Mesajul Patriarhului Daniel la apariţia ediţiei cu numărul 5.000 a Ziarului Lumina: O Mare Binecuvântare!

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la apariţia Ediţiei cu numărul 5000 a Ziarului Lumina, cotidianul Patriarhiei Române, 17 februarie 2022:


Ziarul Lumina – O Mare Binecuvântare!

Ediţia cu numărul 5000 a Ziarului Lumina, cotidianul Patriarhiei Române, este tipărită la puţin timp după intrarea acestei publicaţii în cel de-al optsprezecelea an de activitate (2005-2022). Numărul festiv de astăzi, 17 februarie 2022, ne prilejuieşte o evaluare retrospectivă şi o privire către viitor.

Parte componentă a Centrului de presă BASILICA al Patriarhiei Române, Ziarul Lumina cultivă legătura dintre presa bisericească tipărită şi media audiovizuală şi digitală în lucrarea de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu şi de promovare a activităţilor spiritual-academice, cultural-misionare şi social-filantropice ale Bisericii în lumea de azi.

În cele 5000 de ediţii tipărite şi în arhiva digitală a ziarului s-au adunat peste 150.000 de articole şi imagini (cuvinte de învăţătură şi icoane de sfinţi, reportaje, interviuri, documentare, editoriale, creaţii literare, texte şi fotografii grăitoare pentru mărturisirea dreptei credinţe în spaţiul public).

Un tezaur de mărturii ce alcătuiesc împreună cronica evenimentelor şi sărbătorilor bisericeşti de la începutul secolului al XXI-lea: agenda anilor omagiali şi comemorativi, Centenarul Marii Uniri, sfinţirea Altarului Catedralei Naţionale şi evoluţia lucrărilor la acest edificiu cu valoare de simbol, religia în şcoală şi pastoraţia familiei creştine, diaspora ortodoxă română, filantropia Bisericii, grija faţă de patrimoniul istoric şi artistic al poporului român, construirea de noi lăcaşuri de închinare.

O parte dintre articolele publicate în ziar se regăsesc acum, selectate şi organizate, în cele 25 de volume ce alcătuiesc colecţia „Media Christiana” – Seria LUMINA de la editura TRINITAS a Patriarhiei Române.

Ziarul Lumina a cultivat mereu  echilibrul între informare corectă şi formarea conştiinţelor în spiritul valorilor creştine autentice şi al respectului demnităţii umane. Totodată, este deschis către actualitatea socială şi abordarea provocărilor modernităţii printr-un act jurnalistic ce acordă prioritate spiritualităţii şi culturii, înaintea comercialului şi senzaţionalului.

De aceea, pe linia tradiţiei bicentenare a presei bisericeşti de la noi, cotidianul Patriarhiei Române şi suplimentul său săptămânal Lumina de Duminică apar în format tipărit, dar sunt prezente interactiv şi în spaţiul virtual, prin site-ul www.ziarullumina.ro şi în paginile reţelelor de socializare.

Un ziar al Bisericii în care sunt publicate comunicatele oficiale ale Sfântului Sinod, predici şi cateheze, cuvinte de învăţătură ale ierarhilor, profesorilor de teologie şi slujitorilor de la parohii şi mănăstiri, precum şi texte scrise de membri ai Academiei Române, specialişti în ştiinţe, educaţie şi cultură, dar şi mesaje şi opinii ale credincioşilor de vârste diferite, din ţară şi din străinătate.

Prin abonamente, ediţia unitară a Ziarului Lumina ajunge în toate regiunile patriei noastre, iar prin ediţia online poate  fi citită de orice român aflat pe alte meridiane ale lumii.

Articolele cu conţinut spiritual şi cultural pot fi de mare ajutor atât preoţilor, cât şi credincioşilor pe calea cunoaşterii şi împlinirii voii lui Dumnezeu, prin chemarea la rugăciunea, cultivarea speranţei şi îndemnul la fapte bune.

Binecuvântăm pe toţi ostenitorii, colaboratorii şi binefăcătorii Ziarului Lumina şi ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, „Lumina lumii” (Ioan 8, 12), să le dăruiască tuturor lumina harului dumnezeiesc şi răsplata lucrătorilor celor harnici, ce binevestesc bucuriile credinţei prin cuvântul scris şi prin noile mijloace de comunicare.

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Ziarul Lumina

Urmăreşte-ne pe Twitter: @agentiabasilica

Comentarii Facebook


Știri recente