Învățământul teologic bănățean evaluat la Caransebeș

În Sala de festivități „Episcop Elie Miron Cristea” a Centrului Eparhial din Caransebeș a avut loc marți, 18 februarie 2014, a doua întrunire a comisiei de evaluare a învățământului teologic din Mitropolia Banatului. Lucrările comisiei au fost prezidate de Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului. Comisia a fost alcătuită din consilierii culturali și de învățământ, părinții decani sau șefi de departamente ale facultăților de teologie și părinții directori ale seminariilor teologice din cele 3 eparhii componente ale Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia Timișoarei, Arhiepiscopia Aradului și Episcopia Caransebeșului.

În cadrul ședinței a fost definitivat procesul de evaluare, în baza criteriilor stabilite de comisie, în luna decembrie a anului 2013. Au fost prezentate deopotrivă documente justificative ale activității unităților de învățământ pentru conformitate.

„În această întrunire am împlinit mandatul sinodului mitropolitan, care a cerut o evaluare a tuturor școlilor de teologie din Mitropolia Banatului. Astăzi am ajuns la un numitor comun, înțelegând toate criteriile stabilite la prima întrunire, care au fost acceptate și după aceste criterii s-a făcut o evaluare. Propunerile și concluziile vor fi înaintate sinodului mitropolitan, care se va întruni în luna martie și va lua o hotărâre în acest sens pentru eficentizarea învățământului teologic din Mitropolia Banatului, pentru ridicarea nivelului educațional și de formare teologică, dar și duhovnicească care trebuie să primeze înaintea celorlalte interese. Întâlnirea a fost una benefică pentru biserica noastră în general, pentru biserica bănățeană în mod special și pentru învățământul teologic din Mitropolia Banatului”, a precizat Preasfințitul Părinte Lucian.

În urma evaluării, s-au redactat un proces verbal de evaluare, precum și tabele cu punctajul obținut de fiecare unitate de învățământ. Documentele elaborate vor fi trimise spre analiza sinodului mitropolitan, însoțite de un raport-temei, pentru adoptarea măsurilor ce se impun, în vederea eficientizării învățământului creșterii nivelului actului didactic teologico-educațional.

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, în ședința de lucru din data de 11 noiembrie 2013 a hotărât evaluarea învățământului teologic din Mitropolia Banatului, de către o comisie mitropolitană, în vederea adoptării măsurilor ce se impun. În urma discuțiilor s-a hotărât ca această comisie să fie formată din coordonatorii sectoarelor culturale sau de învățământ din cele 3 eparhii, precum și coordonatorii celor 6 instituții de învățământ teologic preuniversitar și universitar din cuprinsul mitropoliei, sub președinția Preasfințitului Lucian, Episcopul Caransebeșului.

(Articol realizat de Diac. Pavel Canea și Darius Herea)

Comentarii Facebook


Știri recente