Lucrări finalizate la Mănăstirea Măxineni

În data de 30 mai 2013, a avut loc întrunirea Comisiei de recepție din cadul Direcției Tehnice și Restaurare Monumente Istorice a Ministerului Culturii, pentru recepția lucrărilor la obiectivul monument istoric: Ansamblul Mănăstirii Măxineni, jud. Brăila – „Lucrări de consolidare și restaurare biserică, sistematizare verticală”.

Aceste lucrări au fost posibile datorită excepționalei cooperări între Arhiepiscopia Dunării de Jos, Ministerul Culturii – Institutul Național al Patrimoniului, autoritățile locale și județene la care se adaugă angajamentul proiectantului arh. Călin Hoinărescu și executantului ing. Dumitru Bahamat.

La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, dr. Daniel Barbu, Ministrul Culturii, reprezentanți ai Direcției Județene de Cultură – Brăila, oficialități locale și județene, precum și istorici și oameni de cultură, după cum ne-a precizat Pr. Gabriel Molocea.

Adresându-se membrilor Comisiei, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a subliniat că întâlnirea de la Mănăstirea Măxineni este o lecție despre renașterea patrimoniului național: „Recepția lucrărilor de la Chivotul Dunării de Jos, cea mai veche și cea mai importantă biserică – mănăstire, locul de întâlnire al voievozilor începând de la Matei Basarab și până la Alexandru Ioan Cuza, cu istoria, credința și viața spirituală de la gurile Dunării, reprezintă o lecție vie de renaștere a patrimoniului românesc, care se identifică în istorie cu suflul, sufletul și speranța poporului nostru.

Ne bucurăm de acestă întâlnire pe plan local și național, exprimându-ne totodată convingerea că ea va deveni o reală deschidere pe plan european, spre recucerirea tuturor spațiilor sacre ale sufletului românesc, care fac parte integrantă din patrimoniul național, dar și al Europei!”.

Prezent la eveniment, ministrul Culturii, dr. Daniel Barbu a arătat că „această lucrare la care suntem martori nu reprezintă o restaurare, o reconsolidare, ci este de-a dreptul o recuperare a unei prețioase biserici din timpul domnitorului Matei Basarab. Sperăm ca într-un an sau doi această biserică să poată fi împodobită așa cum se cuvine, să poată fi sfințită și să nu mai reprezinte pentru noi doar un monument istoric pe care să-l inventariem în cărțile de specialitate, ci să redevină parte din Trupul viu al Bisericii lui Hristos”.

Istoric

Mănăstirea Voievodală Măxineni, așezată strategic la confluența râurilor Siret și Buzău la o distanță de 10 km de municipiul Brăila, reprezintă unul din cele mai importante repere istorice ale județului.

Rămășițele vechii ctitorii voievodale datează din prima parte a secolului a XVII-lea, când domnitorul muntean Matei Basarab a ridicat aici o biserică de zid pe locul uneia mai vechi de lemn. Această veche și renumită vatră monahală a fost constant sprijinită material de către domnii munteni Mihnea al III-lea, Șerban Cantacuzino, dar și de domnii fanarioți ai Țării Românești.

Cu toate acestea, mănăstirea a devenit pustie la mijlocul secolului al XVIII-lea, petrecând astfel până în anul 1917, când în timpul luptelor din Primul Război Mondial, biserica și chiliile au fost distruse.

Abia în anul 1990, la inițiativa și cu eforturile Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, mănăstirea a fost reînființată, primul ei stareț fiind arhim. Simeon Ovezea. De-a lungul ultimilor 10 ani au avut loc ample lucrări de construcție a noului ansamblu mănăstiresc, iar la hramul mănăstirii din anul 2004 s-a săvârșit și slujba de sfințire a bisericii, care a primit un nou ocrotitor spiritual – Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

Începând cu anul 2007, biserica veche a mănăstirii, aflată în ruină, a intrat într-un amplu proces de consolidare și restaurare prin grija Centrului Eparhial al Dunării de Jos, cu susținerea financiară a Ministerului Culturii, Consiliului Județean Brăila și cu eforturile Muzeului Brăilei.

Comentarii Facebook


Știri recente