Liturghie Arhierească la Catedrala Patriarhală

În Duminica a X-a după Rusaliila Catedrala Patriarhală slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a evidenţiat învăţăturile desprinse din Pericopa Evanghelică citită astăzi.

Mântuitorul constată la tatăl acestui copil multă credinţă

„În primul rând, vedem cât de importantă este credinţa în viaţa noastră. Mântuitorul constată la tatăl acestui copil multă credinţă, o credinţă care l-a adus mai întâi înaintea ucenicilor, ştiind că aceştia au primit de la Hristos puterea de a vindeca neputinţa şi boala din popor şi puterea de a călca peste şerpi şi peste scorpii şi peste toate puterile întunericului. După aceea, aceeaşi credinţă îl aduce şi înaintea Mântuitorului şi credinţa aceasta îl determină să cadă în genunchi înaintea Lui şi să plângă pentru vindecarea suferinţei fiului său. Atunci, Mântuitorul, când tatăl acestui copil îi cere vindecarea textele Sfintelor Evanghelii ne lasă să înţelegem că totuşi omul acesta era conştient de slăbiciunea credinţei lui şi că nu venise totuşi cu toată convingerea că Hristos îl va vindeca, dar îi spune Mântuitorului ‘de poţi face ceva milostiv fii nouă, ai milă de noi’. Însă Mântuitorul îi spune: ‘Cât despre a putea dacă ai credinţă toate sunt cu putinţă celui care crede’ şi într-adevăr îi vindecă fiul, iar omul sau tatăl copilului mărturiseşte cred Doamne, ajută necredinţei mele. El credea fără îndoială că Mântuitorul este singurul Care îi mai poate salva fiul, dar ştiindu-se om, om cu puteri mărginite, crede şi despre credinţa lui că este nedesăvârşită, este puţină, este insuficientă ca această credinţă să poată determina vindecarea fiului său”, a spus Episcopul Vicar patriarhal.

Noi creştinii trebuie să ne purtăm unii pe alţii în rugăciuni

„O altă învăţătură care decurge din Evanghelia de astăzi este cât de importantă este rugăciunea unora pentru alţii. Copilul acesta, deşi acum era la vârsta adolescenţei, mintea lui, inima lui fiind stăpânite şi controlate de acest demon mut şi surd nu putea el însuşi să se roage pentru vindecarea sa. De aceea, în locul lui intervine tatăl său căzând înaintea Mântuitorului, plângând şi rugându-L să-l vindece având milă de amândoi. Evanghelia deci ne arată că noi creştinii trebuie să ne purtăm unii pe alţii în rugăciuni. Nu doar pe cei care nu se mai pot ruga din pricina duhurilor necurate care îi stăpânesc, ci pentru toată lumea, pentru toată Biserica, pentru cler şi credincioşi, pentru ocârmuitorii ţării noastre şi pentru oamenii simpli ca Dumnezeu să umple de prezenţa harului Său viaţa noastră în fiecare clipă. Sigur că sunt şi în vremea noastră oameni care nu se pot ruga fiind stăpâniţi de duhuri necurate, de patimi, iar prin aceste patimi de duhurile acestea necurate şi vedem adesea asemenea tatălui din Evanghelia de astăzi părinţi care nereuşind să-şi convingă copiii să vină la Biserică aduc câte un lucru, câte o haină, câte o fotografie pentru a fi stropite cu agheasmă, miruite, binecuvântate ca măcar în felul acesta să-i facă, pe copiii care fug de Dumnezeu, fug de Biserică, părtaşi harului care este lucrător în Biserica lui Hristos. De aceea, este importantă mai ales rugăciunea şi binecuvântarea părinţilor pentru care suferinţa copiilor devine propria suferinţă”, a mai arătat Preasfinţitul Părinte Episcop Varlaam Ploieşteanul.

Anumiţi demoni sunt mai răi decât alţii

„În al treilea rând, învăţăm că anumiţi demoni sunt mai răi decât alţii cum este demonul acesta care stăpânea adolescentul din Evanghelia de astăzi şi pe care Mântuitorul în Evanghelia după Marcu îl numeşte un demon sau un duh mut şi surd. Surd la cuvintele şi la chemarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi mut atunci când trebuie să mărturisească prin cuvânt şi faptă credinţa în Preasfânta Treime. Şi Mântuitorul le spune ucenicilor că acest neam de demoni din care făcea parte şi demonul care îl stăpânea pe tânăr nu iese decât cu rugăciune şi post, iar noi aflându-ne acum în perioada postului Adormirii Maicii Domnului învăţăm cu şi mai multă intensitate despre importanţa rugăciunii şi a postului în viaţa noastră nu numai atunci când luptăm împotriva patimilor şi a demonilor, ci atunci când vrem să dobândim harul Preasfântului Duh care se sălăşluieşte în inima oamenilor smeriţi, a oamenilor rugători, a oamenilor jertfelnici şi nevoitori care arată această nevoinţă şi jertfelnicie prin post, prin abţinerea de la atitudini şi cuvinte necuviincioase, oameni care intensifică rugăciunile, dedică mai mult timp lecturii, Sfintelor Scripturi, scrierilor Sfinţilor Părinţi, celor care înmulţesc faptele milei creştine prin care arată înainte de toate iubirea lor faţă de Dumnezeu manifestată în iubirea faţă de oameni”, a subliniat Preasfinţia Sa.

Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române dirijată în această duminică de Arhid. Siluan Eloi.

Comentarii Facebook


Știri recente