Liturghie de Bobotează la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă sărbătorește, astăzi, 6 ianuarie 2013, Botezul Domnului. La Catedrala Patriarhală Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a sute de credincioși.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Pericopei Evanghelice, Preafericirea Sa a evidențiat importanța Botezului Domnului ca temelie pentru Botezul creștin: „Botezul se săvârșește în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh tocmai pentru că la Botezul Domnului în Iordan a fost prezent nu numai Fiul, ci și Tatăl și Duhul Sfânt. Mântuitorul a venit să se boteze cu botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, botezul lui Ioan, care era doar o pregătire pentru Botezul creștin, o conștientizare a nevoii de iertare a păcatelor. Sfântul Vasile cel Mare spune că botezul lui Ioan era începutul Botezului creștin, iar Botezul creștin este desăvârșirea botezului pocăinței pe care l-a practicat Sfântul Ioan Botezătorul. Deci, harul nu se dădea prin botezul lui Ioan, ci doar începutul iertării păcatelor ca o conștientizare a nevoii iertării păcatelor. Harul s-a dat prin Hristos și de aceea după Învierea Sa din morți Hristos dăruiește Apostolilor Duh Sfânt ca să ierte păcatele și nu se săvârșește botezul decât numai după Pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli la Cincizecime. Cu alte cuvinte, Botezul Mântuitorului Iisus Hristos nu este simplu botez în apă, ci este Botez cu apă și cu Duh Sfânt. Apa arată nevoia de curățire a sufletului și a trupului, dar aceasta se face în mod nevăzut prin lucrarea Duhului Sfânt. Avem în Botez taina iubirii Preasfintei Treimi pentru noi. Devenim creștini când suntem botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh pentru că Hristos Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, este Unul din Sfânta Treime”.

Sărbătoarea de astăzi, după Sfânta Liturghie, se continuă cu Sfințirea cea Mare a Apei sau Agheasma Mare care se sfințește doar în Ajunul Botezului Domnului și în ziua Botezului Domnului, a spus Preafericitul Părinte Daniel, arătând că: „Sfințirea cea Mare a Apei ne reamintește Botezul nostru creștin. Când ne-am botezat eram copii, a mărturisit pentru noi nașul și am fost crescuți în Biserică pentru că prin Botez devenim creștini, purtăm numele lui Hristos și primim imediat după Botez mirungerea, adică pecetea darurilor Duhului Sfânt. Îndată ce Mântuitorul Iisus Hristos a ieșit din apă a venit Duhul Sfânt peste El. Tot așa și noi, îndată ce am scos copilul din apa botezului îl mirungem. De asemenea, în aceeași oră îi dăm Sfânta Împărtășanie, Trupul și Sângele Domnului, pentru a arăta că el este membru deplin al Bisericii, Trupul Tainic al lui Hristos. Deci, Biserica Ortodoxă nu amână Botezul, Mirungerea și Împărtășania pentru o anumită vârstă a copiilor sub pretextul că ei nu înțeleg cum se săvârșesc aceste taine. Nici când avem 100 de ani nu înțelegem deplin cum se transformă pâinea și vinul în Trupul și Sângele Domnului, dar știm că lucrările acestea sunt sfinte, arată iubirea lui Dumnezeu pentru noi și sunt arvuna vieții veșnice dăruită nouă în Biserică încă din lumea aceasta. Așadar, botezăm copiii la 40 de zile, îi mirungem cu Sfântul și Marele Mir și împărtășim copiii cu iubirea veșnică a lui Hristos arătată în Taina Crucii și a Învierii”.

Patriarhul României a mai subliniat importanța Botezului ca început al vieții de creștin: „Când ne botezăm intrăm în iubirea veșnică a Preasfintei Treimi. Viața veșnică nu este viața de după moarte, ci viața trăită în comuniune vie și permanentă cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. A boteza înseamnă a afunda. Deci, Botezul nu înseamnă stropire cu apă, ci afundare pentru că înseamnă moarte a păcatului și înviere pentru viață sfântă. După cum Hristos S-a înmormântat și a Înviat noi prin Botez înmormântăm omul cel vechi al păcatului și se naște prin Botez omul cel nou după chipul lui Hristos. Această afundare în iubirea Preasfintei Treimi este începutul vieții creștine. Prin Sfântul Botez noi primim iertarea păcatelor, mai întâi a păcatului strămoșesc, a păcatelor personale dacă cel care se botează este adult, primim harul învierii duhovnicești și al pregătirii pentru învierea de obște și harul înfierii. Adică, prin Botez devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu după har”.

„Creștinul este cel care se simte iubit de către Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și răspunde acestei iubiri prin rugăciune, prin împărtășirea cu Sfintele Taine și prin fapte bune. În felul acesta omul crește în iubire față de Dumnezeu și față de semeni în Biserica lui Hristos care este arvuna Împărăției Cerurilor”, a mai spus Preafericirea Sa.

Taina Botezului este și Taina Bisericii, a evidențiat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române spunând că: „Darurile acestea mari și sfinte ale Botezului aduc multă bucurie Bisericii. Biserica se mărește prin botezul oamenilor care vin să urmeze pe Hristos și să se bucure de iubirea Preasfintei Treimi. Deci, Botezul aduce familiei bucurie, parohiei și țării. Cu ocazia sărbătorii Botezului Domnului, preoții după ce au săvârșit Sfințirea cea Mare a Apei merg și sfințesc și casele creștinilor aducându-le aminte că sunt creștini și că trebuie să facă din casa lor o Biserică îndreptată spre Biserica cea mare a comunității. Iată cum Taina Sfântului Botez are temelie în Botezul Domnului și sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare a bucuriei, a iubirii lui Dumnezeu care se revarsă peste oameni și peste întreaga creație. Taina aceasta mare a Botezului este și Taina Bisericii pentru că Biserica a luat ființă prin Pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli și prin botezul a 3000 de persoane la Ierusalim. Deci, Biserica este constituită de către Duhul Sfânt prin botezul celor care se adaugă la ea”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat, după Sfânta Liturghie, Sfințirea cea Mare a Apei (aghiasma mare) în fața Reședinței Patriarhale.

Comentarii Facebook


Știri recente