Mesajul Arhiepiscopului Ieronim al Atenei de Ziua Mondială a Mediului 2018: text integral

Arhiepiscopul Ieronim al Atenei si al intregii Elade

„Pentru creștinul ortodox, rezolvarea problemei de mediu depinde de schimbarea radicală și decisivă a relațiilor sale cu lumea, cu semenii, dar mai ales cu Dumnezeu”, a subliniat Arhiepiscopul Ieronim al Atenei în mesajul de anul acesta cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului.

În mesaj, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Greciei face referire la cauzele spirituale care stau la baza distrugerii mediului înconjurător, afirmând că legătura dintre om, creație și Dumnezeu este afectată de egoism și de comportamentul discreționar al omului.

Arhiepiscopul Atenei atrage atenția asupra faptului că majoritatea problemelor de mediu sunt abordate cu superficialitate de omul contemporan care privește lacrimile animalelor otrăvite cu ironie, poartă o grijă superficială față de topirea ghețarilor și este indiferent față de oceanele care devin niște depozite de deșeuri.


Mesajul Arhiepiscopului Ieronim al Atenei de Ziua Mondială a Mediului 2018: text integral

„Şi s-a pornit grindină şi foc amestecat cu sânge şi au căzut pe pământ; şi a ars din pământ a treia parte, şi a ars din copaci a treia parte, iar iarba verde a ars de tot”.

-Apocalipsa 8:7

Grija pentru mediul înconjurător nu este un subiect care i-a preocupat pe oameni doar în ultimii ani. Evanghelistul Ioan, ucenicul cel iubit al lui Hristos, prezice în Apocalipsă distrugerile imense pe care le vor suferi pământul, apele, plantele, animalele și omul ca urmare a depărtării sale de Creator. El însă, după cum citim în Facere 1:31, atunci când a creat lumea „a privit că toate câte a făcut erau bune foarte”.

Sfântul Maxim Mărturisitorul a comparat omul cu lumea, introducând conceptele de „microcosmos” pentru om și de „macro-anthropos” pentru lume (Mistagogia VII, 1-4).

Unitatea în timpul istoric a lumii și a omului în cadrul Creației este explicată prin legătura care se creează între ei prin cauza divină a tuturor, care unifică și sprijină Creația și este prezentă în toate. La finalul timpului istoric, unitatea se explică prin puterea divină și îndumnezeitoare, care extinde la nivel suprem legătura activă existentă în timpul istoric.

Așadar, problema distrugerii mediului înconjurător, după cum a fost evidențiată de multe ori și de către mulți, are o cauză în principal spirituală, de vreme ce omul fiecărei epoci strică legătura cu Dumnezeu și cu semenii și cu toate ființele care îl înconjură din motive diferite, dar în special din cauza egoismului și comportamentului său discreționar.

Pentru creștinul ortodox, așadar, rezolvarea problemei depinde de schimbarea radicală și decisivă a relațiilor sale cu lumea, cu semenii, dar mai ales cu Dumnezeu.

Se obișnuiește uneori să se anunțe schimbări radicale în practicile industriale, științifice și comerciale pentru protejarea mediului. Problemele însă se îngroașă la ritmuri mereu crescânde.

Lacrimile pentru animalele, peștii și păsările otrăvite par a fi ironice, grija pentru ghețarii care se topesc pare a fi foarte superficială, uimirea față de informarea cotidiană că oceanele concurează cu depozitele de deșeuri care se creează pe nevăzute dispare în mod constant în fața unei vitrine cu ornamente.

Sfântul Atanasie cel Mare, apărătorul Ortodoxiei, ridicându-și glasul ca apărător al mediului natural, avertizează oamenii: „mare ruşine şi o primejdie de neocolit în ziua judecăţii; căci deşi au cunoscut calea adevărului, au lucrat contrar celor cunoscute”.

Urările și declarațiile nu au dat până acum roade. Tradiția Bisericii Ortodoxe, cu experiența și trăirea etosului euharistic și anti-consumerist, oferă societății de astăzi modalitatea de ieșire din criza ecologică.

Cu iubire și rugăciuni părintești,

Arhiepiscopul Ieronim al Atenei

Foto credit: AUTH

Comentarii Facebook


Știri recente