„Maica Domnului este icoana vie a Bisericii”

Biserica Ortodoxă se află sâmbătă, 26 decembrie 2015, în a doua zi de Crăciun. În această zi se sărbătoreşte Soborul Maicii Domnului şi este cinstit şi Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana.

În cuvântul de învăţătură rostit înParaclisul Reşedinţei Patriarhale cu hramul Sfântul Grigorie Luminătorul,Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a vorbit despre sărbătoarea Soborului Maicii Domnului, dar a elogiat şi personalitatea deosebită a Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana.

Dumnezeu lucrează împreună cu voinţa omului

„Sfânta Născătoare de Dumnezeu este cinstită în mod deosebit, aşa cum spune numele sărbătorii, deoarece evenimentul mare al Întrupării şi Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos s-a făcut prin ea cu acordul ei, cu învoirea ei, deoarece Dumnezeu respectă libertatea. Zămislirea Fiului lui Dumnezeu ca om din Fecioara Maria a început atunci când ea a zis «Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău». Această lucrare sfântă s-a făcut cu acordul Maicii Domnului arătând că Dumnezeu respectă libertatea omului şi că nu impune absolut nimic, ci harul lui Dumnezeu lucrează împreună cu voinţa omului”, a spus Preafericirea Sa.

Cinstirea Maicii Domnului e mai presus de cinstirea Heruvimilor şi a Serafimilor

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mai subliniat faptul că această calitate de mamă este temeiul cinstirii ei atât de mare încât cinstirea Maicii Domnului e mai presus de cinstirea Heruvimilor şi a Serafimilor.

„Maica Domnului este icoana vie a Bisericii care poartă în ea pe Hristos, Îl arată lumii şi, aşa cum a spus la nunta din Cana Galileii, ea ne îndeamnă să facem tot ceea ce ne spune Fiul ei Iisus Hristos. Ea nu are o predică paralelă, o învăţătură paralelă cu cea a lui Hristos, ci ea ne îndeamnă să ascultăm de Fiul ei, fiind Dumnezeu Omul Care ne mântuieşte pe noi oamenii şi ne dăruieşte viaţă veşnică. Această iubire a Maicii Domnului faţă de Pruncul Iisus, faţă de Fiul ei răstignit pe Cruce este o iubire nesfârşită de mamă şi eternă pentru că Fiul o iubeşte pe mamă în veşnicie şi mama Îl iubeşte pe Fiul în veşnicie. De aceea, calitatea de mamă este temeiul cinstirii ei atât de mare încât cinstirea Maicii Domnului e mai presus de cinstirea Heruvimilor şi a Serafimilor. Calitatea de Născătoare de Dumnezeu este atât de importantă încât ea este cântată de Biserică, lăudată ca fiind mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii pentru că fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-a născut”.

Maica Domnului este fiinţa umană cea mai aproape de Sfânta Treime

Patriarhul României a mai evidenţiat că Cinstirea aceasta a Maicii Domnului se vede mai ales în cultul Bisericii noastre în modul cum sunt încheiate cântările în toate slujbele.

„Această legătură eternă de iubire a Fiului de către Maica Domnului şi de cinstire şi iubire fiască a lui Hristos către Maica Domnului, această reciprocă cinstire şi iubire ne arată de ce Biserica nu desparte niciodată pe Hristos de Maica Domnului şi pe Maica Domnului de Hristos. Cinstirea aceasta a Maicii Domnului se vede mai ales în cultul Bisericii noastre în modul cum sunt încheiate cântările în toate slujbele şi anume, cu Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh se introduce o cântare adresată Sfintei Treimi, iar cu formula Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor este introdusă o cântare adresată Maicii Domnului pentru că Maica Domnului este fiinţa umană cea mai aproape de Sfânta Treime, deoarece Unul din Sfânta Treime, Fiul lui Dumnezeu. S-a întrupat din ea, S-a făcut om pentru mântuirea oamenilor”.

Sf. Cuv. Nicodim cel Sfinţit de la Tismana – reorganizator al monahismului românesc de obşte

Biserica cinsteşte astăzi şi pe Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana. În cuvântul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit şi despre viaţa şi activitatea acestui mare sfânt care a ridicat mai multe mănăstiri pe teritoriul României, printre care şi Mănăstirea Tismana.

„Tot în această zi facem pomenirea unui sfânt deosebit de important pentru viaţa Bisericii noastre şi anume, Sfântul Sfinţit Cuvios Nicodim de la Tismana. Avem aici un părinte cu viaţă sfântă care a organizat monahismul românesc în secolul al XIV-lea şi care a făcut minuni în timpul vieţii. A trecut împreună cu ierodiaconul său prin foc şi nu s-au aprins veşmintele, nici părul capului, arătând prin aceasta dreapta credinţă. De asemenea, a vindecat o fetiţă care era posedată, chinuită de demoni, care era rudă cu regele Ungariei. A fost încă din timpul vieţii socotit sfânt şi a făcut minuni şi după moarte. Acest sfânt mare pentru Oltenia şi pentru tot neamul românesc este prăznuit în această zi împreună cu soborul Maicii Domnului şi chipul său este zugrăvit în multe biserici, dar mai ales în Oltenia, iar numele său este purtat de mulţi călugări. Sfântul este mare rugător pentru neamul românesc înaintea Tronului Sfintei Treimi”, a spus Preafericirea Sa.

Originar din sudul Dunării, din micuţa localitate Prilep, nu departe de Mănăstirea Decani, Sfântul Nicodim s-a născut în anul 1320 din părinţi binecredincioşi şi temători de Dumnezeu, din neamul cneazului Lazăr, împăratul slavilor.

Foto: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente

Episcopia Canadei: Conferințele Postului Mare, online

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei vă invită la seria de întâlniri duhovnicești „Conferințele Postului Mare 2021 – «Prin ușile pocăinței spre bucuria Învierii»”. Întâlnirile vor fi transmise online (via Zoom/Facebook) în primele cinci duminici ale…