Mesajul Înaltpreasfințitului Panteleimon, Mitropolit de Veria, Nausa și Kampania, pentru pregătirea pelerinajului cu moaștele Sf. Apostol Pavel, la București

Iubiți frați întru Hristos,

Cu deosebită bucurie și emoție vom vizita România, țara noastră prietenă, și cucernicul popor român, cu binecuvântarea Preafericirii Sale, a Preafericitului Patriarh Daniel al României, răspunzând invitației și aducând din Biserica Apostolică a Veriei, Sfintele Moaște ale Corifeului Celui dintâi dintre Apostoli și ale Apostolului Neamurilor, ale cerescului Pavel, atât petru închinare și binecuvântare pentru toți credincioșii, cât și spre încredințare a dragostei noastre frățești în Domnul, cea care, cu legături indestructibile, unește cele două Biserici ale noastre.

Dealtfel, Sfinții, au fost dintotdeauna și sunt până astăzi veriga de legătură între credincioși. Astfel, Biserica noastră Ortodoxă a Răsăritului este Biserica Sfinților, ale căror sfinte moaște, izvorâtoare de har împărtățesc lumii întregi Harul Cel Dumnezeiesc și dovedesc adevărul sfintei noastre credințe.

Și dacă acest lucru este valabil pentru toți Sfinții Bisericii noastre fără deosebire, cu atât mai mult pentru cel mai mare între Apostoli, pentru cel dintâi Corifeu, pentru cel pe care Sfântul Ioan Gură de Aur îl numește «gură a lui Hristos», cel ce nu numai în viață a cutreierat întreaga lume, predicând Cuvântul lui Hristos și semănând germenii Evangheliei, dar și după moartea sa mucenicească străbate de jur-împrejur lumea-ntreagă prin Sfintele Lui Moaște, martor fiind nemincinos și puternic propovăduitor al adevărului, pentru că: «Iisus Hristos este Același, ieri și azi și în veci».

Având ca prilej faptul că anul în curs, an în care se împlinesc două mii de ani de la nașterea Celui dintâi dintre Corifei, a Apostolului Pavel, și care, prin cinstita hotărâre a Sanctității Sale, a Patriarhului Bartolomeu, a fost proclamat «Anul Sfântului Apostol Pavel», Preafericirea Sa, Preafericitul Daniel, purtând părintește de grijă turmei sale, ne-a adresat nouă invitația de a vizita și de a aduce în orașul și în Biserica dumneavoastră, spre binecuvântarea și sfințirea tuturor, Sfintele Moaște ale Sfântului și Măritului Apostol Pavel, odoare ce se păstrează în Sfânta Mitropolie a Vériei, Náoussei și Kampaníei.

Așteptând cu bucurie întâlnirea noastră, invocăm binecuvântarea Sfântului și Măritului Apostol Pavel peste voi toți.

†Panteleímon,

al Vériei, Náoussei și Kampaníei

Comentarii Facebook


Știri recente