La FTOUB a început simpozionul „Dumitru Stăniloae și Hans Urs von Balthasar despre Părinții Bisericii”

La Facultatea de Teologie din Bucureşti a debutat joi, 6 septembrie 2018, Simpozionul internațional „Dumitru Stăniloae și Hans Urs von Balthasar despre Părinții Bisericii (Sfântul Maxim Mărturisitorul)”.

Cuvântul de deschidere a aparţinut părintelui Profesor Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie din Bucureşti.

În continuare a fost citit mesajul Părintelui Patriarh Daniel adresat cu prilejul simpozionului dedicat celor doi mari teologi.

În mesajul intitulat „Doi mari teologi europeni admiratori ai Sfântului Maxim Mărturisitorul”, Preafericirea Sa a evidenţiat faptul că atât părintele Dumitru Stăniloae, cât şi Hans Urs von Balthasar „au reuşit să aducă în actualitate teologia Sfinților Părinți ai Bisericii nedespărţite, în mod deosebit teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul”.

„Atât Părintele Dumitru Stăniloae, cât şi Părintele Hans Urs von Balthasar au valorizat teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, subliniind că tema centrală a oricărei teologii creştine trebuie să fie iubirea Preasfintei Treimi arătată în şi prin Iisus Hristos pentru mântuirea lumii, deoarece, așa cum spune Hans Urs von Balthasar, numai iubirea este demnă de credință”, se menţionează în mesajul Patriarhului Daniel

Totodată, Preafericirea Sa a adresat în mesaj felicitări organizatorilor şi participanţilor la acest simpozion exprimându-şi speranța că „rezultatele acestuia vor fi receptate ca fiind o frumoasă cooperare academică şi o cinstire a memoriei celor doi mari teologi europeni”.

Prima prezentare a aparţinut Prof. Dr. Jürgen Henkel care a vorbit despre „Receptarea teologiei apusene și a curentelor spirituale la Dumitru Stăniloae”.

În partea a doua a zilei, Părintele Prof. Dr. Ștefan Buchiu va susţine un referat dedicat Cosmologiei Sfântului Maxim Mărturisitorul în teologia lui Dumitru Stăniloae.

Programul pentru următoarele zile este:

7 septembrie 2018

 •  9.00-10.30 Dr. Manuel Schlögl (Passau) Liturghia cosmică: Hans Urs von Balthasar și Maxim Mărturisitorul;
 • 10.30-11.00 Pauză;
 • 11.00-12.30 Prof. Dr. Vasile Răducă (București) Eshatologia la Dumitru Stăniloae și Urs von Balthasar;
 • 12.30-15.00 Pauză;
 • 15.00-16.30 Prof. Dr. Helmut Hoping (Freiburg i. Br.) Chenoza lui Dumnezeu la Hans Urs von Balthasar și Dumitru Stăniloae;
 • 16.30-17.00 Pauză;
 • 17.00-18.30 Prof. Dr. Dumitru Megheșan (Oradea) Logositatea creației la Dumitru Stăniloae;

8 septembrie 2018

 • 9.00-10.30 Prof. Dr. Cristinel Loja (Arad) Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul şi nuanţările ei interpretative în gândirea teologilor Dumitru Stăniloae şi Hans Urs von Balthasar;
 • 10.30-11.00 Pauză;
 • 11.00-12.30 Prof. Dr. Vasile Cristescu (Iași) Dumitru Stăniloae și Hans Urs von Balthasar despre mișcarea omului către Dumnezeu la Sfântul Maxim Mărturisitorul;
 • 12.30-15.00 Pauză;
 • 15.00 Vizită la mormântul Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae;

Dumitru Stăniloae (1903-1993) și Urs von Balthasar (1905- 1988) fac parte dintre cei mai importanți teologi ai secolului 20, unul român ortodox, celălalt romano-catolic. În opera lor voluminoasă Părinții Bisericii ocupă un loc însemnat.

Foto credit: Raluca Ene/Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente