Lucrările Adunării Eparhiale ale Episcopiei Severinului și Strehaiei

La Centrul Eparhial din Drobeta Turnu Severin s-au desfășurat joi, 6 februarie 2014, lucrările anuale ale Adunării Eparhiale a Episcopiei Severinului și Strehaiei. Ședința forului ecleziastic a fost precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești și a slujbei de Te Deum.

Lucrările Adunării, prezidate de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, au avut loc în sala „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Centrului Eparhial. Cei 30 de membri ai Adunării, dintre care 20 sunt mireni, au realizat bilanțul activităților Eparhiei din anul 2013, sub aspect teologic-educațional, cultural-misionar și social-filantropic și au aprobat proiectele propuse pentru anul 2014.

La finalul întâlnirii, cei prezenți au vizionat un film despre cele mai importante acțiuni ale Episcopiei Severinului din 2013.

Expunere sintetică asupra activității Eparhiei în anul 2013

În cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei sunt 204 parohii, deservite de 222 preoți și 76 cântăreți bisericești, funcționând în cadrul a 5 protoierii: Drobeta Turnu Severin Nord, Drobeta Turnu Severin Sud, Strehaia, Vânju-Mare și Baia de Aramă. Șapte slujitori ai sfântului altar desfășoară activități de caritate în instituțiile socio-medicale și în penitenciarele de pe raza județului Mehedinți. În anul 2013 s-a pus piatra de temelie pentru două noi lăcașuri de cult, au fost sfințite două biserici, iar în urma unor ample reparații exterioare și interioare, prin pictare sau repictare, s-au resfințit alte 5 biserici.

Ținând cont de îndrumările Sfântului Sinod, cu referire la întrajutorarea parohiilor sărace, din fondul pastoral eparhial, s-au acordat ajutoare în valoare de 189.600 lei, la un număr de 137 parohii din cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei.

În județul Mehedinți sunt 13 așezăminte monahale.

Sub aspect cultural, Episcopia Severinului și Strehaiei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, a desfășurat în perioada 3-6 iunie 2013, Simpozionul internațional cu tema „Mărturisire, cinstire și recunoștință” sub genericul „Mehedinți – istorie, cultură și spiritualitate”, ediția a VI-a. Manifestările au fost prilejuite de proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2013 ca „Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și Anul comemorativ al părintelui Dumitru Stăniloae” la împlinirea a 1700 de ani de la Edictul de toleranță religioasă de la Milano (313) și la împlinirea a 110 ani de la nașterea marelui teolog Dumitru Stăniloae și 20 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.

În cursul anului 2013 la editura „Didahia Severin” a Episcopiei Severinului și Strehaiei au apărut 10 titluri de reviste și cărți.

Corul Kinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei a susținut în anul 2013 concerte atât în țară, cât și în străinătate. Una dintre acțiunile remarcabile ale formației corale s-a desfășurat la Timișoara în cadrul spectacolului „Libertatea are chipul lui Dumnezeu”, realizat de către actori de renume, după Jurnalul Fericirii, de Nicolae Steinhardt.

În anul 2013 a luat ființă Grupul vocal folcloric „Izvorașul” al Episcopiei Severinului și Strehaiei, care interpretează în special folclor vechi autentic, preluat din manuscrise vechi în notație psaltică (bisericescă bizantină). Grupul a imprimat un CD-ul „Cântece vechi oltenești” și a fost premiat în cadrul Galei Luceafărul 2013, pentru contribuția la revalorizarea cântecului vechi românesc.

În perioada prepascală Eparhia Severinului și Strehaiei a fost gazda unui spectacol de excepție, oferit de cel mai premiat cor bisericesc din lume în 2013, corala bărbătească Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului.

Activitățile pentru copii și tineret au vizat implicarea în proiectele Patriarhiei Române („Hristos împărtășit copiilor”, „Bucuria de a fi creștin”, „Alege Școala”), derulate și în Eparhia Severinului. De proiectele catehetice ale Patriarhiei Române au beneficiat 1000 de copii din Mehedinți. Dintre aceștia 222 de copii au premit și distincții.

Tot pentru copii a fost realizată lunar revista „Didahia pentru copii și părinți”, s-au organizat pelerinaje și excursii, concursuri școlare pe teme religioase și serbări școlare cu program religios. De asemenea, prin intermediul emisiunii „Păhărelul cu nectar”, postul de radio Lumina s-a implicat activ în 10 proiecte și programe cu caracter educativ, în care au fost implicați profesori, părinți și copii, prin încheierea unor parteneriate cu școli și grădinițe din județul Mehedinți.

Personalul specializat al Sectorului Social Filantropic a inițiat mai multe acțiuni, proiecte și programe, între care se regăsesc: Proiectul FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social, implementat de Federația Filantropia în nouă eparhii ale Patriarhiei Române, printre care și Episcopia Severinului și Strehaiei, Alimente pentru familiile sărace, având ca beneficiari persoanele aflate în evidența Biroului de Asistență Socială. În anul ce a trecut s-a acordat o atenție deosebită persoanelor cu deficiență de vedere. În sprijinul acestora la Editura „Didahia Severin” au văzut lumina tiparului mai multe cărți, în scriere braille. Episcopia Severinului și Strehaiei a editat revista pentru nevăzători „Raze de lumină”, ce a fost distribuită gratuit, Calendarul creștin ortodox pentru nevăzători, editat tot în scriere Braille și distribuit atât în Episcopia noastră cât și în alte Eparhii din țară. Cât privește persoanele cu deficiență de auz și vorbire, pentru acestea s-a oficiat săptămânal Sfânta Liturghie în limbaj mimico-gestual. Pentru darea în folosință a Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice – Balta, în anul 2013, s-a depus la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, proiectul „Reparare, Amenajare și Modernizare a Centrului Rezidențial pentru persoane vârstnice Balta”, contract de finanțare care a primit răspuns favorabil. Valoarea totală a finanțării este de 619.441 lei, alocați pentru anul 2014, bani ce pot fi accesați numai prin adăugarea contribuției proprii.

În anul 2013 s-a încheiat cu succes proiectul „Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea și promovarea patrimoniului cultural național”, derulat în perioada iulie 2010 – martie 2013. S-au format 250 de specialiști în domeniul muzeologiei, 80 de specialiști în gestiune bunuri culturale, au fost inventariate 150 de monumente istorice, fiind realizată o platforma online și două muzee virtuale. De asemenea, s-au elaborat și depus trei cereri de finanțare pentru proiecte strategice, proiecte care au îndeplinit criteriile conformității administrative și eligibilității și se află în ultima etapă de evaluare.

O activitate importantă s-a desfășurat prin revista „Didahia”, dar și prin postul de radio Lumina. În cadrul studioului video „Lumina” s-a realizat emisiunea TV „Lumină lină” și s-a editat un CD cu „Viața și minunile Sfântului Antonie de la Iezerul Vâlcii” ale cărui moaște au fost aduse la hramul Catedralei Episcopale. De asemenea, s-au îmbunătățit și actualizat permanent paginile de Internet ale Eparhiei: episcopiaseverinului.ro și radiolumina.ro, pe care se postează știri și informații din viața Bisericii. Și tot în acest context, amintim de existența site-ului de misiune ortodoxă: sinaxar.ro, al cărui script este preluat de peste 1000 de site-uri românești. De asemenea, script-ul video numit „Icoana zilei”, a fost preluat de peste 500 de site-uri religioase și mii de pagini de Internet.

Materiale realizate cu ocazia celor mai importante evenimente bisericești locale au fost oferite spre difuzare posturilor locale media și dar și către media religioasă națională.

Cele mai importante obiective vizate pentru anul 2014:

– continuarea lucrărilor la Catedrala Episcopală;

– înființarea unui serviciu acreditat de îngrijire la domiciliu în Drobeta Turnu Severin;

– înființarea unui centru de servicii socio – educaționale pentru copii de vârstă preșcolară și

școlară mică;

– înființarea a 5 centre de tineret în parohiile din Eparhie;

– distribuirea gratuită a revistei „Didahia pentru copii și părinți”;

– organizarea de simpozioane cu prilejul anului 2014 ca an omagial euharistic (al Sfintei

Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii) și a anului comemorativ al Sfinților Martiri

Brâncoveni.

– susținerea de concerte de către corul Kinonia în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni

Mulțumim tuturor acelor care au sprijinit Episcopia Severinului și Strehaiei în lucrarea ei misionară, spre păstrarea dreptei credințe și în slujirea lui Dumnezeu și a semenilor.

Biroul de presă al Episcopiei Severinului și Strehaiei

Comentarii Facebook


Știri recente