Lucrările ședinței anuale a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor

În Sala Sinodală a Reședinței Patriarhale din București s-a desfășurat, astăzi, 26 ianuarie 2013, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în calitate de Arhiepiscop al Bucureștilor, ședința anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor. La ședință au fost prezenți și Preasfințiții Episcopi-vicari Patriarhali Ciprian Câmpineanul și Varlaam Ploieșteanul.

Lucrările ședinței au fost precedate de oficierea slujbei de Te Deum în Catedrala Patriarhală de către Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența membrilor Adunării Eparhiale.

În deschiderea lucrărilor ședinței anuale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a citit raportul – sinteză privind activitatea sectoarelor Arhiepiscopiei Bucureștilor din anul 2012, intitulat Continuitate și înnoire misionară: „Pe parcursul întregului an 2012 activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a desfășurat sub multiple aspecte: administrativ-pastoral, cultural-misionar și social-filantropic, cu mult dinamism menit să împlinească vocația Bisericii în societatea de azi”.

În prima parte a Raportului s-au evidențiat cele mai importante activități pastoral – liturgice, economice și edilitare din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, din anul trecut: „Dintre activitățile administrativ-pastorale și patrimoniale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, desfășurate în anul 2012, amintim: înființarea a 8 parohii noi, târnosirea a 14 biserici, sfințirea cu agheasmă a altor 5 locașuri de cult, dintre acestea unele fiind resfințite în urma recepționării lucrărilor de consolidare, restaurare sau renovare. La acestea se adaugă punerea temeliei pentru 9 biserici noi, lucrările la cele 32 de biserici aflate în construcție și la cele 101 biserici la care se execută lucrări de consolidare sau restaurare, precum și 202 șantiere de pictură sau restaurarea picturii”.

De asemenea, Arhiepiscopia s-a implicat, în anul trecut, în organizarea mai multor evenimente cu caracter cultural-misionar. Una dintre prioritățile Eparhiei a rămas susținerea Centrului de presă „Basilica” al Patriarhiei: „Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Centrul eparhial, protoieriile și parohiile sale, a continuat să fie și în anul 2012 cel mai mare susținător financiar al Ziarului Lumina, al postului Radio Trinitas și al postului TV Trinitas. Totodată, această Arhiepiscopie este și cea mai darnică eparhie în susținerea financiară a lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului”.

În anul 2012, activitatea social-filantropică a Arhiepiscopiei Bucureștilor a cunoscut importante realizări: „Activitatea social – filantropică a Arhiepiscopiei Bucureștilor, în anul 2012, a fost intensificată, mai ales că anul 2012 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română”. Cea mai importantă realizare în acest domeniu a fost construirea, în incinta Parohiei „Sfântul Pantelimon” – Foișorul de Foc din București (Protopopiatul II Capitală), a noului Centru de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie”, cu o capacitate de 28 de locuri pentru bolnavi aflați în fază terminală”.

În finalul cuvântului său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mulțumit tuturor celor care au ajutat Arhiepiscopia Bucureștilor în lucrarea ei misionară în anul trecut: „Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate activitățile realizate în folosul Bisericii, dar și celor care au sprijinit Arhiepiscopia Bucureștilor în lucrarea ei misionară, deopotrivă cler și credincioși, persoane fizice, instituții de stat centrale și locale, ONG-uri și firme private. Tuturor le dorim ani mulți cu sănătate și mântuire, pace și bucurie. Ne rugăm Preasfintei Treimi să ne ajute și în anul 2013 să continuăm și să sporim activitățile misionare ale Arhiepiscopiei noastre în aceste vremuri de criză spirituală și materială, pentru a întări credința, speranța și iubirea creștină în viața Bisericii și a poporului nostru”.

În continuare, a fost analizată și evaluată pe comisii activitatea de anul trecut a Eparhiei. În final s-au supus aprobării rapoartele comisiilor privind activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2012 și au fost stabilite prioritățile pentru anul 2013.

Conform articolelor 90 – 94 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei, formată din 30 de reprezentanți ai clerului și ai credincioșilor mireni (10 preoți și 20 de mireni) aleși pe o perioadă de 4 ani.

Comentarii Facebook


Știri recente