Mesaje la șase ani de patriarhat

În Sala Europa Christiana din Palatul Patriarhiei a avut loc, începând cu ora 12:00, un moment aniversar în timpul căruia au fost prezentate mesaje de felicitare din partea autorităților de Stat centrale și locale, precum și ale altor instituții publice.

În cele ce urmează vă prezentăm mesajele de felicitare adresate Patriarhului României cu prilejul împlinirii a șase ani de patriarhat:

Mesajul Președintelui României, dl. Traian Băsescu (mesajul a fost citit de dl. Cristian Diaconescu – consilier prezidențial)

Preafericirea Voastră,

Am deosebita plăcere de a Vă adresa felicitările mele călduroase cu prilejui aniversării întronizării Preafericirii Voastre ca Patriarh ai Bisericii Ortodoxe Române. Sunt onorat să evoc, în acest moment festiv, prezența activă în societate a Bisericii Ortodoxe Române, care evidențiază cât de importante sunt valorile spirituale pentru lumea în care trăim și, mai ales, pentru viitorul pe care îl datorăm generațiilor care vor veni.

Experiența pe care Biserica Ortodoxă Română a acumulat-o, sub înalta păstorire a Preafericirii Voastre, reprezintă un bun pentru întreaga societate și comunitate națională. Pentru instituțiile Statului Român, prin care acesta vine concret în întâmpinarea cetățenilor, Biserica Ortodoxă Română este un partener deosebit de important, în orizontul valorilor morale și al binelui comun. Am convingerea că modelul acestei colaborări, inspirate de nevoile reale ale oamenilor, va continua să aducă roade, cu purtarea de grijă a Preafericirii Voastre, contribuind în același timp la consolidarea unui climat de solidaritate și de încredere, fără de care o societate nu poate progresa.

Fie ca acest moment aniversar să Vă dăruiască, Preafericirea Voastră, bucurie și împliniri!

Întru mulți și fericiți ani!

***

Mesajul Președintelui Senatului României, dl. Crin Antonescu

Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel,

Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,

Locțiitor al Tronului Cezareii Capadociei, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericirea Voastră Părinte Patriarh Daniel,

Cu prilejul împlinirii a șase ani de la întronizarea Preafericirii Voastre în Scaunul Patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române, în numele Senatului României, vă urez sănătate, viață lungă, pace, inspirație, arhipăstorire îndelungată și mântuire.

La acest moment aniversar, ne exprimăm aprecierea deosebită față de eforturile pe care Biserica Ortodoxă Română le depune pentru ocrotirea vieții spirituale a românilor dinăuntrul și din afara granițelor țării.

În același timp, doresc să vă asigur de tot sprijinul nostru în demersurile pe care le întreprindeți pentru intensificarea asistenței duhovnicești acordate membrilor diasporei românești, cu recădere fraților noștri români ortodocși din Republica Moldova, Ucraina, Serbia – ceea ce suntem convinși, va avea efecte benefice în păstrarea identității lor naționale, culturale și religioase.

Cred că misiunea noastră este să netezim – prin mijloacele specifice aflate la îndemâna statului – drumul spre identificarea și promovarea, la toate nivelurile, a unor ierarhi dedicați, care să-i mângâie și să-i îndrume pe calea îngustă a credinței pe românii aflați departe de țara lor.

De asemenea, doresc să vă mărturisesc că suntem, cu toții, deopotrivă, mândri și recunoscători pentru punerea în operă, cu imense sacrificii, dar egală determinare, a impresionantului și atât de necesarului proiect de înălțare a Catedralei Neamului – simbol al credinței neclintite în Adevăr a acestui neam și garanție a veșnicei perpetuări a valorilor noastre spirituale.

Am fi extrem de onorați dacă ați permite unei delegații senatoriale să viziteze locul situat – desigur, nu întâmplător – în preajma Senatului României, în care se naște acest excepțional lăcaș de cult.

Avem credința că proximitatea Catedralei Neamului și apartenența instituției noastre la această parohie ne vor aduce dragostea, pacea, înțelepciunea, smerenia și răbdarea de care au atâta nevoie oamenii care ne-au împuternicit, vremelnic, să le hotărâm destinele.

Fie ca acest moment aniversar să reprezinte un nou imbold pentru diversificarea și consolidarea colaborării dintre păstorii lumești și cei duhovnicești ai acestui popor, întru redobândirea respectului de sine și al celorlalte națiuni.

Binecuvântați, Preafericite Părinte Patriarh, munca, strădania și credința poporului român!

Vă doresc, la ceas de sărbătoare, „Întru Mulți și Fericiți Ani!”

***

Mesajul Președintelui Camerei Deputaților, dl. Valeriu Ștefan Zgonea

Prea Fericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Prea Fericirea Voastră,

Astăzi, întreg poporul de credincioși ai Bisericii Ortodoxe Romîne, sărbătorește într-u Hristos, șase ani de la întronizarea Preafericirii Voastre, ca Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe din țara noastră.

La acest ceas de Aniversare, cu inimile pline de încredere, ne gândim la puterea pe care o aveți pentru a putea dirigui proiecte de o măreață taină diplomatică și administrativă, cu o încărcătură pastoral – misionară, menite să ajungă la sufletele tuturor credincioșilor. Ați făcut din această Misiune Divină, o preocupare permanentă de a oferi poporului credincios, o Biserică apropiată de nevoile oamenilor, o Biserică adaptată la schimbările prin care trece nu doar țara noastră, ci întreaga Lume, mai ales în contextul dificultăților economice profunde.

Am deplină credința că păstorirea Preafericirii Voastre, ca Patriarh al Bisericii noastre, în cei șase ani care au trecut de la taina întronizarii, este dedicată ceas de ceas, împlinirii Marilor Proiecte ale Bisericii noastre.

Pentru toate acestea, mă rog și eu, să aveți deplină putere și sănătate, să Vă puteți continua Menirea cu care întâmpinați zorii fiecărei zile.

Vă adresez din toata inima, tradiționala urare de Ani mulți cu sănătate și realizări misionar- pastorale trainice, într-u Biserica lui Hristos!

Cu alease sentimente de prețuire,

***

Mesajul Primului-Ministru al României, dl. Victor Ponta (mesajul a fost citit de către dl. Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale)

Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

Cu ocazia împlinirii a 6 ani de când ați fost întronizat Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Vă dorim ani mulți, sănătoși și putere de muncă în lucrarea misionară la care ați fost chemat.

Bucuroși că Biserica Ortodoxă Română are ca întâistătător un Patriarh înțelept într-o perioadă nu ușoară, Preafericirea Voastră ați avut și aveți nu numai înțelepciunea, ci și forța de a răspunde tuturor provocărilor contemporane prin muncă și jertfelnicie. Prin tot ceea ce faceți, dar mai ales prin înțelepciunea cu care cântăriți lucrurile și evenimentele, sunteți pentru noi toți un exemplu de slujire a neamului, un adevărat model demn de urmat.

La ceas aniversar, Vă rugăm să primiți urările noastre sincere de sporite puteri și sănătate.

Cu aleasă prețuire,

***

Mesajul Ministrului delegat pentru Învățământul Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică, dl. Mihnea Costoiu

Preafericitului Părinte DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

Preafericite Părinte Patriarh, cu ocazia împlinirii a șase ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, îmi revine deosebita bucurie de a vă aduce cele mai sincere urări de sănătate, viață îndelungată, împliniri profesionale și spor duhovnicesc.

Asigurându-vă de toată prețuirea și de tot sprijinul nostru în demersurile Preafericirii Voastre, spre binele Bisericii și țării noastre, Vă urez, la acest moment de sărbătoare, din toata inima: întru Mulți și Fericiți Ani!

***

Mesajul Ministrului Educației, dl. Remus Pricopie

Preafericirea Voastră,

Cu ocazia împlinirii a șase ani de la întronizarea ca întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, am bucuria să Vă adresez cele mai alese urări de sănătate, viață îndelungată, putere de muncă și noi împliniri în cea mai înaltă demnitate bisericească a țării noastre.

La acest moment aniversar apreciem contribuția Preafericirii Voastre prin implicarea activă și mobilizatoare, în importante proiecte educaționale, sociale și culturale, precum și grija permanentă pentru problemele concrete ale societății românești.

Vă rog să primiți, Preafericirea Voastră, expresia întregii mele considerații.

La mulți ani, Preafericite Părinte Patriarh !

***

Mesajul Ministrului afacerilor externe, dl. Titus Corlățean (mesajul a fost citit de către dl. ambasador Gheorghe Dinică)

Preafericite Părinte,

Înalți ierarhi ai Sfântului Sinod,

Distinși participanți,

Am deosebita onoare și plăcere să adresez, la acest deosebit moment aniversar, cele mai bune gânduri remarcabilei personalități pe care bunul Dumnezeu a așezat-o acum șase ani în fruntea Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Sunt șase ani de însemnate realizări, de inspirată și fructuoasă păstorire, o perioadă în care activitatea Bisericii a simțit un binecuvântat suflu nou, un plus de energie și de har care au făcut-o să devină din ce în ce mai mult temelia spirituală a poporului român, instituția care se bucură în cel mai mare grad de încrederea și dragostea compatrioților noștri.

Sunt, totodată, șase ani în care Biserica și-a făcut simțită prezența și în rândul comunităților de români dispersați în întreaga lume. Ea a reprezentat și continuă să reprezinte din ce în ce mai mult aripa spirituală care se întinde peste hotarele patriei pentru a oferi consolare și liniște sufletească celor plecați de acasă. Ea este una din legăturile lor cu familiile rămase în țară, cu tradițiile și cultura noastră. în acest sens, Ministerul Afacerilor Externe și misiunile noastre diplomatice se bucură să găsească în această muncă de păstorire și misionariat desfășurată de Biserica Ortodoxă Română în străinătate un sprijin neprețuit în munca lor neîncetată de protejare a intereselor confraților noștri aflați departe de țară.

Dați-mi voie, Preafericirea Voastră, să vă urez ani mulți și rodnici de binecuvântată păstorire, multă sănătate și împliniri.

***

Mesajul Primarului General al Municipiului București, dl. Sorin Oprescu

Preafericirea Voastră,

Aniversarea a șase ani de la momentul întronizării Preafericirii Voastre ca întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, îmi oferă prilejul de a Vă dori ani mulți cu împliniri alese în fruntea Bisericii noastre, spre bucuria noastră a tuturor și a poporului dreptcredincios din România.

Vă mărturisim că, atât cât va îngădui Bunul Dumnezeu, dorim să Vă fim alături, după puteri, în împlinirea idealului sfânt al zidirii Catedralei Mântuirii Neamului, la a cărei sfințire nădăjduim să fim tot împreună!

***

Mesajul Rectorului Universității din București, Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

În această zi luminată, Preafericirea Voastră împlinește șase ani de când, prin voia Milostivului Dumnezeu și urmare a alegerii care s-a făcut în ziua de 12 septembrie 2007 de către organismele bisericești statutare. La 30 septembrie 2007, Preafericirea Voastră a fost întronizat, în Catedrala Patriarhală, ca Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Locțiitor al tronului Cezareei Capadociei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Cu ocazia acestui moment aniversar, avem deosebita bucurie să vă urăm mulți ani întru păstorirea înțeleaptă a Bisericii Ortodoxe Române.

Universitatea din București se bucură alături de Preafericirea Voastră în aceste momente festive și vă susține eforturile depuse în activitatea liturgică și misionară. Vă transmitem, Preafericite Părinte, sentimentele și gândurile noastre de apreciere, alături de mulțumirile noastre pentru relația apropiată și rodnică pe care o cultivați cu Universitatea din București.

Vă asigurăm, Preafericite Părinte, de adâncul nostru respect și de admirația pentru opera de reconstrucție spirituală pe care o întreprindeți.

***

Mesajul Secretarui de Stat Vasilica Ștefania Duminică

Preafericirea Voastră,

La aniversarea celor șase ani de patriarhat ai Preafericirii Voastre , Vă rog să primiți calde felicitări, însoțite de urări din inimă de ani mulți de viață, în deplină sanătate, cu zile mereu senine, putere de muncă și noi împliniri în lucrarea de păstorire a credincioșilor ortodocși români.

Considerându~vă un reper al slujirii și demnității, Vă asigurăm de întreaga prețuire și de tot sprijinul nostru în demersurile Preafericirii Voastre si Vă doresc la acest moment de sărbătoare : Întru Mulți și Fericiți Ani!

***

Mesajul Inspectorului General al Jandarmeriei Române, dl. Colonel Mircea Olaru

Preafericirea Voastră,

Cu prilejul aniversării a șase ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vă rog să-mi permiteți să vă adresez în numele Jandarmeriei Române, cele mai curate și alese gânduri, multă sănătate, putere de muncă și viață îndelungată în fruntea Bisericii Ortodoxe dreptmăritoare strămoșești, la cârma căreia Bunul Dumnezeu v-a chemat.

Întru mulți și fericiți ani!

Comentarii Facebook


Știri recente