Patriarhul Daniel indică mari modele de educație în familie: Mamele Sfinților Trei Ierarhi

În contextul Anului Omagial al pastorației părinților și copiilor, Patriarhul Daniel a evidențiat joi, de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, faptul că acești mari „dascăli ai lumii” au primit din copilărie o educație creștină desăvârșită, iar mamele lor sunt model pentru mamele de azi.

În predica rostită joi, 30 ianuarie 2020, la Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reședinței Patriarhale, Preafericirea Sa a adus un elogiu Sfintelor Nona, Antuza și Emilia, mamele Sfinților Trei Ierarhi.

„Mamele creștine din secolul patru și părinții, în general, au avut o conștiință a responsabilității de a crește copiii în credință, a-i face iubitori de Hristos și de Biserică și a-i îndemna să fie milostivi”, a semnalat Patriarhul României.

Părintele Patriarh a evidențiat că educația părinților care au fost milostivi și au învățat să fie milostivi și pe copiii lor s-a văzut în viața Sfinților Trei Ierarhi.

„Toți acești trei sfinți părinți, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, au apărat pe săraci, pe văduve, pe oamenii necăjiți, pe bolnavi. Au apărat demnitatea umană atunci când aceasta a fost umilită în istorie de patimi, de lăcomie, de nedreptate”.


”Săracii sunt portarii Împărăţiei cerurilor.
– Sfântul Grigorie Teologul


Preafericirea Sa a subliniat că „acești Sfinți Părinți sunt dascăli nu numai pentru monahi, nu numai pentru teologi, ci pentru toate persoanele, de aceea sunt numiți «mari dascăli ai lumii». În mod deosebit, familiile lor sunt model pentru familiile de astăzi”.

Mama Sfântului Vasile cel Mare, Sfânta Emilia

Părintele Patriarh a precizat că Sfânta Emilia a dat naștere la zece copii, dintre care cinci au devenit sfinți: Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa, Petru al Sevastiei, Macrina (cea tânără) și Teosebia diaconița.

„Sfânta Emilia a considerat că nașterea și creșterea de copii și, mai ales, educarea lor în credință creștină este cea mai nobilă lucrare și cea mai frumoasă jertfă pe care poate să o aducă o mamă”.

Mama Sfântului Grigorie Teologul, Sfânta Nona

„O mamă care a dat naștere la trei copii și toți trei au devenit sfinți”, a precizat Patriarhul făcând referire la sfinții Gorgonia, Cezarie și Grigorie Teologul. Soțul ei era Grigorie, episcop de Nazianz.

„Ea, în mod deosebit a influențat viața creștină, evlavia Sfântului Grigorie Teologul”, a subliniat Patriarhul Daniel.

Mama Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfânta Antuza

Despre Sfânta Antuza, Preafericirea Sa a spus că este exemplul unei femei jertfelnice pentru că și-a crescut unicul copil singură întrucât soțul ei, ofițer în armata romană, a murit la puțin timp după nașterea lui Ioan.

„Ea n-a dorit să se recăsătorească spunând că tot timpul ei va fi consacrat creșterii și educației copilului, adică a celui care va deveni Arhiepiscopul Constantinopolului, Sfântul Ioan Gură de Aur”.

„Atât de mult a considerat ea că valorează educația copilului”.

Viața monahală inspirată din familia creștină

Sfântul Vasile cel Mare a reorganizat viața monahală într-un mod diferit față de egipteni care aveau mănăstiri cu mii de călugări inspirându-se de la familia creștină, a explicat Patriarhul.

„El a considerat că nici mănăstirea nu trebuie să aibă foarte mulți viețuitori, ci viețuitorii să se cunoască între ei bine, ca într-o familie”.

„A luat modelul familiei lui în care s-a născut și l-a aplicat la viața monahală. De aceea, monahismul de tip vasilian care s-a moștenit mai ales la noi, la români, este un monahism echilibrat care unește rugăciunea cu fapta, cu lucrarea, potrivit principiului «Ora et labora», adică «Roagă-te și muncește»”.

Sfinții nu concurează

În predica sa, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit că sărbătoarea comună a Sfinților Trei Ierarhi a fost stabilită chiar la inițiativa lor, printr-o minune, pentru a opri dezbinarea dintre unii creștini care îl cinsteau mai mult și îl considerau mai mare pe Sfântul Vasile, sau alții pe Sfântul Grigorie ori pe Sfântul Ioan.

Cei trei sfinți ierarhi s-au arătat unui mitropolit, Ioan al Evhaitelor, spunând că ei nu se ceartă în ceruri, nu există unul și al doilea, ci toți sunt una și fiecare a propovăduit Treimea Cea de o ființă și nedespărțită și a lucrat pentru mântuirea oamenilor.

Acest lucru „ne învață că sfinții nu concurează între ei, ci se completează”, a precizat Părintele Patriarh.

Preafericirea Sa a istorisit viața și lucrările deosebite ale celor trei mari ierarhi evidențiind puncte comune ale lor precum faptul că au avut diferite suferințe, trupuri firave, dar suflete puternice, au folosit cultura vremii în mod selectiv și critic și au legat mereu textul Scripturii de contextul social.

Sursă foto: Parohia Coslada

Comentarii Facebook


Știri recente