Legea veche întâmpină înnoirea harului

La 40 de zile de la nașterea după trup a Domnului Iisus Hristos, Biserica sărbătorește praznicul Întâmpinării Domnului, numit în popor și Stretenia, după vechiul nume slavonesc. Aceasta este sărbătoarea omului trăitor în Hristos, a omului drept și temător de Dumnezeu, care vrea, asemenea dreptului Simeon, să se învrednicească să întâmpine și să primească pe Hristos, Lumina lumii, înlăuntrul sufletului nostru.

În fiecare an, în a doua zi a lunii februarie, Biserica prăznuiește „Întâmpinarea Domnului”. Din cuprinsul Sfintei Evanghelii a Sfântului Evanghelist Luca (cap. 2, versetele 22-39) aflăm că, la 40 de zile de la nașterea Sa după trup, Pruncul Iisus a fost dus la templu, că Maica Sa, Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu, a adus darul rânduit de Lege și că au fost întâmpinați de dreptul Simeon, care L-a descoperit pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, de față fiind și prorocița Ana.

Mai multe detalii în „Lumina de Duminică”.

Comentarii Facebook


Știri recente