Întrunire de lucru în Arhiepiscopia Aradului

La Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, în prezența și sub îndrumarea Înaltpreasfințitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a desfășurat joi, 7 februarie 2013, consfătuirea cu Preoții Protopopi, responsabilii cu cateheza și coordonatorii cercurilor misionare din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, după cum informează site-ul episcopiaaradului.ro.

Întrunirea, pregătită în cadrul Sectorului Cultural, a avut drept scop prezentarea și analizarea activității pastoral misionare, catehetice și liturgice desfășurată la nivelul celor 17 cercuri misionare organizate în protopopiatele eparhiei în anul 2012, în vederea valorificării experiențelor și rezultatelor pozitive obținute. De asemenea, pe ordinea de zi a fost consemnată ca fiind de aceeași importanță, stabilirea coordonatelor pe care se va axa activitatea Cercurilor misionare în anul 2013. În acest sens au fost prezentate și analizate proiectele și tematica activităților propuse de către coordonatori, în prealabilă consultare cu preoții aparținători cercului misionar, pentru a se desfășura în acest an la nivelul fiecărui cerc.

Componentă esențială a vieții și experienței creștine autentice, activitatea pastorală și misionară exprimă în derularea sa dinamismul și tradiția vie a Bisericii. Acestea se manifestă la modul concret prin permanenta preocupare a preotului de a menține credincioșii între fruntariile credinței ortodoxe, de a-i preveni și feri de răstălmăciri doctrinare și practici străine, de a-i angaja în trăirea și comuniunea liturgică. Între aceste coordonate, personalizate prin desfășurarea sub auspiciile Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena , au fost fixate activitățile cercurilor misionare din eparhie în anul 2013. Calendarul întrunirilor cercurilor preoțești include slujiri în sobor, susținerea unui referat cu tematică legată de anul omagial al Sfinților Împărați, prezentarea unei teme de actualitate cu caracter pastoral-misionar sau social și a unei teme cu conținut liturgic, discuții asupra acestora.

Tot în cadrul consfătuirii au fost analizate activitățile derulate în anul 2012 în cadrul proiectelor patriarhale „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege Școala” precum și celelalte activități catehetice desfășurate cu copiii și tineretul în parohiile care au înființat Centrul parohial pentru copii și tineri, dar și în cadrul celorlalte parohii. Proiectele au fost programate a se desfășura și în anul 2013, la acestea adăugându-se și proiectul „Calea mântuirii” asupra căruia s-a insistat, ca fiind un proiect cu particularități, care implică o organizare și un suport logistic mai deosebit. Cei cinci coordonatori cu cateheza la nivelul protopopiatelor desfășoară o activitate meritorie, fiind colaboratori constanți ai părinților protopopi în activitățile catehetice și pastoral-misionare.

În alocuțiunile rostite în cadrul și la finalul consfătuirii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a evidențiat importanța activităților luate în dezbatere, arătând faptul că experiența deja dobândită în cadrul întrunirilor cercurilor misionare trebuie fructificată pentru viitor într-o manieră care să permită preoților participanți posibilitatea obținerii unor rezultate pozitive în parohie. În legătură cu graficul și tematica cercurilor preoțești Înaltpreasfinția Sa a exprimat unele sugestii, legate mai ales de tematica Anului omagial în vederea corelării acesteia cu Programul-cadru al activităților, stabilit de către Sfântul Sinod. A transmis tuturora arhiereasca binecuvântare și a asigurat de sprijin în activitate.

Deoarece consfătuirea a avut loc în ajunul zilei de 8 februarie, o zi cu însemnătate deosebită în viața ÎPS Arhiepiscop Timotei, întrucât marchează împlinirea a 37 de ani de la hirotonirea întru episcop, în asentimentul tuturor participanților, Părintele Vasile Pop, Consilier Cultural la Centrul Eparhial, a transmis chiriarhului urări de sănătate și ani mulți, bogați în alese împliniri în fruntea Arhiepiscopiei Arădene, iar cei prezenți au cântat sărbătoritului „Mulți ani trăiască!”.

Comentarii Facebook


Știri recente