Lumina cunoștinței de Dumnezeu se descoperă oamenilor

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului) Mt. 4, 12-17

Toate praznicele împărătești închinate Mântuitorului Iisus Hristos în cursul anului bisericesc sunt încadrate de o înainte-serbare și de o după-serbare, ce delimitează o perioadă de pregătire pentru credincioși, respectiv o perioadă de bucurie, de extindere sau de reverberare spirituală a semnificației acestor praznice. Trei dintre ele însă beneficiază prin rânduiala Bisericii și de un alt mod de încadrare tipiconală, și anume de o duminică înainte de praznic și de o alta după praznic. Acestea trei sunt: Nașterea Domnului, Botezul Domnului și Înălțarea Sfintei Cruci, ele fiind consacrate celor trei momente istorice cruciale din viața Mântuitorului, și anume: nașterea Sa supranaturală din Sfânta Fecioară Maria, botezul Său din râul Iordan de către Sfântul Ioan și răstignirea Sa de pe Golgota.

Mai multe detalii în Lumina de Duminică.

Comentarii Facebook


Știri recente