La Sydney, românii păstrează credința ortodoxă vie

Aflată la o distanța de peste 10 fusuri orare de țară, comunitatea românească din Sydney este o păstrătoare a graiului românesc, o moștenitoare a portului străbun și o mărturisitoare vie a credinței strămoșești. Aceasta se vede în fiecare duminică la slujbele din Biserica ‘Sfântul Ioan Botezătorul’ din ‘orașul de smarald’.

După cum informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Duminică, Parohia ortodoxă română „Sfântul Ioan Botezătorul” din Sydney – Australia a fost înființată în anul 2003 de un grup de emigranți stabiliți pe aceste meleaguri îndepărtate încă de la începutul anilor 1980. Până în anul 2004, parohia s-a aflat sub omoforul Patriarhiei Române, iar din anul 2008 a intrat sub jurisdicția canonică a nou-înființatei Episcopii Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande.

Întrucât emigrația în Australia a cunoscut o creștere semnificativă după anii 1990, odată cu aceasta au crescut și nevoile cultural-social-misionare ale celor care din motive obiective s-au stabilit pe acest îndepărtat continent. Parohia ‘Sfântul Ioan Botezătorul’ și-a propus încă de la început să răspundă nevoilor culturale, sociale și spirituale ale emigranților români din Sydney – Australia și totodată și-a propus să mențină limba, cultura și tradiția poporului român în această țară-continent. Scopul înființării acestei parohii a fost acela de a-i uni pe membrii comunității românești sub o singură voce, aceea a dreptății, demnității și devotamentului față de credință, tradiții și cultură, față de păstrarea identității naționale, de păstrare a limbii române și cultivarea ei printre tinerele vlăstare australiano-românești și, nu în ultimul rând, de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu și păstrare neștirbită a credinței noastre strămoșești. Totodată și-a propus încă de la început ca parohia să poată răspunde nevoilor conaționalilor noștri emigrați pe aceste meleaguri australiene prin înființarea Centrului cultural social misionar ‘Sfântul Ioan Botezătorul’ Sydney – Australia, care, deși la început a avut posibilități modeste, încetul cu încetul, prin grija unor conaționali români de bună-credință, a început să se dezvolte. Prin suportul financiar al membrilor comitetului fondator s-a reușit obținerea vizei temporare a preotului și închirierea unui spațiu unde să se săvârșească serviciile religioase. Toate obiectele de cult și lucrurile necesare desfășurării bunului mers al bisericii au fost donate parohiei de preotul paroh. Un ajutor semnificativ a fost primit și din partea unor mănăstiri precum Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Cășiel, Parohia Chiuiești din Protopopiatul Dej, județul Cluj.

Șase luni, Sfânta Liturghie și cursurile școlii românești s-au ținut în locuința preotului paroh.

În data de 4 aprilie 2003, preotul Ioan Vasile Prunduș a sosit la Sydney, fiind așteptat de către membrii comitetului fondator și creștini români dornici să susțină acest frumos proiect. Primul serviciu religios s-a săvârșit cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului în data de 29 aprilie 2003, slujbă la care au participat peste 100 de credincioși. La început, serviciile religioase s-au săvârșit în holul bisericii ortodoxe ucrainene din Sydney. Holul acestei biserici era mai exact o sală festivă care a fost transformată ulterior, prin bunăvoința unor creștini din sânul comunității, într-o micuță capelă, conform tradiției și rânduielii Bisericii Ortodoxe Române. Lucrările de renovare a spațiului dedicate bisericii au fost săvârșite de Cristian Caltanide și părintele Vasile Prunduș. Din cauza unor factori externi și faptului că preotul paroh ucrainean s-a îmbolnăvit, au fost nevoiți să caute altă locație pentru săvârșirea serviciilor religioase și a cursurilor de la școala românească înființată aici. Întrucât era foarte greu de găsit un spațiu adecvat, o biserică liberă pentru a o închiria în fiecare duminică, pentru o perioadă de aproximativ șase luni, Sfânta Liturghie și cursurile școlii românești s-au ținut în locuința preotului paroh.

În data de 23 iunie 2008, românii au reușit cumpărarea proprietății parohiei și a Centrului cultural social misionar ‘Sfântul Ioan Botezătorul’. În data de 24 august 2008, Preasfințitul Episcop Mihail al Australiei și Noii Zeelande a târnosit biserica Parohiei ‘Sfântul Ioan Botezătorul’, unde în curând se va construi noul Centru cultural social ‘Sfântul Ioan Botezătorul’ care va cuprinde biserica, sala festivă, școala românească, biblioteca, muzeul și anexele necesare unei bune desfășurări a activităților comunității românilor din Sydney – Australia.

Odată cu cumpărarea complexului care cuprindea mai multe clădiri s-a trecut la renovarea lor și la amenajarea unui lăcaș de cult pentru a putea săvârși slujbele religioase și activitățile parohiei în condiții normale. În anul 2009, lucrările de amenajare a bisericii s-au finalizat în totalitate prin jertfa și munca membrilor parohiei. În anul 2010 a început demararea proiectului de construire a unei biserici și a unui centru cultural, fiind la stadiul de proiect finalizat și înaintat spre aprobare Consiliului local din Blacktown.

Școala parohială ‘Sfântul Ioan Botezătorul’ din Sydney

La finele lunii iulie, în această comunitate românească și-a început activitatea școala românească parohială.

Pentru început, cursurile se vor desfășura în ultima duminică a fiecărei luni, cu începere de la ora 12:00, după terminarea Sfintei Liturghii, în sala centrului cultural al parohiei. Pe parcursul cursurilor, părinții sunt invitați la o agapă frățească.

Alături de educația pe care o primesc copiii în familie, Parohia ortodoxă ‘Sfântul Ioan Botezătorul’, prin aceste activități din cadrul școlii duminicale, oferă copiilor un cadru în care își pot modela caracterul.

Școala este împărțită în două grupe. Prima grupă va fi a copiilor între 3 și 6 ani, iar cea de-a doua, a copiilor peste 6 ani. Structura programului de școală duminicală în general cuprinde: rugăciuni, cursuri de limba și literatura română, istoria românilor, geografia României și religie.

Comentarii Facebook


Știri recente