Întrunirea preoţilor din Protopopiatul Caransebeş

Conferinţele preoţeşti de toamnă din Episcopia Caransebeşului s-au încheiat joi, 27 noiembrie, prin reunirea tuturor clericilor din Protopopiatul Caransebeş, informează “Ziarul Lumina”.

Şedinţa de lucru a fost precedată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie săvârşită la Catedrala Episcopală cu hramurile „Învierea Domnului“ şi „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul“ din Caransebeş.

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, slujba a fost oficiată de către părintele arhimandrit Constantin Timiş, vicar eparhial, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, toţi clericii sfintelor altare din Protopopiatul Caransebeş s-au împărtăşit cu Sângele şi Trupul Mântuitorului. „De câţiva ani s-a dezvoltat o frumoasă tradiţie, ca în debutul conferinţelor preoţeşti să fie săvârşită Sfânta Liturghie la care să se împărtăşească toţi clericii. Cu atât mai mult, acum, aproape de încheierea Anului omagial euharistic, această tradiţie s-a dovedit una foarte potrivită“, a subliniat părintele Alin Câmpean, consilier administrativ-bisericesc al Episcopiei Caransebeşului.

Tematică dedicată jertfei Brâncovenilor

Lucrările conferinţei au urmat în Sala de festivităţi „Episcop Elie Miron Cristea“ a Centrului eparhial şi au debutat cu susţinerea unui referat despre viaţa şi martiriul Sfinţilor Brâncoveni. Prezentarea referatului a fost făcută într-un format media de către părintele consilier Alin Câmpean având ca temă „300 de ani de la martiriul Sfinţilor Brâncoveni“. Subiectul expus a fost dezbătut de către cei prezenţi, aducându-se în discuţie modelul de viaţă creştină al Brâncovenilor, stilul brâncovenesc şi credinţa jertfelnică cu care au biruit chiar şi moartea. Conferinţele celui de-al doilea semestru au fost dedicate Sfinţilor Martiri Brâncoveni la 300 de ani de la moartea lor martirică pentru credinţa strămoşească ortodoxă şi pentru neamul românesc. „Aceste întâlniri s-au dovedit încă o dată a fi mai mult decât benefice, preoţii reuşind astfel să fie în comuniune euharistică unii cu alţii, iar această comuniune să continue şi prin dialogul frăţesc ce a avut loc în cadrul conferinţelor“, a adăugat părintele consilier Alin Câmpean. În cadrul lucrărilor conferinţei semestriale au fost în dezbatere şi probleme de natură organizatorică în parohii, de natură administrativă şi s-a vorbit de asemenea şi despre programul pastoral-misionar şi social-filantropic care va fi desfăşurat de parohiile protopopiatului în perioada următoare. Conferinţele preoţeşti de toamnă au avut loc în Postul Naşterii Domnului în toate protopopiatele din Episcopia Caransebeşului, dorindu-se o comuniune atât prin împărtăşirea tuturor preoţilor cu Sfintele Taine, cât şi o comuniune a dialogului, prin dezbaterea referatelor prezentate în cadrul conferinţelor, fiecare preot având totodată posibilitatea să-şi expună problemele cu care se confruntă în parohie.

Comentarii Facebook


Știri recente