Mesajul Patriarhului României la resfințirea Mănăstirii Moldovița

Mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române adresat cu ocazia resfințirii Mănăstirii Moldovița la 25 august 2013, citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment:

Preacuvioasei Maici,

Stavrofora BENEDICTA TATULICI,

Stareța Mănăstirii MOLDOVIȚA

Preacuvioasă Maică Stareță,

Mănăstirea Moldovița, străjuitoare de veacuri la hotarul Moldovei de nord, este un dar binecuvântat al lui Dumnezeu nu numai pentru ținutul Bucovinei, cu mănăstiri și biserici străvechi, cu sfinți voievozi, ierarhi și cuvioși, care au păstrat unitatea poporului și a credinței sale apostolice, ci este un dar binecuvântat al lui Dumnezeu pentru întregul neam românesc.

Restaurată și înnoită cu multă jertfă și râvnă duhovnicească, vechea biserică a Mănăstirii Moldovița ne arată deodată credința și evlavia călugărițelor acestei mănăstiri, a vechilor ctitori și a binefăcătorilor ei actuali față de Mântuitorul Iisus Hristos și față de Preacurata Sa Maică, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea acestui sfânt lăcaș.

Veșmântul luminos al picturii mănăstirii Moldovița, înscris în tezaurul de valori ale patrimoniului cultural național și mondial, prin care Evanghelia lui Hristos este edificată arhitectural și vizualizată iconic, unde frescele exterioare fac transparente zidurile mănăstirii, devenind ferestre spirituale vizibile ale prezenței nevăzute a lui Hristos, a fost conservat și restaurat, fiind pregătit acum pentru primirea resfințirii și a prezenței Duhului Sfânt.

Astfel, deodată cu construirea noilor locașuri de cult, care reprezintă o necesitate liturgică actuală, Biserica Ortodoxă Română arată că susține intensificarea cooperării dintre persoanele și instituțiile care au vocația și simțul datoriei de a consolida, restaura, conserva, pune în valoare și transmite generațiilor viitoare frumusețea monumentelor istorice ale poporului român, altare ale memoriei sau pomenirii vredniciei unui neam credincios din generație în generație.

Vă adresăm alese mulțumiri pentru invitația pe care ne-ați trimis-o de a săvârși slujba de resfințire a Mănăstirii Moldovița, în data de 25 august a.c., după încheierea amplelor lucrări de conservare și restaurare. Regretăm însă că, din cauza programului prestabilit, nu putem participa la aceste momente de bucurie și sărbătoare spirituală.

Vă adresăm alese felicitări pentru toată lucrarea care s-a împlinit aici cu multă osteneală și vă acordăm Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, mari ctitori de locașuri sfinte, pe care-i omagiem în mod deosebit anul acesta, 2013.

Totodată, felicităm întreaga obște monahală a Mănăstirii Moldovița, harnică și misionară, pe toți sprijinitorii ei din țară și străinătate, precum și pe toți clericii și credincioșii prezenți la acest eveniment sfânt și solemn de spiritualitate creștină și demnitate românească.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos și Preacuratei Maicii Sale să ocrotească această mănăstire și să dăruiască pace și bucurie, sănătate și mântuire tuturor închinătorilor și binefăcătorilor ei.

Cu multă prețuire și părintească binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente