Mănăstirea Celic-Dere în haine de sărbătoare

Biserica Ortodoxă cinstește la 15 august Adormirea Maicii Domnului. Cu acest prilej, Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească la mănăstirea Celic – Dere cu prilejul hramului acestui aşezământ monahal. În cadrul slujbei, Preasfinţia Sa a hirotonit un tânăr teolog întru diacon.

În aceeaşi zi a săvârşit, în parohia Luncaviţa, prot. Niculiţel, slujba de sfinţire a unei troiţe – Fântâna lui Balmuş.

***

Mănăstirea Celic Dere

Potrivit scrierii a doi arhimandriţi, Roman Sorescu şi Ieronim Motoc, mănăstirea a fost întemeiată în jurul anului 1840 pe locul unei vechi aşezări de pustnici români şi basarabeni, în mijlocul cărora se găseau şi doi călugări ruşi: arhimandritul Atanasie Lisavenco şi schimonahul Paisie. În urma unui incendiu care a mistuit bisericuţa aflată pe coama dealului, unde astăzi se află cimitirul mănăstirii, călugării iau hotărârea de a se muta mai jos, construind în anul 1846 o biserică cu hramul Adormirea Maicii Domnului, un paraclis cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, care servea şi ca trapeză, o clopotniţă cu şase clopote şi un corp de chilii. Paraclisul, arhondaricul din prelungirea acestuia şi chiliile s-au prăbuşit în anul 1916 din pricina revărsării pârâului Celic. O troiţă ridicată mai târziu aminteşte: „Aicea a fost Biserica Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil, a treia din Mănăstirea Celic-Dere, ctitorie a arhimandritului Atanasie şi dărâmată de inundaţiile din 1916. Spre aducere aminte s-a făcut această însemnare de arhim. Porfirie Ştefănescu în 1976 – august 1977“. Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ s-a dărâmat în urma inundaţiilor din anul 1947.

Comentarii Facebook


Știri recente