IPS Irineu: Peste toată neliniștea și tulburarea din lume stă Dumnezeu Care ne ajută în toate momentele vieții noastre

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a oficiat în data de 25 iunie 2017 slujba de resfințire a bisericii cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena din localitatea Herepea.

După oficierea slujbei de binecuvântare a lucrărilor efectuate la lăcașul de cult, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit diacon pe tânărul Beniamin Indreica.

Omilia rostită de Arhiepiscopul Alba Iuliei a avut ca temă purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru toți oamenii.

Peste toată neliniștea și tulburarea din lume stă Dumnezeu Care ne ajută în toate momentele vieții noastre. De aceea, Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă: «Lăsați-i lui Dumnezeu toată grija voastră că El are grijă de voi», a  concluzionat părintele arhiepiscop.


Evanghelia Duminicii a treia după Rusalii ( Matei 6, 22-33)

Zis-a Domnul către dânşii: luminătorul trupului este ochiul; dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat; iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina, care este în tine, este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul va urâ şi pe altul va iubi, sau după unul se va ţine şi de celălalt nu va avea grijă; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona.

Drept aceea vă spun vouă: să nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră gândind ce veţi mânca, ori ce veţi bea; nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca. Oare, nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul, decât îmbrăcămintea? Uitaţi-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, şi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte.

Au nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, oricât şi-ar pune el mintea, poate să-şi adauge la statura sa un cot? Iar de îmbrăcăminte ce vă îngrijiţi?  Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, şi totuşi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea sa, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei.

Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă, oare, nu cu mult mai mult pe voi, o puţin credincioşilor?

Deci, să nu duceţi grijă zicând: ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca! Că toate acestea le caută păgânii; doar ştie Tatăl vostru cel ceresc că aveţi nevoie de toate acestea. Ci căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă.

Comentarii Facebook


Știri recente