Mănăstirea Cernica | Patriarhul a explicat care sunt cele trei mari daruri pe care le primim la Botez

„Iertarea păcatelor, înfierea prin har şi începutul învierii duhovniceşti, adică începutul vieţii sfinte” sunt cele trei daruri pe care le primim la botez, a spus Patriarhul Daniel în predica rostită duminică la Mănăstirea Cernica.

Omilia a fost adresată cu prilejul Duminicii dinaintea Botezului Domnului, când se citeşte textul evanghelic de la Sf. Ev. Marcu.

Iertarea păcatelor

Patriarhul României a punctat, în omilia sa, diferenţa dintre botezul Sfântului Ioan şi botezul creştin şi a evidenţiat că iertarea păcatelor se dăruieşte doar prin botezul instituit în numele Preasfintei Treimi.

„Botezul pocăinţei era o formă pregătitoare a botezului creştin pe care îL va institui Mântuitorul Iisus Hristos când spune: Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului.

Sfântul Ioan pregăteşte botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor, dar nu spune că se dăruia iertarea păcatelor prin acest botez, ci era doar o pregătire, pentru că iertarea păcatelor şi primirea Harului Duhului Sfânt se va realiza prin botezul creştin instituit în numele Preasfintei Treimi.

Botezul Sfântului Ioan Botezătorului era începutul botezului, iar botezul creştin era desăvârşirea botezului, a spus patriarhul.

Ce înseamnă înfierea prin har?

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat că botezul creştin va oferi, ca botez prin apă şi Duh Sfânt, nu doar iertarea păcatelor, ci şi înfierea prin har a omului care se botează în numele Sfintei Treimi.

El a explicat ce înseamnă înfierea prin har:

„Prin harul Duhului Sfânt noi devenim fii şi fiice ai lui Dumnezeu după har. După cum Fiul lui Dumnezeu cel Veşnic, Iisus Hristos, este Fiul Tatălui Ceresc după natură, noi devenim fii şi fiice ai lui Dumnezeu, după har, pe baza credinţei în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos”, a spus Preafericirea Sa.

Celor care l-au primit pe Iisus, l-au mărturisit ca fiind Fiul lui Dumnezeu cel Veşnic făcut Om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor, aceştia devin fii ai lui Dumnezeu, spune Sf. Ioan Evanghelistul, nu născuţi din poftă bărbătească sau din pofta cărnii, ci de la Dumnezeu, adică de la Duhul Sfânt.

Învierea duhovnicească

Cel de-al treilea dar primit prin botez se referă la „începutul învierii noastre sufleteşti”.

„Începutul învierii sufletului din moartea pricinuită de păcat”, a spus patriarhul, înseamnă „începutul unei vieţi sfinte”.

„Există două învieri: învierea sufletului din moartea cauzată de păcat şi învierea trupului la sfârşitul veacurilor sau învierea de obşte. De aceea Mântuitorul a spus: A venit vremea şi acum este când cei morţi vor auzi glasul Fiului Omului şi cei care vor auzi vor învia. Este vorba despre învierea sufletului la auzirea evangheliei lui Hristos”.

Apoi, la evanghelia de la înmormântare se spune: Adevărat vă zic vouă, toţi cei din morminte, adică cei morţi trupeşte, vor învia. Cei care au făcut fapte bune spre învierea vieţii veşnice şi cei care au făcut fapte rele spre învierea judecăţii.

La final, Patriarhul României a oferit mai multe daruri pentru mănăstirea Cernica.

Foto credit: Luigi Ivanciu/Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente