Liturghie arhierească la Biserica Sf. Cuv. Parascheva din Târgu Frumos

Deși a fost zi lucrătoare, numeroși credincioși au ținut să fie prezenți sâmbătă, 9 august 2014, la Sfânta Liturghie și la slujba de sfințire a Asociației de Ajutor Social a Fecioarei Maria și Cuvioasei Parascheva – Centrul de zi pentru bătrâni, oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan la Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” din Târgu Frumos, informează „Ziarul Lumina”.

Momentul a fost cu atât mai deosebit cu cât sâmbătă s-au împlinit 470 de ani de la ctitorirea acestui locaș de cult de către voievodul Petru Rareș.

Biserica „Sf. Cuv. Parascheva” din Târgu Frumos a împlinit sâmbătă 470 de ani de la ctitorirea sa de către voievodul Petru Rareș. Acest moment a fost marcat prin oficierea Sfintei Liturghii arhierești de către IPS Părinte Mitropolit Teofan, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în marea lor majoritate fii ai orașului Târgu Frumos. De asemenea, a fost sfințit centrul social al parohiei – Asociația de Ajutor Social a Fecioarei Maria și Cuvioasei Parascheva, care poate găzdui și oferi servicii de asistență medicală și îngrijire, consiliere, socializare și petrecere a timpului liber, recuperare și reabilitare, asistență paleativă etc. unui număr de aproximativ 20 de bătrâni bolnavi și fără posibilități materiale.

„Cel care se leapădă de cuvântul lui Dumnezeu se leapădă în cele din urmă și de viețuire adevărată și frumoasă în această lume”

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei le-a vorbit credincioșilor prezenți despre importanța de a urma întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu: „Să nu ne lepădăm de cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură. Să ascultăm ce ne spune Dumnezeu și să luăm aminte la glasul Bisericii, care răsună în diferite feluri, de la cuvântul Evangheliei până la chemarea clopotului ori de la propovăduirea preotului până la glasul conștiinței care, dacă este în legătură cu Dumnezeu, nu rătăcește niciodată. Cel care se leapădă de cuvântul lui Dumnezeu se leapădă în cele din urmă și de viețuire adevărată și frumoasă în această lume. Un gânditor occidental din veacul al IX-lea a spus următorul lucru: „Cărarea care nu duce la biserica satului nu duce nicăieri”, arătând că, deși în lume sunt atâtea filosofii, atâtea ideologii, atâtea grupuri de oameni care promit să aducă raiul pe pământ, toate acestea nu sunt în cele din urmă decât simple utopii. Nimeni dintre pământeni nu trebuie să aibă pretenția că deține adevărul absolut. Singurul care nu se înșală, singurul care este obiectiv cu desăvârșire, singurul cuvânt care nu rătăcește pe om nici în această lume, nici în cea viitoare este cuvântul Domnului”.

În cadrul Liturghiei de sâmbătă, a avut loc și o hirotonie, diaconul Ștefan Mera fiind preoțit de IPS Teofan pe seama Parohiei Frunziș, Protopopiatul Iași 3.

La finalul slujbelor au mai rostit alocuțiuni pr. Pavel Postolachi, protopop al Protoieriei Pașcani, care a prezentat activitatea pastoral-misionar-filantropică a Parohiei „Sf. Cuv. Parascheva” din Târgu Frumos, precum și pr. paroh Nicolae Zugravu, care a subliniat că a dorit să marcheze momentul aniversar al parohiei pe care o păstorește printr-o Sfântă Liturghie la care să participe toți fiii orașului Târgu Frumos care au urmat studii de teologie: „Am invitat în această zi, la Sfânta Liturghie arhierească, toți fiii orașului care au urmat studii de teologie – mai mult de 50 la număr, dintre care 22 sunt preoți. Am dorit să fim cu toții în comuniune la Sfânta Liturghie, pentru că în acest an sărbătorim 470 de ani de la sfințirea Bisericii domnești „Cuvioasa Parascheva”, așa cum este cunoscut locașul nostru de cult”.

Ca semn de prețuire față de activitățile administrative și pastorale desfășurate de-a lungul timpului la parohia pe care o păstorește, pr. Nicolae Zugravu a primit din partea Mitropolitului Moldovei și Bucovinei distincția „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”, iar părintele slujitor Cristian Constantin Cristea a fost hirotesit iconom.

Scurt istoric

Biserica „Cuvioasa Parascheva” din Târgu Frumos, monument istoric, este ctitoria domnitorului Petru Rareș și a soției sale, Elena Doamna, cunoscându-se și sub denumirea de „biserica domnească”. A fost zidită în anul 1540. Nu se cunosc împrejurările în care s-a construit. Desigur că lipsa unui locaș de închinare în acest târg și importanța ce o avea de centru negustoresc și de popas al voievozilor în trecere au dictat ridicarea acestei biserici în acest târg, care se mai cunoaște și sub numele de „Târgul Doamnei”.

Întreaga tradiție locală, documentele și atestările făcute de istorici și specialiști confirmă că biserica este ctitoria domnitorului Petru Rareș. Astfel, în pomelnicul ce a fost la proscomidie stă scris: „Io Petru Voevod și doamna lui Elena și fiii lui Ilaș Voevod și fratele lui Ștefan și Constantin și Ruxanda și robul lui Dumnezeu Anton Vartic în domnia Domnului nostru și Anton Pisah”, pomelnic care a fost dus la Muzeul de Istorie – București, atestă că biserica este ctitorită de Petru Rareș. În locul acestui pomelnic există în biserică un alt pomelnic scris în anul 1815, pe lemn, care cuprinde: pomelnicul Sfintei Biserici „Gospodi” ce se prăznuiește „Naghia Paraschevi” în Târgu Frumos. „Io Petru Voevod, Ileana Doamna, și fiii lor Ștefan Constantin Ruxanda Petru și tot neamul … ” fiind urmat de numele Mitropolitului Veniamin și alte nume.

Biserica „Cuvioasa Parascheva” a fost ocrotitoarea celor dintâi așezăminte de cultură și a așezământului spitalicesc din localitate. În casele din curtea bisericii, a luat ființă, în anul 1842, cea dintâi școală din Târgu Frumos. Tot aceste case au adăpostit primul spital din localitate. În anul 1859, la 26 decembrie, în această biserică a fost hirotonit diacon Ion Creangă.

Comentarii Facebook


Știri recente