„Învierea lui Iisus Hristos dă sens istoriei omenirii şi universului întreg”. PF Daniel la hramul Paraclisului Catedralei Naţionale

Chapel of the National Cathedral, Dedication feast, Patriarch Daniel

În a doua zi de Sfintele Paşti, 17 aprilie 2017, Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului şi-a serbat hramul principal. Cu această ocazie, Patriarhul Daniel a binecuvântat clericii şi credincioşii de la acest lăcaş de cult.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhim. Paisie Teodorescu, Vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte: Arhim. Dionisie Constantin, Consilier Patriarhal, Arhim. Ciprian Grădinaru, Pr. Ioan Dragomir, Consilier Patriarhal, Pr. Ştefan Ababei, Consilier Patriarhal, Pr. Nechita Liviu, Consilier Patriarhal.

În omilia sa, Patriarhul le-a vorbit celor prezenţi despre arătările Mântuitorului după Înviere. Iisus Hristos S-a arătat celor doi ucenici, Luca şi Cleopa, în drum spre Emaus şi le-a tâlcuit Scripturile Vechiului Testament. A făcut şi o călătorie la Locurile Sfinte din Scripturi încât le-a arătat în Scrierile lui Moise, în Psalmi şi în Profeţi locurile din Scriptură care vorbesc despre El.

Aceasta ne arată că El este autorul Sfintei Scripturi, Dumnezeu Cuvântul Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor. De aceea, legătura dintre Sfânta Scriptură ca formă tainică a prezenţei lui Dumnezeu Cuvântul în cuvintele Scripturii şi Sfânta Euharistie ca prezenţă tainică şi sensibilă în pâinea şi vinul care devin Trupul şi Sângele Lui este exprimată în mod deosebit în întreg cultul Bisericii Ortodoxe, a spus Preafericirea Sa.

Mântuitorul Iisus Hristos Se arată de mai multe ori înainte de a Se înălţa la Cer. El Se arată când şi unde vrea şi într-un mod pe care El îl alege. Se arată şi ca un necunoscut, dar şi ca un pelerin. Trece prin uşile încuiate, dar nu sparge uşile, continuă Patriarhul României. Trupul Lui nu este fantomă pentru că le arată ucenicilor coasta Sa străpunsă de suliţă. Le-a arătat urmele cuielor din mâini şi din picioare.

Ceva s-a schimbat: trupul Lui nu mai poate fi oprit de spaţiu, nu mai poate fi un obiect de tortură, nici reţinut de nimeni şi nimic. Nici cu privirea nu mai poate fi reţinut dacă El nu vrea. De aceea, după ce L-au recunoscut ucenicii la Emaus El a dispărut. Prin aceasta vedem că modul existenţei lui Hristos cel răstignit şi înviat din morţi este altul decât cel al oamenilor de pe pământ. El Se arată de mai multe ori pe pământ doar pentru a dovedi că Învierea Sa din morţi a fost reală, nu închipuită.

În Învierea lui Hristos prăznuim cu anticipaţie şi Învierea noastră şi judecata lumii. Însă cei care în timpul vieţii s-au judecat pe ei înşişi când s-au spovedit în taina pocăinţei nu vor mai merge la judecată, ci se vor muta de la moarte la viaţă, potrivit Preafericirii Sale.

Învierea lui Iisus Hristos dă sens vieţii creştine, dă sens istoriei omenirii şi universului întreg. Fără Înviere creştinismul ar rămâne o doctrină morală sau socială, istoria ar avea un nonsens pentru că nu are nicio direcţie precisă şi universul ar fi o necropolă rotativă de galaxii în care se învârtesc mii şi milioane de aştri fără nicio direcţie precisă. În Hristos, Cel Care a făcut cerul şi pământul, toate au un sens, şi de aceea el este numit alfa şi omega. Fără Înviere nu există Biserică.

Referindu-se la Paraclisul Catedralei Naţionale, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a apreciat că această bisericuţă este o făclie de înviere în amintirea bisericilor care au fost translate sau demolate. Ea ne arată că Hristos Domnul biruieşte asupra răutăţii din lume. Acest paraclis are o valoare simbol. El reprezintă bucuria biruinţei lui Hristos asupra puterilor întunericului şi a morţii.

Cu prilejul hramului, Patriarhul Daniel a oferit pentru lăcaşul de cult mai multe volume apărute recent la Editurile Patriarhiei Române. Credincioşii prezenţi au primit din partea Părintelui Patriarh Pastorala de Sfintele Paşti 2017 şi iconiţe reprezentând Învierea Domnului.

Din partea slujitorilor Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, Arhim. Paisie Teodorescu i-a dăruit Preafericirii Sale o candelă.

Împreună cu părinţii slujitori, credincioşi şi închinătorii de la acest paraclis dorim să exprimăm bucuria şi recunoştinţa pentru binecuvântare şi pentru prezenţa în mijlocul nostru. Inspiraţi de lucrarea Preafericirii Voastre am ales să vă oferim în mod simbolic o candelă, având în vedere vocaţia Preafericirii Voastre de luminător.

Candela poate simboliza şi preocuparea şi grija constantă a Preafericirii Voastre de a pune în lumină oameni, evenimente şi activităţi ale Bisericii astfel încât activitatea Preafericii Voastre poartă această amprentă a luminii pe care căutaţi să o întipăriţi în jurul Preafericirii Voastre, a spus Vicarul patriarhal Paisie Teodorescu.

Credit: Ziarul Lumina


Paraclisul CMN a fost construit în anul 2011 pe amplasamentul Catedralei Mântuirii Neamului. Lăcașul de cult are hramurile: Învierea Domnului, Icoana Maicii Domnului – Prodromița și Sfântul Ioan Gură de Aur. Paraclisul este unicat în țară prin adăpostirea copiei, adusă din Sfântul Munte Athos, icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Prodromița.

Comentarii Facebook


Știri recente