Mesajul de felicitare al Patriarhului României către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la împlinirea vârstei de 80 de ani

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a transmis Patriarhului Ecumenic Bartolomeu un mesaj de felicitare la împlinirea vârstei de 80 de ani, în data de 29 februarie 2020.


Sanctităţii Sale Bartolomeu,
Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă,
Patriarh Ecumenic

Sanctitatea Voastră,

Vă felicităm călduros cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 80 de ani, asigurându-Vă de fraterna noastră dragoste în Hristos şi de multa preţuire pentru bogata lucrare pastorală şi misionară a Sanctităţii Voastre.

Relaţiile frăţeşti dintre Patriarhia Română şi Patriarhia Ecumenică au cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimii ani, prin continuarea lucrării înaintaşilor noştri, exprimându-ne, de nenumărate ori, preţuirea atât pentru dragostea şi prietenia pe care Sanctitatea Voastră le arată constant Bisericii noastre şi poporului român, cât şi pentru înţelepciunea şi dinamismul în mărturisirea Ortodoxiei.

În acest context, sunt demne de reamintit vizitele Sanctităţii Voastre, în România, şi, în mod deosebit, vizita pe care aţi făcut-o, la Bucureşti, cu prilejul sfinţirii Catedralei Naţionale, în data de 25 noiembrie 2018.

De asemenea, suntem deosebit de recunoscători pentru grija părintească pe care o acordaţi Comunităţii Ortodoxe Române din Istanbul, îmbisericită, prin bunăvoinţa Sanctităţii Voastre, în ctitoria Sfântului Domnitor Martir al Ţării Româneşti Constantin Brâncoveanu.

Sanctitatea Voastră, ca fidel şi activ lucrător al rugăciunii Domnului Hristos „ca toţi să fie una” (Ioan 17:21), în îndelungata arhipăstorire, aţi evidenţiat rolul şi misiunea Ortodoxiei în context contemporan, prin manifestarea unităţii între libertate şi responsabilitate.

În acelaşi timp, Sanctitatea Voastră, nu aţi ignorat afirmarea identităţii şi libertăţii naţionale, precum şi solidaritatea şi întrajutorarea ortodoxă, care trebuie manifestate într-o măsură mult mai mare, în lumea contemporană.

În această lumină a comuniunii fraterne şi a coresponsabilităţii pastorale pentru binele Ortodoxiei întregi, în numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului, al credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi al nostru, personal, Vă adresăm calde şi fraterne urări de sănătate şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să reverse asupra Sanctităţii Voastre darurile Sale cele bogate!

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

Cu aleasă preţuire şi frăţească dragoste în Hristos Domnul,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto: arhiva Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente