Liturghie arhierească la Mănăstirea Logrești, Gorj

În Duminica a treia a Postului Mare, 15 martie 2015, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în acordurile psaltice ale corului Catedralei mitropolitane din Craiova, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Târgu Logrești din judeţul Gorj, în fața credincioșilor care au înfruntat o vreme mohorâtă și cu stropi de ploaie cernută. În timpul Sfintei Liturghii, diaconul George Apostolache, din Parohia Unirea-Dolj, a fost hirotonit preot, iar ipodiaconul Bogdan Adian Ursu a fost hirotonit diacon în Parohia Aninoasa, Gorj, a precizat Prof. Vasile Gogonea.

“Sfânta Cruce a fost preînchipuită încă din Vechiul Testament”

În cuvântul învăţătură adresat credincioşilor prezenţi, Mitropolitul Olteniei a ținut să sublinieze că în Duminica a treia din Postul Sfintelor Paști, cinstind Sfânta Cruce a Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu toții putem desluși faptul că această prăznuire a fost așezată de către Părinții noștri la jumătatea Postului, pentru ca fiecare dintre cei care avem credință, să privim spre Cucea Domnului. Pentru aceasta, trebuie să avem tărie și să ducem mai departe mesajul Evanghelic, pentru ca să primim har de la Bunul Dumnezeu și să ajungem cu bine la sfântul praznic al Învierii Mâtuitorului Iisus Hristos, mai ales că “Sfânta Cruce a fost preînchipuită încă din Vechiul Testament și a fost așezată în tabăra poporului Israel, atunci când cei care erau mușcați de șerpii veninoși din pustie, ori de câte ori se uitau spre acest lemn așezat de către Moise în mijlocul lor, ei să dobândească tămăduiri de aceste umflături înveninate ale șerpilor. Evident, că această așezare a stâlpului cu șarpele de aramă preînchipuia Sfânta Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos, care avea să ne vindece de această mușcătură înveninată a diavolului, de moarte și de osândă veșnică. Sfânta Cruce este, de asemenea și lemnul vieții, lemnul pe care Dumnezeu l-a așezat ca pom al Raiului și din care, așa cum ne spune Sfânta Scriptură, nu le-a mai fost îngăduit să mănânce Adam și Eva, fiindcă noi eram aceia care, după răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos, ori de câte ori mâncăm trupul și sângele Lui, avem viață veșnică”, iar învățătura puilduitoare a unei asemenea sărbători ne îndeamnă să cugetăm la Crucea Domnului, să ne luăm tărie prin rugăciune și prin comuniune cu Dumnezeu! Putem constata că ori de câte ori Îl chemăm pe Dumnezeu în ajutorul nostru, o putere nevăzută se așează în trupul și în sufletul nostru, ne dă tărie și bărbăție ca să continuăm mai departe această luptă a postului, ca să ajungem cu bine la Sfânta Înviere!

Mântuitorul Hristos, a binevoit ca omul să se hrănească nu numai cu pâine, dar și cu Cuvântul Lui Dumnezeu!

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit a dezvoltat îndemnul pe care Mântuitorul Hristos l-a adresat Sfinților Apostoli, de a se lepăda de ei înșiși, pentru a-I urma Lui, mai ales că aceasta: “Nu este o învățătură care poate fi interpretată în alt sens, decât în acela că dorința noastră trebuie să fie egală cu lepădarea noastră. Dacă vrem să dorim, după Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie să ne lepădăm de grijile lumești și de tot ceea ce ne înconjoară, ca patimi trupești, ca dorințe păcătoase, ca neîmpliniri omenești, strict omenești, iar în felul acesta, vom putea să mergem după Mântuitorul Iisus Hristos. Este adevărat că dorința noastră omenească este uneori slabă, cum ne spune Domnul. Duhul este osârguitor, dar trupul neputincios! Adică, sufletul dorește după viața veșnică, iar trupul, încărcat de povara aceasta a cărnii, a grijilor, a confortului personal din lumea aceasta, ne trage uneori înapoi, ca să nu putem să împlinim această chemare a Lui Dumnezeu”! Păstorul sfintelor lăcașe din Oltenia le-a oferit credincioșilor un minunat prilej de învățătură pătrunsă de incantații morale, deoarece această luptă dintre trup și suflet a început încă din starea paradisiacă, iar Adam, cel care primise poruncă de la Dumnezeu să se îngrijească doar cu mintea și cu sufletul numai de latura spirituală, de gândirea înaltă, a nesocotit porunca dumnezeiască, iar Noul Adam, Mântuitorul Hristos, a binevoit ca omul să se hrănească nu numai cu pâine, dar și cu Cuvântul Lui Dumnezeu! Deci, “hrana cu tot ceea ce numim Cuvântul Lui Dumnezeu, din paradis, este ceea ce ne trebuie și ceea ce ne este dat ca să realizăm în lumea aceasta! De aici, marea însemnătate a postului și a rugăciunii în vremea Postului Mare, pentru a înțelege mai bine că avem fiecare dintre noi câte o sfântă cruce, iar unii o au mai grea, alții mai ușoară! Unii mai plină de suferințe, alții mai lesnicioasă, dar fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că toți trebuie să aibă câte ceva, pentru că altfel, nu putem să dobândim Împărăția Lui Dumnezeu”!

“Când postești și te rogi, îngerii Lui Dumnezeu sunt în preajma ta și te ajută”!

În încheiere, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei a reiterat faptul că în armonie cu sufletul nostru îndumnezeit, privind spre Crucea Domnului, Cel Care S-a răstignit pentru noi, pentru păcatele noastre, evident că razele binefăcătoare ale Mâtuitorului, ale Răstignirii Mântuitorului, vor porni ca lumina spre sufletul nostru, vor întări și vor ajuta ca să ajungă și să dobândească Lumina Sfintei Învieri! În concluzie, dacă ne sârguim, postul ne face bine, fiindcă: “Niciodată postul nu a făcut rău vreunui om care a dorit să se apropie de Mântuitorul Hristos! Ba, dimpotrivă, acest soi de draci, spune Domnul, nu iese decât prin post și rugăciune! Deci, postul și rugăciunea ne sunt date ca să luptăm împotriva satanei, dar în același timp, sunt «aripile» care ne ridică la ceruri. Când postești și te rogi, îngerii Lui Dumnezeu sunt în preajma ta și te ajută întotdeauna ca să înțelegi care este scopul vieții tale și să deslușești ispitele celui rău care permanent țese în fața noastră și în viața noastră diferite primejdii, prilejuri de păcat și alte ispite și capcane ale celui rău. Așadar, prin rugăciune, ardem toate aceste înșelăciuni diavolești, prin post ne smerim și sufletul și trupul, ca să le avem toate bineplăcute și curate înaintea Tatălui Ceresc, Cel Care, desigur, vede osteneala noastră și vine ca să ne ajute să putem să împlinim tot ceea ce ne-a cerut”! Așa cum zice Domnul: «Aceasta să o faceți spre împlinirea, spre amintirea Mea»! Postul și rugăciunea ne sunt încă puse înainte, în acest Post sfânt al Paștelui, dar mai avem încă de parcurs trepte până la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Ca atare, a punctat în finalul cuvântului său, Întâistătătorul bisericilor și mănăstirilor din Oltenia, a spus că “trebuie să ne sârguim îndeaproape, ca să dobândim și aceste coronițe în viața noastră, în dobândirea virtuților pe calea mântuirii. Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca rugăciunea și postul să vă însoșească și Sfânta Cruce să fie împreună cu noi cu toți, Amin”!

Comentarii Facebook


Știri recente