Limba română, duminica rostirii noastre

Astăzi, de Ziua Limbii Române, vă propunem spre lectură câteva poeme scrise de Alexei Mateevici (1888-1917) și Grigore Vieru (1935-2009) pe tema aceasta, precum și gândurile, care tot un fel de poem sunt, ale lui Nichita Stănescu (1933-1983).

Limba noastră

Alexei Mateevici

Limba noastră-i o comoară

În adâncuri înfundată,

Un șirag de piatră rară

Pe moșie revărsată.

Limba noastră-i foc ce arde

Într-un neam ce fără veste

S-a trezit din somn de moarte,

Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i numai cântec,

Doina dorurilor noastre,

Roi de fulgere ce spintec

Nouri negri, zări albastre.

Limba noastră-i graiul pâinii,

Când de vânt se mișcă vara;

În rostirea ei bătrânii

Cu sudori sfințit-au țara.

Limba noastră-i frunză verde,

Zbuciumul din codrii veșnici,

Nistrul lin, ce-n valuri pierde

Ai luceferilor sfeșnici.

Nu veți plânge-atunci amarnic,

Că vi-i limba prea săracă,

Și-ți vedea cât îi de darnic

Graiul țării noastre dragă.

Limba noastră-i vechi izvoade,

Povestiri din alte vremuri;

Și citindu-le †™nșirate,

-Te-nfiori adânc și tremuri.

Limba noastră îi aleasă

Să ridice slava-n ceruri,

Să ne spuie-n hram și-acasă

Veșnicele adevăruri.

Limba noastră-i limbă sfântă,

Limba vechilor cazanii,

Care o plâng și care o cântă

Pe la vatra lor țăranii.

Înviați-vă dar graiul,

Ruginit de multă vreme,

Stergeți slinul, mucegaiul

Al uitării †š†™n care geme.

Strângeți piatra lucitoare

Ce din soare se aprinde

-Și-ți avea în revărsare

Un potop nou de cuvinte.

Răsări-va o comoară

În adâncuri înfundată,

Un șirag de piatră rară

Pe moșie revărsată.

„Limba română este patria mea”

Nichita Stănescu

„A vorbi despre limba în care gândești, a gândi-gândire nu se poate face decât numai într-o limbă – în cazul nostru a vorbi despre limba română este ca o duminică. Frumusețea lucrurilor concrete nu poate fi decât exprimată în limba română. †¦ Ce patrie minunată este această limbă! Ce nuanță aparte, îmi dau seama că ea o are! Această observație, această relevație am avut-o abia atunci când am învățat o altă limbă.”

„Nu spun că alte limbi, alte vorbiri nu ar fi minunate și frumoase. Dar atât de proprie, atât de familiară, atât de intimă îmi este limba în care m-am născut, încât nu o pot considera altfel decât iarbă. Noi, de fapt, avem două părți coincidente, o dată este patrie de pământ și de piatră, și încă o dată este numele patriei de pământ și de piatră. Numele patriei este tot patrie. O patrie fără de nume nu este o patrie. Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se zice, de aceea, pentru mine iarba, iarbă se spune, de aceea, pentru mine izvorul izvorăște, de aceea, pentru mine viața se trăiește.”

Limba noastră cea română

Grigore Vieru

Sărut vatra și-al ei nume

Care veșnic ne adună,

Vatra ce-a născut pe lume

Limba noastră cea română.

Cânt a Patriei ființă

Și-a ei rodnică țărână

Ce-a născut în suferință

Limba noastră cea română.

Pre pământ străvechi și magic

Numai dânsa ni-i stăpână:

Limba neamului meu dacic,

Limba noastră cea română.

În al limbilor tezaur

Pururea o să rămână

Limba doinelor de aur,

Limba noastră cea română.

Pentru ea

Grigore Vieru

Pentru ea la Putna clopot bate,

Pentru ea mi-i teamă de păcate,

Pentru ea e bolta mai albastră

Pentru limba noastră.

Pentru ea ninsori se cern din spații,

Pentru ea puternici sunt Carpații,

Pentru ea e caldă vatra poamei

Pentru limba mamei.

Pentru ea noi văruim pereții,

Pentru ea mai sunt răniți poeții,

Pentru ea cresc florile visării

Pentru limba țării.

Dumnezeu prima oară

Când a plâns printre astre,

El a plâns peste țară

Cu lacrima limbii noastre.

(Articol publicat în Ziarul Lumina din data de 31 august 2013)

Comentarii Facebook


Știri recente