Masă festivă de sărbători pentru 47 de persoane fără adăpost din Alba Iulia

Un număr de 47 de persoane fără adăpost din Alba Iulia vor beneficia duminică, 5 mai, de o masă festivă cu ocazia Praznicului Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, oferită de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Persoanele sunt beneficiare ale Așezământului Social Filantropia Ortodoxă din gara CFR Alba Iulia. Masa se va servi la ora 12.00 și va fi binecuvântată de părintele Nicolae Călin Ignat, consilier social al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, după cum informează www.filantropiaortodoxa.ro

Centrul Social de Urgență Alba (Așezământul Social Filantropia Ortodoxă) este o unitate pentru persoane care se confruntă cu riscul excluderii și marginalizării sociale, fără personalitate juridică, aflată în structura Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Acesta oferă servicii de primire, găzduire temporară și cantină socială de tip pensiune, consiliere socială, suport emoțional, informare, orientare și integrare socio – profesională, însoțire pentru obținerea unor documente și acte de identitate sau stare civilă, asistență medicală primară și îngrijire, ajutor material, asistență moral – religioasă fără discriminare pe motive de confesiune, etnie sau gen. Beneficiari ai centrului sunt persoane fără adăpost identificate pe stradă sau în gări, persoane care și-au pierdut locuința din diverse motive și nu au resursele materiale și financiare necesare asigurării alteia și nici nu beneficiază de alte servicii sociale care acordă găzduire, vârstnici abandonați de propria familie și ale căror resurse financiare și personale sunt insuficiente, tineri proveniți din case de tip familial, foști deținuți, respinși de familie și lipsiți de sprijinul societății. Centrul are o capacitate de 50 de locuri iar persoanele incluse în acest program pot beneficia de aceste servicii timp de 90 de zile (cu posibilitate de prelungire).

Centrul reprezintă un serviciu social acreditat, cu o infrastructură modernă și este administrat în parteneriat public – privat. Inițiativa de înființare a acestui centru este parte a unui proiect finanțat prin programul guvernamental „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgență”. Partenerii acestui proiect sunt Consiliul Local Alba Iulia – Serviciul Public de Asistență Socială, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Comentarii Facebook


Știri recente