Liceul Românesc din Giula – Ungaria, la aniversarea a 65 de ani de la înființare

La Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula a avut loc vineri, 26 iunie 2015, o amplă manifestare dedicată aniversării a 65 de ani de la înființarea Liceului, la care au participat aproximativ 300 de invitați: oficialități, cadre didactice și elevi ai Liceului și Școlii Generale Românești din Giula, părinți ai elevilor, directori și cadre didactice de la alte Școli Românești sau Bilingve din Ungaria (precum Micherechi, Chitighaz sau Bătania) și reprezentanți ai presei românești din Ungaria, Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Între oficialitățile prezente menționăm pe Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc, Domnul Ambasador Alexandru Victor Micula și Domnul Valerică Bojian, Consilier Diplomatic, de la Ambasada României la Budapesta, Domnul Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al României la Giula, Domnul Ioan Fodoreanu, Consulul General al României la Seghedin, Domnul Traian Cresta, purtătorul de cuvânt al minorității românești în Parlamentul de la Budapesta, Domnul Tiberiu Iuhas, Președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), Doamna Maria Gurzău Czegledi, Directorul Liceului „Nicolae Bălcescu” și al Școlii Generale Românești din Giula, gazda acestei manifestări, Domnul Profesor Florin Ciobanu, cadru didactic la Facultatea de Filologie ELTE din Budapesta și la Facultatea de Litere din Oradea, Doamna Eva Iova Șimon, Directorul Săptămânalului „Foaia Românească”, Doamna Delia Covaci, Directorul-Executiv și Redactorul-Șef al Săptămânalului „Cronica” al AȚRU, Domnul Tiberiu Boca și echipa de filmări de la emisiunea în limba română „Ecranul nostru”, a Studioului Teritorial de Radio și Televiziune M1 din Seghedin, Doamna Ana Sarkozy, Directorul Școlii Generale Românești din Micherechi, Doamna Iulia Olteanu, Directorul Școlii Generale Românești din Bătania, ș.a.

Programul manifestărilor a cuprins trei părți distincte: cuvântul de deschidere al Doamnei Director Maria Gurzău Czegledi, care a evocat importanța acestei aniversări, de 65 de ani de la înființarea Liceului și a prezentat câteva date legate de istoricul instituției, făcând referire și la copacul sădit în urmă cu 5 ani, de Domnul Avocat Ioan Silaghi, cel mai vârstnic absolvent al primei generații de elevi, din 1953 și cea mai tânără elevă a generației din 2010, Iudit Herdean și asemănând imaginea copacului, care își înfige rădăcinile adânc în pământ și își înalță ramurile către cer, cu situația instituției și a comunității românești din Ungaria, care dorește să își cunoască originile sale românești și să aibă un viitor; tot pe scena Liceului, a fost prezentat un film cu o alegorie pe aceeași temă, a copacului și a fost susținut un foarte frumos program artistic, cuprinzând poezii, cântece și dansuri populare, prezentate de elevi de la Școala Generală și Liceu, îmbrăcați atât în minunate costume populare românești, cât și în costume populare cu specific local. Au fost elogiate, de asemenea, trei cadre didactice retrase din activitate, care au făcut foarte multe pentru acest Liceu: Domnul Ion Budai, care vreme de 32 de ani (între 1970 și 2002) a fost Directorul Liceului; Doamna Maria Misaroș, soția Părintelui Teodor Misaroș, cel de-al doilea Vicar Eparhial al Vicariatului Ortodox Român din Ungaria, care a fost o învățătoare foarte talentată și iubită, mai întâi la Școala Generală din Săcal și apoi la cea din Giula; și Doamna Învățătoare Lucreția Cioca, care a fost la rândul ei foarte apreciată de elevii pe care i-a avut.

În partea a doua a manifestării, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a sfințit o placă aniversară din piatră, așezată lângă copacul semănat în curtea Liceului în urmă cu 5 ani și a rostit un cuvânt de felicitare pentru această importantă instituție de învățământ, care reprezintă continuarea la un nivel mai înalt, liceal, a fostei Școli Confesionale ce a funcționat pe lângă Parohia Românească din Giula Mare între anii 1771 și 1948, și de asemenea a felicitat corpul profesoral și elevii Liceului și Școlii Generale Românești, pentru activitățile desfășurate, îndemnându-i să rămână mereu atașați de valorile Bisericii și Neamului Românesc și urându-le ani mulți și fericiți și mult succes și în continuare. Cei doi săditori ai pomului de acum 5 ani, Domnul Ioan Silaghi și Iudit Herdean, au legat în chip simbolic și o panglică în jurul copacului, care între timp a crescut mai înalt și s-a făcut mai puternic.

Cel de-al treilea moment festiv al acestui eveniment aniversar l-a constituit cuvântul omagial rostit de Doamna Director Adjunct Andreea Cefan despre personalitatea istoricului, scriitorului și revoluționarului român Nicolae Bălcescu (1819-1852), al cărui nume îl poartă și Liceul Românesc din Giula, începând din anul 1953, după care au fost depuse coroane la bustul lui Nicolae Bălcescu, aflat în fața Liceului. Toți oaspeții au fost invitați apoi la o cină festivă, la care a continuat atmosferă de sărbătoare prilejuită de acest eveniment.

De fapt tot anul școlar 2014-2015 a fost declarat de către conducerea Liceului „Nicolae Bălcescu” din Giula ca an aniversar și în decursul lui au avut loc mai multe activități educative dedicate acestui scop: conferințe prezentate elevilor în luna noiembrie 2014, de Ziua Culturii Române (în 15 ianuarie 2015) sau de ziua nașterii lui Lucian Blaga (în 9 mai), de către Domnii Profesori Petru Weber din Seghedin și Florin Ciobanu, de la Budapesta; în cadrul serbărilor organizate de Crăciun, în 2014 sau de încheiere a anului școlar; cu prilejul Balului acordării panglicii, care este de fapt Balul absolvenților de clasa a XII-a și care în anul acesta (2015) s-a desfășurat sub genericul Balul „Bălcescu”. Iar manifestarea organizată acum, care a cuprins dimineața o întâlnire între elevii din clasele mici și învățătorii pensionari, precum și festivitățile menționate mai sus, la care au fost invitați să participe și absolvenții primelor cinci generații ale Liceului, după înființarea lui și toate cadrele didactice, atât cele active, cât și cele retrase la pensie, a încheiat practic seria acestor evenimente aniversare.

Comentarii Facebook


Știri recente