în comuniune de iubire și prețuire reciprocă, cultivând demnitatea și solidaritatea umană.

Valorile oferite de educația religioasă sunt extrem de necesare, pentru că ele reprezintă pentru tineri un reper spiritual esențial și un liant existențial între toate cunoștințele teoretice, dobândite prin studiul celorlalte discipline. Religia îl învață pe copil și pe tânăr recunoștința față de părinți și față de binefăcători, dărnicia și hărnicia, sfințenia vieții, valoarea eternă a ființei umane, sensul prim și ultim al universului, binele comun și frumusețea sufletului profund uman, cultivat și îmbogățit prin idealuri nobile și virtuți.

Fiind lumina vieții în comuniune de iubire cu Dumnezeu și oamenii, Religia subliniază valoarea eternă a faptelor bune, săvârșite în timpul limitat al vieții terestre, și promovează comuniunea între generații, prin valorile perene ale credinței cultivate și transmise.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos a iubit copiii pe care i-a chemat la Sine, zicând: „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți!” (Matei 19, 14). Să nu împiedicăm copiii să vină la Hristos, să vină la Școală și la Biserică spre a se pregăti pentru o viață care cultivă valorile și virtuțile. Cu această pregătire spirituală, ei vor cultiva mai bine credința, dreptatea, adevărul, demnitatea umană și tezaurul spiritual și cultural al poporului nostru în context european.

De la Sfinții Părinți și din experiența celor două mii de ani de existență a Bisericii, am învățat că puterea credinței transformă într-adevăr sufletele oamenilor. De aceea, profesorilor de astăzi le revine responsabilitatea de a valorifica șansa predării Religiei în Școală, prin devotamentul și prin dăruirea lor, atât la catedră, cât și la Biserică. Profesorul de vocație se comportă la catedră, cu toți copiii încredințați lui spre învățătură, precum umblă preotul cu Sfintele Daruri în Altar, slujind la formarea caracterelor, prin înțelepciunea sa, care vine de la Duhul Sfânt. Prin urmare, așezăm la loc de cinste în ierarhia valorilor pe profesorul erudit și evlavios, cu simț pedagogic și etos misionar.

Proclamarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a anului 2008 ca An jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii trebuie să găsească ecouri vii și în activitatea profesorilor și a elevilor, întrucât educația religioasă creștin-ortodoxă autentică se sprijină pe aceste două repere fundamentale: Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie. În acest sens, concursul jubiliar Anul 2008 – an jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii, inițiat de Patriarhia Română pentru copiii și tinerii de toate vârstele, vine să amplifice și să stimuleze interesul pe care aceștia îl manifestă față de valorile perene ale culturii și spiritualității noastre românești.

Tot pentru împlinirea nevoilor spirituale ale copiilor și tinerilor, în scopul formării caracterului lor religios-moral autentic, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat hotărârea în acest an de a înființa, la fiecare parohie și la fiecare Centru Eparhial, un birou de catehizare a tineretului, care să desfășoare programe și activități specifice cu tinerii. Programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor”, ce va fi implementat la parohii, prin caracterul său complementar, vine să întregească educația religioasă a copiilor și tinerilor inițiată în familie și continuată prin ora de Religie din școală. De colaborarea eficientă a preotului din parohie cu profesorul de Religie din școală depinde succesul educațional al misiunii pe care amândoi sunt chemați să o împlinească.

Biserica este preocupată nu numai de participarea elevilor la orele de Religie, ci de participarea lor la toate activitățile didactice din Școală. Astfel, Biserica acordă o deosebită atenție, prin programul „Nu abandona Școala!”, prevenirii, în rândul elevilor, a abandonului școlar aflat în continuă creștere, precum și diminuării efectelor acestuia, prin reintegrarea în sistemul de învățământ a copiilor și tinerilor care, confruntați cu dificultăți sociale, au renunțat la studii.

Așadar, nici o familie să nu lase copiii fără școală! Orice sacrificiu trebuie făcut pentru cultura și binele copiilor. Ei sunt viitorul familiei, al neamului, al țării și chiar al Europei, dornică să se constituie într-o unitate de valori din care nu pot lipsi cele religioase. Economia, știința și tehnologia nu pot rezolva multiplele probleme sufletești ale omenirii, ci este nevoie de liantul viu al credinței în iubirea eternă a lui Dumnezeu față de umanitate, ca bază pentru comuniune stabilă.

Anul școlar 2008-2009, prin grija comună a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, aduce pentru elevi și pentru profesorii de Religie, în premieră, programe școlare revizuite uniform, pentru întreg sistemul de învățământ preuniversitar, de la clasa I și până la clasa a XII-a, care necesită, în scurtă vreme, alcătuirea de manuale școlare corespunzătoare. Desigur că ne dorim o armonizare a acestor programe școlare nu numai în interiorul disciplinelor, ci și o abordare interdisciplinară a educației, în așa fel încât cunoștințele dobândite în școală să nu fie contradictorii sau inutile vieții de zi cu zi, ci să conlucreze la formarea competențelor și a aptitudinilor, precum și la zidirea sufletească, a elevilor. Așa cum Geografia oferă cunoașterea configurației spațiale a pământului, esențială pentru cunoașterea patriei și a planetei, iar Istoria oferă cunoașterea succesiunii temporale a generațiilor umane, Religia oferă perspectiva comuniunii eterne de iubire între Dumnezeu și oameni, între Creator și creaturi, între persoane și popoare.

Noile programe aprobate pentru învățământul primar, gimnazial și post-gimnazial evidențiază locul binemeritat al Religiei în rândul disciplinelor din trunchiul comun ale planurilor-cadru de învățământ și confirmă eforturile tuturor celor ce au sprijinit campania Nu vrem liceu fără Dumnezeu!, inițiată de Patriarhia Română pentru păstrarea studiului Religiei în curriculum-ul Școlii românești. Tuturor le adresăm alese mulțumiri și binecuvântări pentru fidelitatea lor în promovarea inițiativelor comune ale Bisericii, ale Școlii românești și ale părinților.

Mulțumim atât autorităților locale ale orașului Bușteni, cât și reprezentanților Inspectoratului Școlar al Județului Prahova, pentru că au oferit profesorilor de Religie din Județul Prahova posibilitatea de a fi în comuniune frățească în această zi. Rugăm pe Hristos Domnul să Vă dăruiască, dumneavoastră tuturor, profesorilor, elevilor și părinților, pace și sănătate, spor în viață și în credință, ajutor și bucurie în activitatea pe care o desfășurați.

Cu părintească dragoste și multă prețuire,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente