Mănăstirea Eikosifinissa din Grecia și-a sărbătorit hramul

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este și hramul Mânăstirii Eikosifinissa, din Grecia, care aparține de Mitropolia de Drama.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și la invitația Înaltpreasfințitului Părinte Pavlos, Mitropolitul de Drama, la această sărbătoare a luat parte și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, informează Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Sărbătoarea hramului din acest an a avut și un caracter inter-ortodox, deoarece răspunsurile la strană au fost date bilingv, în limbile română și greacă, de grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane din Drama și de grupul psaltic Byzantion din Iași, invitat de Înaltpreasfințitul Părinte Pavlos. De asemenea, din soborul slujitor de la Sfânta Liturghie din ziua hramului, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Pavlos de Drama, Chiriarhul locului și de Preasfințitul Părinte Siluan, a făcut parte și Preasfințitul Părinte Nectarie de Antidon, reprezentantul Patriarhiei de Ierusalim la Constantinopol, clerici din Mitropolia de Drama, din alte Mitropolii învecinate și din Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, precum și slujitori de la Mânăstirea Sfântul Pavel și de la Chilia Sfântul Pantelimon a Mânăstirii Cutlumuș, din Muntele Athos.

Cu binecuvântarea Chiriarhului locului, în Duminica a VIII-a după Rusalii, ajunul hramului, Preasfințitul Părinte Siluan a săvârșit Sfânta Liturghie tot în biserica centrală (chiriaconul) Mânăstirii Eikosifinissa, împreună cu alți clerici, iar seara a oficiat slujba de priveghere pentru Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Cuvântul rostit în ziua hramului i-a aparținut Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Pavlos care a vorbit despre înțelesurile dogmatice și spirituale ale acestei sărbători, închinate Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, la ceasul când a lăsat lumea aceasta pentru a se sălășlui veșnic în Împărăția Fiului și Dumnezeului ei, Mântuitorul lumii, care a luat Trup din trupul său și S-a făcut Om adevărat, pentru noi, oamenii și pentru a noastră mântuire.

Hramul a cuprins Slujba Privegherii, cu litie, din ajun (14 august), Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, din ziua Praznicului (15 august), urmată de o procesiune cu Sfânta Icoană a Maicii Domnului, nefăcută de mână, care este odorul cel mai de preț al acestei mânăstiri și care atrage neîncetat pelerini, de-a lungul anului, la Sărbătoarea Hramului (în 15 august), la Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie) și la Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie), când, de fiecare dată, icoana este scoasă în procesiune până la un loc special amenajat, de la intrarea în mânăstire și se face și slujba aghesmei.

La finalul programului liturgic al zilei, icoana este adusă din nou în biserică, în procesiune, fiind purtată de monahi și preoți peste capetele mai multor mii de credincioși, care așteaptă cu multă bucurie acest moment, arătându-și și în felul acesta dragostea și evlavia față de Maica Domnului.

Mânăstirea Eikosifinissa a fost construită în perioada secolelor IV-VI, de Sfântul Cuvios Gherman, socotit ctitor al mânăstirii, la fel ca și Sfântul Dionisie I, fost Patriarh de Constantinopol, retras din scaun (în 1472) și devenit apoi cel de-al doilea ctitor al acestei mânăstiri, ce a fost și un important centru de spiritualitate și de cultură, un punct de sprijin pentru ortodoxie și elenism, în perioada turcocrației, dar a și avut mult de suferit, de-a lungul veacurilor. Astfel, în anul 1507, toți cei 172 de monahi viețuitori ai Mânăstirii Eikosifinissa, au fost martirizați de către turci, dându-și viața pentru Mântuitorul Hristos și devenind jertfă vie și bineplăcută, oferită lui Dumnezeu din partea acestei mânăstiri.

Mânăstirea a suferit și incendii (în 1854), epidemie de holeră (în 1864), atacuri, distrugeri și pustiiri, din partea bulgarilor (în 1907 și 1943), fiind refăcută în anul 1967, când a devenit și mânăstire de călugărițe, care îngrijesc de atunci și până în prezent acest locaș istoric, de cult și de nevoință. Tot din timpul primului ctitor (Sfântul Cuvios Gherman) se pare că datează și Icoana făcătoare de minuni și nefăcută de mână, a Maicii Domnului cu Pruncul, care este așezată la loc de cinste în iconostasul bisericii centrale a mânăstirii, este foarte căutată de credincioși și este scoasă în procesiune la hramuri și la mari sărbători.

Mânăstirea Eikosifinissa, din Grecia, se află încă din anul 1967 sub cârmuirea înțeleaptă a Maicii Starețe Alexia și are astăzi o obște formată din circa 30 de maici și surori.

Comentarii Facebook


Știri recente