Mesaje de felicitare adresate Patriarhului României la 15 ani de la întronizare

După Liturghia și Te Deum-ul oficiate vineri la Catedrala Patriarhală pentru a marca 15 ani de la întronizarea ca patriarh, Preafericitul Părinte Patriarhul Daniel a primit mesajele reprezentanților Guvernului și ai altor instituții publice în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei.

Momentul festiv a fost moderat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Au prezentat sau transmis mesaje de felicitare Președintele României, Klaus Werner Iohannis, Premierul Nicolae-Ionel Ciucă, președinții celor două camere ale Parlamentului, Alina Gorghiu și Marcel Ciolacu, Alina Corbu, Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lucian Nicolae Bode, Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii, Sorin Mihai Câmpeanu, Ministrul Educației, Înaltpreasfințitul Părinte Aurel Percă, Arhiepiscop romano-catolic al Bucureștilor și Președintele Conferinței Episcopilor Catolici din România, Prof. univ. Dr. Marin Preda, Rectorul Universității din București și Nicușor Dan, Primarul Capitalei.

Redăm integral mesajele de felicitare:


Mesajul Președintelui României

Preafericirea Voastră, Părinte Patriarh Daniel ,

Vă felicit și vă adresez calde urări de sănătate, pace și rodnicie cu prilejul împlinirii a 15 ani de la întronizarea ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

În toată această perioadă, marcată de realizări, dar și de greutăți, am avut, atunci când a fost nevoie, în Preafericirea Voastră un interlocutor deschis și implicat în găsirea unor soluții în beneficiul românilor. Ați depus eforturi semnificative ca dialogul dintre Biserica Ortodoxă Română și autoritățile ori instituțiile publice să progreseze constant, pentru a întări armonia socială și a servi binelui comun și progresului țării noastre în Uniunea Europeană.

În acest an dificil, în care războiul declanșat  de Rusia împotriva Ucrainei și criza umanitară provocată de acest conflict ne pun la grea încercare, Preafericirea Voastră ați plasat acțiunea Bisericii Ortodoxe Române în prima linie a solidarității naționale. Prin rugăciune, iubire creștină și milostenie, prin numeroase proiecte umanitare, Biserica Ortodoxă Română aduce alinare celor aflați în suferința grea a pribegiei.

LA 15 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română culege roadele cultivării valorilor creștine în societatea românească, în comunitățile din țară și din străinătate. Biserica Ortodoxă Română, o prezență activă în societate, contribuie la păstrarea identității și unității noastre de limbă, istorie, credință și patrimoniu liturgic valoros.

Este recunoscută preocuparea Preafericirii Voastre pentru implicarea Bisericii Ortodoxe Române în mișcarea ecumenică mondială și pentru participarea acesteia la realitatea dinamică a Bisericilor creștine. Totodată, ați încurajat constant dialogul interreligios și interconfesional, ca element vital în comunicarea valorilor demnității, pluralismului și toleranței, precum și în consolidarea încrederii între comunitățile religioase.

Am certitudinea că veți continua să sprijiniți mai departe, cu înțelepciune și dedicare, proiectele de anvergură pentru România și să insuflați Bisericii și credincioșilor ortodocși români de pretutindeni chemarea reînnoită a credinței și a solidarității, în numele celei mai înalte misiuni ca v-a fost încredințată!

La mulți ani, Preafericirea Voastră, Părinte Patriarh Daniel!

Klaus Werner Iohannis

Președintele României


Mesajul Președintei Senatului

Preafericirea Voastră

Cu prilejul aniversării a 15 ani de la întronizarea în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Vă adresăm cele mai calde urări de sănătate și sporire în impresionanta activitate misionară, culturală și social-filantropică desfășurată.

Este un prilej deosebit pentru mine de a Vă transmite admirația mea și aprecierea noastră față de proiectele inițiate și susținute de Preafericirea Voastră în slujba românilor din țară și de pretutindeni.

Într-o societate din ce în ce mai tensionată, având în vedere contextul internațional din ultimii ani, sub arhipăstorirea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română a reprezentat, ca și celelalte culte religioase, un reper al moderației, al slujirii celor aflați în nevoi și al altruismului. Și aș spune chiar, un reper al libertății religioase, al demnității umane și al binelui comun, care transcend diferențele etnice și religioase.

În toată această perioadă, Biserica a coagulat, și continuă să o facă, energii sociale și umane, și le-a pus în slujba celor aflați în dificultate. Fie că vorbim de persoanele izolate sau greu încercate de boală în timpul pandemiei de Covid, fie de refugiații din Ucraina, Biserica Ortodoxă a fost în permanență unul dintre cei mai importanți contribuitori din societatea noastră la binele comun.

Tocmai de aceea, la acest moment aniversar pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, reafirmăm susținerea față de proiectele pe care le derulați în societatea românească, asigurându-Vă de întregul sprijin și disponibilitatea noastră.

Urmând gândul Preafericirii Voastre de a aprecia „nu numărul anilor, ci folosirea timpului”, Vă urăm multă sănătate și putere de muncă în slujirea începută în urmă cu 15 ani, precum și multe bucurii care să Vă răsplătească, pe măsură, dăruirea.

Întru mulți și fericiți ani, Preafericite Părinte Patriarh!

Alina – Ștefania Gorghiu

Președinte a.i. al Senatului


Mesajul Președintelui Camerei Deputaților

Preafericirea Voastră

Cu deosebită onoare și evlavie, la ceas de Mare Sărbătoare, îngăduiți-mi să Vă adresez cele mai alese urări de sănătate, slujire rodnică și noi împliniri în Sfânta Misiune cu care ați fost investit.

Harul și inspirația în păstorirea credincioșilor întru menținerea identității, unității și valorilor morale ale poporului român să Vă călăuzească în toate zilele vieții, precum și mulțumirea sufletească la înfăptuirea Sfintei Misiuni pe care o desfășurați.

În acest moment de Mare Aniversare, Vă doresc, Preafericirea Voastră, viață îndelungată, sănătate și îndeplinirea tuturor mărețelor proiecte pe care le-ați inițiat în cea mai înaltă și Sfântă Menire pe care v-a conferit-o Biserica Ortodoxă Română.

Cu alese sentimente de prețuire,

Marcel Ciolacu

Președintele Camerei Deputaților


Mesajul Prim-ministrului României

Preafericirea Voastră, Părinte Patriarh Daniel,

Cu ocazia aniversării a 15 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vă adresez cele mai calde urări de sănătate, pace, putere de muncă, și mulți ani fericiți!

În toată această perioadă de slujire patriarhală, ați contribuit, decisiv la transformarea Bisericii Ortodoxe Române într-o instituție dinamică, deplin angajată în viața cetății, activă în plan spiritual, social-filantropic, educațional și cultural. Cu aceeași determinare și energie, v-ați dedicat consolidării parteneriatului dintre Stat și culte, care se fundamentează pe valori comune – dialog interreligios, bună cooperare, libertate religioasă, echilibru, respect față de drepturile fundamentale.

Grija pe care Preafericirea Voastră a arătat-o necontenit față de societatea românească nu s-a limitat la rugăciune, ci s-a extins în sfera practică prin suportul arătat de Biserica Ortodoxă Română față de semeni în perioada pandemiei și față de cei nevoiți să-și părăsească țara di cauza războiului ilegal, neprovocat și nejustificat al Federației Ruse în Ucraina. Sub păstorirea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română reprezintă un model de generozitate și solidaritate, un promotor al tradiției și identității spirituale.

Cu deosebită prețuire, vă doresc să continuați misiunea pastorală, cu aceeași putere de până acum, în slujba românilor din țară și din diaspora.

Slujire rodnică, întru mulți și fericiți ani!

Cu smerită prețuire,

Nicolae Ionel Ciucă,

Prim-ministru


Mesajul Președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție

Preafericite Părinte Patriarh

Este o onoare să mă aflu astăzi alături de domniile voastre, pentru a marca acest eveniment important pentru Biserica Ortodoxă, pentru societatea românească dar și pentru istoria țării noastre – împlinirea a 15 ani de la întronizarea actualului Întâi-Stătător al Bisericii noastre naționale.

Cred că dacă ar fi să alegem oricare altă perioadă de un de un deceniu jumătate din istoria noastră, cu greu ar fi posibil să găsim una atât de diversă, marcată de evenimente pozitive, dar și de crize și riscuri atât de puternice. În ultimii 15 ani România a devenit membră a Uniunii Europene, a evoluat economic, social, juridic, societatea noastră a cunoscut transformări de mare substanță, dar a fost lovită și de momente de tulburare și de pericol, unele fără precedent în acest secol – pandemia sau situația internațională actuală sunt doar două astfel de exemple.

În viața unei națiuni este nevoie nu doar de ordine juridică, administrativă, socială și economică; există momente când este esențial ca o societate să aibă compas moral, să aibă susținere spirituală, iar acest lucru se întâmplă , paradoxal, și în momentele cele mai fericite ți în cele mai nefericite, deși probabil că resimțim această nevoie mai acut în cazul celor din urmă.

Statul român este unul laic, iar credința fiecărui individ este opțiune personală. Din punctul meu de vedere însă, nu în calitatea mea oficială, dar mai ales ca om care încearcă să fie în același timp și un bun creștin, am regăsit susținerea morală de care vorbeam mai sus în cadrul Bisericii Ortodoxe și în persoana primului său păstor, pe care avem bucuria de a-l celebra astăzi. Mă bucur că am avut ocazia de a-l cunoaște personale și a-i aprecia în mod direct echilibrul, pietatea, erudiția, sunt calități care susțin pe deplin misiunea sa religioasă și socială.

Totodată, aș dori să remarc preocuparea Patriarhului pentru consolidarea rolului Bisericii în comunitate, nu doar la nivel spiritual, dar și la nivel social. Probabil că o societate are cele mai bune premise să se dezvolte atunci când membrilor săi le sunt oferite atât concepte noi, inovatoare, cât și unele tradiționale; noutatea nu este incompatibilă tradiția și cu continuitatea, progresul nu este incompatibil cu prezervarea anumitor valori ce vin din chiar istoria noastră. Cred că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel reprezintă în mod fericit summum-ul de calități și abilități individuale care să-i permită să contribuie la concilierea acestor valori în societate și să asigure pacea și echilibrul social și spiritual, al acesteia.

De aceea, permiteți-mi, Părinte Patriarh, să vă adresez cele mai bune urări de „La mulți ani”, sănătate și fericire și să exprim încrederea noastră că veți continua neobosit să vă aduceți la împlinire înalta misiune pastorală și socială.

Alina Corbu

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție


Mesajul Ministrului Afacerilor Interne

Preafericite Părinte Patriarh,

Cu ocazia aniversării celor 15 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre. Vă adresez sincere Felicitări însoțite de urări de sănătate și bună sporire întru împlinirea ostenelilor celor ziditoare de suflet și ctitorii sfinte.

Preafericirea Voastră,

Ultimii ani ne-au pus în fața unor provocări majore. Biserica Ortodoxă Română este și rămâne fundamentul de încredere care ne dă tăria să mergem mai departe indiferent de natura acestor încercări.

Ați fost alături de noi toți în rugăciune și acțiune, mai ales oamenii noștri greu încercați de războiul din imediata noastră vecinătate. Am încredere că pe viitor veți rămâne același neosebit susținător al valorilor creștine, propovăduitor al păcii și bunei înțelegeri între popoare, elemente ce ne unesc și ne fac mai puternici în aceste vremuri tulburi.

Vă doresc să veți aceeași energie, putere de muncă și dăruire în a continua misiunea importantă a Bisericii Ortodoxe Române pentru țara noastră.

Lumina și Harul lui Hristos să Vă însoțească în toate zilele vieții, iar poporul român să se bucure de părinteasca dragoste a Preafericirii Voastre.

Întru mulți și binecuvântați ani!

Cu aleasă prețuire,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul Afacerilor Interne


Mesajul Ministrului Culturii

Preafericirea Voastră

Vă rog să primiți urările mele cordiale cu ocazia aniversării a 15 ani de la întronizarea Voastră în scaunul de Patriarh al României.

Așa cum Preafericirea Voastră a spus „când cultul religios a rodit în cultură, el s-a deschis spre universalitate, iar când cultura s-a inspirat din cult, ea s-a deschis spre eternitate”, și astăzi relația dintre credință și cultură este na care dăinuiește și poartă spre mântuire roadele acestei conexiuni istorice, în care se îmbină remarcabil spiritualul și umanul.

În toți acești 15 ani de patriarhat, preocuparea Preafericirii Voastre pentru conservarea, păstrarea și transmiterea valorilor spirituale în cultura și identitatea poporului român, a fost una continuă și prioritară, ceea ce-mi oferă prilejul de a Vă mulțumi în mod solemn pentru întreaga dedicare și consecvență cu care Vă implicați în valorificarea și promovarea patrimoniului național, prin acțiuni concrete și extrem de valoroase.

Fie că ne gândim la ctitoriile domnitorilor români, biserici și mănăstiri, parte a patrimoniului național, unele înscrise în Lista Patrimoniului Universal; la icoanele, frescele și picturile, creații ale marilor artiști plastici ai României, care sunt adăpostite în lăcașurile de cult, la cartea veche de o valoare excepțională, la numărul impresionant de ierarhi, creatori de cultură românească, rolul Bisericii, în formarea și evoluția culturii naționale, a fost și rămâne unul de o importanță incontestabilă.

Preafericirea Voastră,

Vă adresez cele mai calde urări de sănătate, putere de muncă și împliniri în activitatea de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române!

Lucian Romașcanu

Ministrul Culturii


Mesajul Ministrului Educației

Preafericirea Voastră,

La împlinirea a 15 ani de le întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vă transmitem urările noastre de sănătate și multe bucurii din realizările în plan pastoral, cultural, social, și educațional pe care le-ați însuflețit prin activitatea dumneavoastră!

Proiectele curajoase, substanțiale, prezența în mijlocul credincioșilor și în activitatea socială, cultivarea cu perseverență a identității creștin-ortodoxe în spațiul nostru socio-cultural, susținerea proiectelor și inițiativelor menite să apropie biserica de comunitate, atât în plan micro-social, dar și macro-sistemic sunt tot atâtea direcții în care aveți merite incomensurabile. Apreciem puterea de muncă și dedicarea în proiecte în care vă implicați direct, personal, cu abilitățile care vă profilează drept un lider  cu totul deosebit, ancorat în realitatea de zi cu zi, fără să piardă orizontul și perspectiva de viitor.

Reafirmăm, cu acest prilej, susținerea noastră și a Ministerului Educației în proiectele socio-educaționale pe care Biserica Ortodoxă Română le derulează, prin care numeroși copii și tineri din întreaga țară, cu precădere categoriile vulnerabile, în risc de părăsire și abandon școlar, sunt sprijiniți pentru a beneficia de acces la educație, ca factor pentru reușita lor personală.

Întru mulți și fericiți ani!

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul Educației


Mesajul Președintelui Conferinței Episcopilor Catolici din România

Preafericirea Voastră, Părinte Patriarh,

Am venit astăzi cu gândul sincer de a mă uni la mulțumirea pe care ați adus-o lui Dumnezeu pentru cei 15 ani de păstorire a Bisericii Ortodoxe, a mă uni spiritual cu înalții ierarhi ai Bisericii, cu preoții dar și cu autoritățile statului, cu toți credincioșii care au fost prezenți în Catedrala Patriarhală.

Este frumos să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot darul, pentru acești așa de rodnici ani care au fost pentru Preafericirea Voastră în fruntea Bisericii Ortodoxe Române.

Am ascultat și ascult totdeauna cu plăcere fragmentul de evanghelie în care Iisus spune: „Eu sunt Păstorul cel bun!” și se oferă ca un exemplu pentru noi, ierarhii, care suntem păstorii poporului lui Dumnezeu. Păstorul care are grijă de turmă, care este în mijlocul turmei și  nu o părăsește niciodată. Ați dat dovadă de aceste calități ale păstorului bun. Vă felicităm și în numele tuturor episcopilor din Conferința Episcopală din România! Vă dorim multă sănătate și multe împliniri, multe realizări!

Și pentru a folosi o altă expresie Biblică, la un moment dat, când Petru era disperat că nu mai prindea pești, Iisus i-a spus „Duc in altum, înaintează în larg!” Și vă spun și eu să înaintați în larg că mai sunt mulți pești de prins și multe realizări de făcut aici în țară cât și în străinătate. Multă sănătate, mulți ani și „ad multos felicesque annos!”

IPS Aurel Percă, Arhiepiscop mitropolit romano-catolic de București și Președintele Conferinței Episcopilor Catolici din România


Mesajul Rectorului Universității din București

Preafiericite Părinte Patriarh Daniel

Cu ocazia aniversării a 15 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vă asigur încă odată, în numele comunității academice a Universității din București, de adânca noastră admirație pentru neîntrerupta operă de reconstrucție spirituală pe care v-ați asumat-o de-a lungul anilor în care ați slujit Biserica.

Considerăm acest eveniment deosebit, care în mod sigur ca aduce în jurul Preafericirii Voastre pe mulți dintre prietenii Bisericii Ortodoxe Române și ai Preafericirii Voastre, un bun prilej de a vă adresa sincere gânduri de apreciere pentru nenumăratele ctitorii pe care le-ați realizat în anii pe care i-ați pus în slujba țării noastre. Printre acestea, Catedrala Mântuirii Neamului va rămâne, fără îndoială, o dovadă de netăgăduit a operei de reconstrucție pe care Preafericirea Voastră o realizează.

La fel, fondare centrului de presă Basilica, înființarea de instituții de învățământ, edituri, centre de pelerinaj, case memoriale și muzee, precum și inițierea unor ample proiecte de cercetare vin să confirme una dintre misiunile fundamentale pe care v-ați asumat-o a fost aceea de a reafirma angajamentul Preafericirii Voastre față de regenerarea instituției pe car, cu un har incontestabil, o patronați.

Iar admirația noastră este secondată de gratitudinea pentru relația caldă și rodnică pe care ați cultivat-o de-a lungul timpului cu Universitatea din București, mai ales prin implicarea directă a Preafericirii Voastre în viața Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, care a contribuit în mod decisiv la transformarea acesteia într-un model de excelență în studii teologice.

Ca atare, vă rugăm să primiți mulțumirile noastre pentru relația apropiată pe care ați cultivat-o cu Universitatea din București și vă urăm mulți ani de păstorire plină de har a Bisericii Ortodoxe Române.

Prof. Univ. Dr. Marian Preda

Rectorul Universității din București


Mesajul Primarului Capitalei

Preafericirea Voastră

Îmi face o deosebită plăcere să transmit felicitările mele și ale cetățenilor Municipiului București cu ocazia aniversării celor 15 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Permiteți-mi să mă folosesc de acest prilej pentru a vă ura multă sănătate, determinare în ducerea la îndeplinire a misiunilor sacre încredințate Bisericii. Îmi exprim încrederea că puterea harului ziditor va lumina pe mai departe inițiativele Preafericirii Voastre și va continua să se manifeste în opera caritabilă a Bisericii Ortodoxe Române.

Rânduit de Dumnezeu în sărbătoarea Sfântului Grigorie Luminătorul, evenimentul întronizării Preafericirii Voastre ne amintește tuturor de înălțimea nevoințelor la care atât păstorii bisericii, cât și credincioșii sunt chemați prin Sfânta Evanghelie.

Nutrind credința în prezența mângâietoare a înțelepciunii a înțelepciunii divine, care va continua să vă îndrume pașii, vă rog să primiți Preafericite Părinte Patriarh Daniel, asigurarea întregii mele prețuiri pentru calea sfântă pe care conduceți Biserica Ortodoxă Română.

Cu considerație,

Nicușor Dan

Primar General


La evenimentele aniversare programate cu prilejul împlinirii a 15 ani de la întronizarea Părintelui Patriarh Daniel au participat și reprezentanții cultelor mozaic și musulman.

Vezi mai multe imagini de la eveniment: Moment festiv la 15 ani de întronizarea Patriarhului Daniel | Galerie Foto

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente