Liturghie arhierească în biserica parohială din Mierlău

În Duminica a douăzeci și cincea după Rusalii, 10 noiembrie 2013, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în vizită pastorală în parohia Mierlău, Protopopiatul Oradea, fiind întâmpinat cu multă bucurie de comunitatea dreptmăritoare din localitate. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, în sobor de preoți și diaconi, după cum ne-a precizat Pr. Cristian Rus.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învățătură, în care a reliefat semnificațiile teologice și duhovnicești ce se desprind din pilda samarineanului milostiv:

„Pericopa evanghelică pe care au auzit-o acum, în cea de-a douăzeci și cincea Duminică după Rusalii, a samarineanului milostiv, ne amintește tuturor creștinilor de datoria pe care o avem de a-L iubi nu numai pe Dumnezeu, din toată inima, din tot cugetul nostru, din toată puterea noastră, din toată ființa noastră, ci și pe aproapele nostru, pe fratele nostru aflat în suferință, care are nevoie de dragostea noastră, transpusă în fapte de milostenie.”

„Samarineanul milostiv este modelul omului bun, care îl iubește și îl ajută pe semenul său aflat în nevoi. Din punct de vedere duhovnicesc, dincolo de chipul, de înfățișarea samarineanului celui milostiv, care dovedește cu adevărat că își iubește aproapele, mai mult decât cei de la care am aștepta să facă acest lucru, ajutându-l atunci când este în încercare, vedem ascuns în chipul călătorului străin pe Cel Care este cu adevărat bun și milostiv, Fiul lui Dumnezeu înomenit, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel Care a venit în lume și Și-a luat fire omenească, făcându-Se întru toate asemenea nouă, afară de păcat, pentru ca pe noi, oamenii, noi cei căzuți între tâlharii păcatelor și patimilor și lăsați abia vii, să ne vindece, să ne readucă la viață.”

Părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului, mulțumindu-i pentru dragostea părintească pe care o arată neîncetat preoților și credincioșilor din cuprinsul întregii Eparhii a Oradiei. De asemenea, părintele protopop a făcut o scurtă prezentare a istoriei localității Mierlău, subliniind existența și dăinuirea peste veacuri a românilor ortodocși pe aceste meleaguri, încă din cele mai vechi timpuri.

Tânărul preot paroh, Corneliu Florin Pele, instalat în parohia Mierlău în urmă cu un an și două luni, a ținut să mulțumească Preasfințitului Părinte Sofronie pentru prezența la Sfânta Liturghie în mijlocul comunității dreptmăritoare din Mierlău pe care, din încredințarea Chiriarhului, o păstorește, dar și bunilor credincioși pentru dragostea cu care l-au înconjurat de la începutul misiunii sale de păstor duhovnicesc în această parohie.

La final, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a felicitat pe părintele paroh pentru aleasa lucrarea ce o săvârșește, cu multă dăruire și dinamism, în mărturisirea credinței noastre strămoșești în această parohie. Ierarhul a felicitat și a mulțumit obștii credincioșilor din Mierlău pentru atașamentul față de Biserica Ortodoxă și statornicia în dreapta credință, ce a fost mărturisită și apărată chiar cu prețul vieții de moșii și strămoșii noștri, în pământul binecuvântat la Bihorului.

Comentarii Facebook


Știri recente