Întrunirea organismelor eparhiale ale Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei

La Buzău, s-au desfăşurat joi, 11 februarie 2016, lucrările Consiliului şi Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

După cum a precizat Dragoș Olteanu, consilier media al arhiepiscopiei, membrii celor două foruri bisericeşti s-au întrunit în Aula brâncovenească a Palatului arhiepiscopal, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, Chiriarhul locului. În deschiderea lucrărilor, s-a oficiat o slujbă de Te Deum, în Catedrala voievodală Adormirea Maicii Domnului, unde s-au înălţat rugăciuni de mulţumire către Dumnezeu, pentru darurile Sale cele bogate, revărsate asupra clerului şi credincioşilor Eparhiei noastre, în anul care a trecut.

În cadrul şedinţelor Consiliului şi Adunării Eparhiale, au fost analizate, susţinute şi aprobate rapoartele generale anuale ale sectoarelor Administraţiei arhiepiscopale şi s-au trasat obiectivele pentru anul 2016.

Este o întâlnire foarte importantă, menită să aducă lumină în ceea ce priveşte evidenţierea activităţilor concrete pe care Arhiepiscopia noastră, prin intermediul ostenitorilor ei, le-a desfăşurat timp de un an de zile. Este o oră de bilanţ, când vom analiza ceea ce am reuşit să împlinim din ceea ce ne-am propus anul trecut şi ce nu am reuşit să împlinim. Ca unul care a coordonat, îndeaproape, toate activităţile sociale, culturale, educaţionale, administrative şi gospodăreşti, desfăşurate în cadrul Eparhiei noastre, înţelegând Centrul Eparhial, cele şapte protoierii, mănăstirile şi parohiile, pot să vă spun că anul 2015 a fost, într-adevăr, un an binecuvântat cu împliniri şi roade duhovniceşti. A fost marcat, desigur, şi de anumite tulburări care ne-au provocat supărare, nu numai mie, în calitate de arhipăstor, ci şi tuturor colaboratorilor cu responsabilităţi în Biserică, precum şi dreptcredincioşilor creştini. Trecând, însă, peste toate acestea, reţinem esenţialul, şi anume faptul că Dumnezeu, în marea Sa milostivire şi iubire faţă de oameni, ne-a ajutat să ducem la bun sfârşit foarte multe proiecte pe care ni le-am propus şi, pentru aceasta, cu smerenie, ne exprimăm recunoştinţa în faţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi, totodată, mulţumirea faţă de cei care s-au ostenit, la modul concret, pentru realizarea acestora“, a subliniat Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, Întâistătătorul Eparhiei Buzăului şi Vrancei.

Rapoartele generale de activitate au fost întocmite şi prezentate de consilierii şi inspectorii eparhiali, după cum urmează: Pr. Cons. Alin Leontin Balica – Sectorul Administrativ-bisericesc; Pr. Cons. Nicolae Moraru – Sectorul Cultural; Pr. Cons. Cristian Marius Dima – Sectorul Învăţământ şi Activităţi cu Tineretul; Cons. Dragoş-Mihail Olteanu – Sectorul Comunicaţii Media; Pr. Cons. Ion Chiorbeacă – Sectorul Economic-financiar; Pr. Cons. Ionuţ-Radu Vintilă – Fabrica de lumânări Lumină lină; Pr. Cons. Petrică-Gabriel Roşu – Serviciul Colportaj; Cons. Marius-Ciprian Anghel – Sectorul Patrimoniu şi construcţii bisericeşti; Pr. Insp. Ionuţ-Cristian Vuţă – Sectorul Social-filantropic şi misionar; Cons. Marian Gegea – Sectorul Cimitire, monumente şi servicii funerare; Cons. Dan Gavrilă – Oficiul canonico-juridic; Pr. Insp. Mitică Bălan – Corpul de inspecţie bisericească. Documentele evidenţiază activitatea desfăşurată, pe parcursul anului 2015, în toate domeniile de manifestare a vieţii bisericeşti – pastoral-misionar, cultural-educaţional, social-filantropic şi administrativ-gospodăresc – la nivelul judeţelor Buzău şi Vrancea. Membrii Adunării Eparhiale au apreciat, îndeosebi, implicarea Arhiepiscopiei noastre, prin sectoarele de resort, în intensificarea acţiunilor cu caracter social, cultural şi educaţional, pentru care, în cursul anului 2015, s-a cheltuit, din fonduri proprii, suma totală de 983.560 de lei; la aceasta, s-a adăugat, din partea autorităţilor de stat locale, suma de 5.000 de lei.

Întâlnirea s-a încheiat cu vizionarea filmului Retrospectiva anului 2015, în Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, realizat de Sectorul Comunicaţii Media.

Activitatea social-filantropică a Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, în cifre şi date

Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, prin Sectorul Social-filantropic şi misionar, a oferit, în cursul anului 2015, servicii sociale cu caracter primar – ajutoare financiare de urgenţă, ajutoare materiale, consiliere, informare, servicii religioase –, care au avut ca scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, ce pot genera marginalizare sau excluziune socială.

Aflată în incinta Centrului Eparhial, Cantina Filantropiaa acordat, gratuit, hrană caldă (masa de prânz), la domiciliu, de luni până vineri, unui număr de 30 de beneficiari din municipiul Buzău.

O altă componentă a activităţii social-filantropice a constat în oferirea de ajutoare financiare şi materiale unor persoane aflate în dificultate. Astfel, Centrul Eparhial a oferit, din fonduri proprii, suma de 241.648 lei unui număr de 350 de beneficiari. La aceasta, s-a adăugat suma de 741.912 lei, cheltuită de parohiile şi protoieriile Eparhiei noastre, pentru un număr de 37.239 de beneficiari; totodată, valoarea produselor distribuite persoanelor nevoiaşe (alimente, îmbrăcăminte, medicamente, materiale de construcţii etc.) s-a ridicat la suma totală de 530.153 lei.

Cu aprobarea Permanenţei Consiliului Eparhial, din Fondul Filantropia, a fost alocată suma de 77.500 lei, pentru reamenajarea şi dotarea Casei de prăznuire a Parohiei Sfântul Apostol Andrei din Focşani, care a fost sfinţită şi inaugurată, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, în data de 9 noiembrie. În fiecare duminică şi sărbătoare, aici, servesc o masă caldă 25 de persoane defavorizate, iar, în cursul săptămânii, spaţiul casei de prăznuire este folosit pentru activităţi educative dedicate copiilor.

Cu prilejul sărbătorilor de Crăciun şi de Sfintele Paşti, Sectorul Social-filantropic şi misionar a organizat mai multe acţiuni caritabile în centrele de asistenţă, destinate copiilor şi bătrânilor, din Buzău şi Vrancea. Au fost oferite daruri unui număr de 822 de copii, dar şi un sprijin financiar pentru Complexul de servicii Alexandru Marghiloman şi Asociaţia 1 Iunie 2001 din Buzău, în valoare totală de 7000 de lei.

În urma unui incendiu, casa unei mame, cu doi copii mici, din oraşul Buzău, a ars aproape în totalitate. Sectorul Social, împreună cu elevii Seminarului Teologic din Buzău şi Firma RER Buzău, a organizat o activitate de voluntariat, prin care spaţiul a fost eliberat şi igienizat. Cu sprijinul financiar al Centrului Eparhial şi al Parohiei Sfântul Vasile, la începutul lunii decembrie, au fost finalizate lucrările de reamenajare şi contrucţie, astfel că mama cu cei doi copii au putut reveni acasă.

Prin intermediul Centrului de pelerinaje Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, credincioşii din cele două judeţe ale Eparhiei au putut vizita locuri sfinte din cuprinsul României, dar şi din alte ţări, precum Grecia şi Israel. De pildă, în anul precedent, au fost organizate 114 pelerinaje, dintre care 101 în ţară şi 13 în străinătate, respectiv 4 pelerinaje în Israel şi 9 în Grecia.

Din Fondul Pelerinului Misionar, au fost organizate 3 pelerinaje sociale pentru 300 de copii şi tineri cu posibilităţi materiale reduse. Aceştia s-au bucurat, vizitând mănăstirile şi alte obiective culturale din Moldova, Buzău şi Vrancea.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica îşi va aduce contribuţia la proiectul european: Pr. Sorin Şelaru despre „Conferința privind viitorul Europei”

În contextul programului „Conferința privind viitorul Europei”, Pr. Sorin Şelaru, directorul Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Instituţiile Europene, a declarat că „Biserica Ortodoxă este pregătită să fie prezentă la toate nivelurile, deschisă dialogului, pentru…