Învățământul și activitățile cu tinerii în 2013

Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a desfășurat în anul 2013 mai multe proiecte împreună cu principalele instituții de învățământ teologic universitar și preuniversitar din eparhie și a coordonat activitatea profesorilor de religie din București, Ilfov și Prahova, informează „Ziarul Lumina”.

La încheierea anului universitar 2012-2013, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București erau înscriși la toate specializările 980 de studenți, cărora li se adaugă 307 masteranzi și 35 de doctoranzi, pregătiți de 68 de cadre didactice. La Seminarul Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din Capitală au învățat 211 elevi grupați în 8 clase, pregătiți de 24 de profesori. La Seminarul Teologic Ortodox „Sfânta Muceniță Filofteia” de la Mănăstirea Pasărea au fost înscrise, în anul școlar 2012-2013, 91 de eleve, pregătite de un corp profesoral de 15 cadre didactice. În învățământul religios din școlile de stat activează 638 profesori de religie (434 titulari și 204 suplinitori), dintre care 27 având funcția de director sau director adjunct.

Dintre activitățile desfășurate de acest sector în colaborare cu mai multe sectoare din Administrația Patriarhală și eparhială amintim: organizarea Concursului „Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naștere și 20 de ani de la trecerea la cele veșnice”, la nivel eparhial și mitropolitan; Congresul internațional de teologie „Sfinții Împărați Constantin și Elena – promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii”; Congresul internațional „Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae astăzi”; Simpozionul omagial „Părintele Ene Braniște – 100 de ani de la naștere”; organizarea de concursuri interdisciplinare („Călătorie în tainele Sfintei Scripturi”, „Metaforă și misiune”), pelerinaje la mănăstirile din Arhiepiscopia Bucureștilor și alte eparhii, prelegeri, concerte de colinde și muzică religioasă. Dintre activitățile sectorului cu profesorii de religie și cu tineretul amintim: olimpiada la religie, etapele pe școală, sector și județ (în colaborare cu inspectoratele școlare); organizarea și desfășurarea Concursului spectacol „Bucuria de a fi creștin”; Spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”; Consfătuirea generală cu tema: „Cooperarea dintre profesorii de religie și clerul bisericesc în programe educaționale comune”; Simpozionul național „Hristos împărtășit copiilor”.

De asemenea, în anul 2013, Sectorul învățământ și activități cu tineretul a desfășurat trei proiecte educative, filantropice și catehetice proprii: proiectul „Cu aproapele în suferință” desfășurat în colaborare cu Liceul Teoretic „Marin Preda” din Capitală; proiectul „Dăruind, vei dobândi”, organizat în colaborare cu Colegiul Național „Spiru Haret” din București, și proiectul „Pe munte, spre Cruce!”. De asemenea, sectorul a organizat și Concursul „Lăudați pe Domnul!” la nivel eparhial și mitropolitan; implementarea, la nivelul întregii eparhii, a proiectului misionar săptămânal „Cateheze pentru viață”; desfășurarea programului „Serile catehetice” în Biserica „Sfânta Ecaterina”, program destinat elevilor de liceu și tinerilor din parohii.

Alte activități organizate în cursul anului trecut au fost: examenul de capacitate preoțească; examenul de selecționare pentru București și examenul pentru obținerea gradelor profesionale în preoție de către personalul clerical din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

Comentarii Facebook


Știri recente