Martiriul lui Ioan vestește moartea Domnului Hristos

În redactarea Evangheliilor, autorii biblici au urmărit un plan foarte bine determinat, reușind să creeze legături și paralele între diferite personaje din istoria mântuirii și între diferite evenimente biblice. Astfel există o legătură între profeții Ilie Tesviteanul și Ioan Botezătorul, așa cum reiese din textul scripturistic nou-testamentar, în special din Evanghelia după Marcu. Se remarcă totodată dimensiunea hristologică a prezenței celor doi profeți, în egală măsură ai Vechiului și Noului Testament.

Ambii profeți aparțin în egală măsură celor două Testamente, ținând cont de rolul deosebit pe care Ilie îl ocupă în eshatologia creștină, el fiind cel care trebuie să vină la sfârșitul lumii, dar și de faptul că el este pomenit de 27 de ori în Evanghelii. Aceste referințe ne descoperă accentul deosebit pus de Evangheliști pe iminenta venire sau apariție a lui Ilie în vecinătatea vremurilor mesianice. Avem ca exemple Marcu 9, 13: „Dar vă zic vouă că Ilie a și venit”; Marcu 15, 36: „Lăsați să vedem dacă vine Ilie”; Matei 11, 14: „Și dacă voiți să înțelegeți, El este Ilie, cel ce va să vină”; Luca 9, 8: „Iar de unii (se zicea) că Ilie s-a arătat”.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente