Lumina existenței omului este viața Mântuitorului

În Duminica după Botezul Domnului, Biserica Ortodoxă a făcut pomenirea începutului propovăduirii Domnului Iisus Hristos. În cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reședința patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a tâlcuit cuvintele „Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și umbra morții lumină le-a răsărit”.

Cuvintele profetice au fost rostite prima dată de proorocul Isaia care a vorbit despre propovăduirea Mântuitorului Iisus Hristos sub forma unei luminări sau vestiri a unei lumini. Cei din întunericul neștiinței au văzut lumină, iar celor care erau în păcate și sub stăpânirea morții le-a răsărit o lumină izbăvitoare. „Proorocul Isaia a prevăzut, prezis și prevestit această lumină mare a prezenței lui Hristos ca Dumnezeu-Omul între oameni. Lumina mare care s-a arătat poporului evreu este deplinătatea descoperirii dumnezeiești prin Iisus Hristos. Lumina revelației sau descoperirii dumnezeiești s-a arătat treptat prin legea lui Moise, prin prooroci. Este o lumină care crește în etape. Acum însă, în Iisus Hristos S-a arătat plinătate a luminii fiindcă El este Fiul sau Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu Care s-a făcut om. Dumnezeu Cuvântul vorbea în Vechiul Testament prin harul Duhului Sfânt folosindu-se de diferiți oameni aleși, ca trimiși ai lui Dumnezeu. Acum El Însuși se face trup, se face om și este aproape de oameni și a devenit tocmai ceea ce iubea – adică om – pentru mântuirea oamenilor”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după cum informează „Ziarul Lumina”.

Hristos este lumina lumii nu numai pentru că descoperă deplin pe Dumnezeu și luminează conștiința oamenilor, ci El este izvorul întregii existențe. El a chemat de la neființă la ființă pe om și întreaga creație. „Lumina mare este Hristos, Lumina lumii. De ce este Hristos Lumina Lumii? Pentru că întreg universul a fost făcut de Dumnezeu Tatăl împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt, dar universul întreg, toată lumea văzută și nevăzută, s-a făcut în Fiul, prin Fiul și pentru Fiul. Creația întreagă este darul lui Dumnezeu pentru Fiul său care vine în lume, sfințește lumea și o prezintă Tatălui ca ofrandă sfințită. Dumnezeu Cuvântul este lumina sau sensul ultim al universului, de aceea Sfântul Ioan Evanghelistul spunea că „Întru El era viață și viața era lumina oamenilor”. Lumina existenței fiecărei om este viața Mântuitorului Iisus Hristos. Hristos este lumina cea mare deoarece până la Hristos poporul evreu stătea în nedeplinătatea descoperirii. Se spune că stătea și „în întuneric și în latura morții” în înțelesul de întunericul păcatului, că, deși cunoștea parțial descoperirea dumnezeiască, poporul nu asculta de legea lui Moise, încălca poruncile și deci cădea adesea în întunericul păcatului”, a explicat Preafericirea Sa.

Evanghelia ca o lumină

Când vorbește de lumină, proorocul Isaia se referă și la Sfânta Evanghelie, la vestea cea bună a mântuirii lumii în Iisus Hristos. „Acum Cuvântul lui Dumnezeu este prezentat în Evanghelia Sa care ne arată nu numai cuvintele, ci și faptele mântuitoare ale Domnului Hristos. Deci, lumina mare care se arată lumii, mai întâi poporului evreu și apoi celorlalte popoare, este Evanghelia lui Hristos care-L tălmăcește pe Hristos, îl exprimă pe Hristos. Hristos și Evanghelia Sa sunt una, întrucât Evanghelia are ca și conținut pe însuși Hristos, Lumina lumii”, a arătat Patriarhul României.

Comentarii Facebook


Știri recente