Întronizarea noului Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Mitropolitul Munteniei și Dobrogei l-a întronizat, duminică, 10 martie 2013, pe Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian în demnitatea de Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei.

După oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala arhiepiscopală din Buzău, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat ceremonia de întronizare a noului Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian.

Mai întâi a fost citită Gramata mitropolitană de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, după care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a oferit Înaltpreasfințitului Ciprian însemnele rangului arhiepiscopal: crucea și engolpionul, camilafca și mantia arhierească, i-a înmânat cârja arhipăstorească, apoi l-a condus pe noul arhiepiscop în tronul arhieresc.

În cuvântul său, intitulat Arhipăstorul unei Eparhii este slujitor al lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit, printre altele, despre însemnătatea și solemnitatea slujbei de întronizare: „Solemnitatea slujbei, departe de a fi doar o simplă ceremonie formală în care sunt prezentate însemnele rangului noului arhiepiscop, este menită de fapt să evidențieze rolul de părinte duhovnicesc, de învățător și slujitor al dreptei credințe și al unității Bisericii pe care noul arhipăstor îl va avea în eparhia încredințată lui spre păstorire. Slujba de întronizare conține o rugăciune rostită în timpul Sfintei Liturghii și o doxologie rostită la sfârșitul Sfintei Liturghii deoarece prin Sfânta Liturghie se realizează cea mai vie legătură duhovnicească a lui Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată comunicare și cea mai intensă comuniune dintre Hristos, Capul Bisericii, și Biserica Sa, care este Trupul Său tainic sau mistic. Prin aceasta se vede că întronizarea arhipăstorilor în eparhii nu este un simplu ritual sau o simplă tradiție formală, ci este un eveniment și un moment sfânt. Rugăciunea de doxologie, de mulțumire și cere este adresată Mântuitorului Iisus Hristos, Arhiereul cel Veșnic, ca să ajute pe noul arhipăstor pentru a spori în dreapta credință, în dragostea cea către Dumnezeu și către aproapele și în toate faptele cele bune”.

Asemenea lui Hristos, a mai arătat Preafericirea Sa, un episcop trebuie să păstorească cu dragoste: „Sfinții Părinți ai Bisericii ne arată principalele virtuți ale slujirii arhierești: știință teologică, înțelepciune practică, viață virtuoasă, simțul dreptății, smerenia, curajul, dărnicia, iubirea părintească dezinteresată, spiritul de sacrificiu, blândețea, răbdarea, ospitalitatea și respectul pentru fiecare om, mărturisitor și slujitor al Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos, păstorul și părintele duhovnicesc al eparhiei, trebuie să fie solidar cu cei bolnavi, bătrâni, săraci, orfani, îndoliați, singuri și neajutorați. Demnitatea slujirii de arhipăstor în eparhie este sfântă și mare, iar sarcinile ei sunt multiple mai ales într-o lume aflată în criză materială și spirituală”.

Întâistătătorul Bisericii noastre l-a felicitat pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, urându-i ani îndelungați de arhipăstorire și putere de muncă.

„Comoara de mare preț, adică dreapta credință și dreapta viețuire în Hristos, din Eparhia Buzăului și Vrancei, a fost păstrată din generație în generație prin râvna, priceperea și osteneala multor vrednici episcopi înaintași ai Înalt Preasfinției Voastre care au îndrumat pe calea mântuirii și a sfințeniei poporul nostru român de pe aceste plaiuri. Urmând pilda lor, suntem încredințați că veți împlini, în primul rând, datoria sfântă și mare de a promova și apăra dreapta credință a ierarhilor mărturisitori și cărturari, a marilor voievozi jertfelnici, a cuvioșilor și cucernicilor slujitori ai sfintelor altare și ai credincioșilor statornici în Ortodoxie. De asemenea, avem convingerea că veți înmulți faptele iubirii milostive, despre care ne vorbește Evanghelia acestei duminici, continuând și amplificând lucrarea social-filantropică din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. Totodată, cunoaștem că doriți să intensificați viața duhovnicească din mănăstiri și parohii, precum și activitatea culturală a eparhiei. Calitățile teologice și administrative deosebite pe care le-ați dovedit în slujirea ca episcop-vicar patriarhal, vreme de aproape 11 ani, îndreptățesc speranța că lucrarea pe care o începeți astăzi va fi o lucrare binecuvântată de Dumnezeu și folositoare Bisericii. Vă adresăm părintești și frățești urări de sănătate, de pace și bucurie întru mulți și binecuvântați ani, rugându-ne Domnului nostru Iisus Hristos să dăruiască pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Ciprian din Corint pe care îl prăznuim astăzi harul Său mântuitor Înaltpreasfinției voastre, tuturor clericilor și credincioșilor din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, precum și tuturor celor care vă vor sprijini în activitatea sfântă pe care o împliniți”, a mai spus Preafericirea Sa.

Apoi, Patriarhul României i-a dăruit Înaltpreasfințitului Ciprian o Sfântă Evanghelie realizată la Atelierele Patriarhiei Române.

Noului Arhipăstor i-au fost transmise mesaje de felicitare atât din partea Președintelui României, cât și din partea Premierului.

Mesajul președintelui a fost citit de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu: „Îmi revine deosebita onoare și bucurie de a vă transmite salutul meu călduros, însoțit de cele mai sincere felicitări cu prilejul alegerii Înaltpreasfinției voastre în înalta demnitate de Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei. Este un eveniment important pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru credincioșii pe care îi veți păstori. Este, în același timp, un prilej de bucurie pentru toți cei care vă întâmpină ca nou arhiereu, și doresc să mă alătur dumneavoastră, prin acest mesaj, pentru a vă împărtăși emoția.

Alegerea Înaltpreasfinției voastre în înalta demnitate de Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei, prin decizia Sfântului Sinod, reprezintă începutul unei noi misiuni, cu responsabilitățile și provocările sale, dar și continuarea activității pastorale desfășurate de Înaltpreasfinția sa Epifanie, în cei 37 de ani de arhierie.

Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei are o semnificație aparte pentru ortodoxia românească, fiind una dintre cele mai vechi eparhii din România, atestată istoric în anul 1502, în timpul domnitorului Radu cel Mare al Țării Românești. De-a lungul timpului, identitatea acestei eparhii – ridicată la rang de Arhiepiscopie în 2009, prin grija Preafericirii Sale, Părintele Patriarh Daniel – a fost modelată de prezența unor sfinți părinți, cărturari și ierarhi care au îmbogățit patrimoniul spiritual și cultural al acestui loc. Tot în această eparhie au funcționat seminarii și scoli de cântăreți, care au pregătit generații de teologi valoroși. Toate acestea reprezintă contribuții la binele comun, pe care Biserica Ortodoxă continuă să le cultive în societate, prin educație, prin activitatea filantropică și prin transmiterea înaltelor valori pe care le reprezintă.

Astăzi, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei este o eparhie modernă, conștientă de provocările pe care modernitatea le implică atât în planul vieții religioase, cât și în relația cu societatea. Am subliniat mereu rolul formativ al valorilor creștine în spațiul public și sunt convins că, grație experienței pe care ați acumulat-o în calitate de reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române în raport cu celelalte biserici și culte, veți continua să încurajați dialogul și cooperarea, pentru binele comun.

Doresc să adresez încă o dată urările mele cele mai calde membrilor Sfântului Sinod și tuturor credincioșilor care participă astăzi la acest eveniment solemn, rugându-vă să primiți, Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop Ciprian, sincere felicitări împreună cu urări de slujire rodnică în înalta demnitate pe care v-a încredințat-o Biserica!”.

Mesajul Guvernului României a fost citit de Secretarul de Stat pentru Culte Victor Opaschi: „Este pentru mine o reală bucurie să exprim, în această zi de sărbătoare, în care credincioșii din ținuturile Buzăului și Vrancei primesc un nou arhipăstor, sentimentele de prețuire pe care vi le port precum și convingerea că întronizarea Înaltpreasfinției Voastre în scaunul arhieresc de la Buzău, orânduit odată cu cel de la Râmnic de însuși marele Patriarh Ecumenic Nifon al II-lea va duce mai departe o frumoasă tradiție. Nădăjduim că arhipăstorirea pe care o începeți astăzi va consolida unitatea duhovnicească a națiunii fiind știut că Biserica Ortodoxă Română este unul dintre stâlpii solidarității naționale și sociale.”

De asemenea, Părintele Costică Panaite, Consilier cultural-învățământ, i-a urat bun venit Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Ciprian în numele clerului și credincioșilor din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

„Fiți bine-venit la Buzău, Înalt Preasfinția Voastră! Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, clerul și credincioșii acesteia vă primesc cu multă bucurie, cu respectul și prețuirea cuvenite înaltei demnități arhierești la care ați fost chemat prin voia lui Dumnezeu și prin hotărârea Sfântului Sinod. Cu siguranță, simțiți acum că ați fost mult dorit în această parte de țară! Veniți, sau mai bine zis reveniți în locurile unde V-ați petrecut anii adolescenței, studiind cu multă râvnă și înțelepciune la vestita școală a marelui episcop Chesarie al Buzăului, seminarul teologic. Veniți de la Patriarhie, din inima Ortodoxiei românești, în inima plaiurilor binecuvântate ale Buzăului și Vrancei, încărcate de bimilenară tradiție creștină, de profundă istorie națională și bogată spiritualitate ortodoxă”, a spus Părintele Costică Panaite, potrivit Ziarul Lumina.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a rostit un cuvânt cu ocazia instalării în demnitatea de Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei.

„Dau mai întâi slavă Preasfintei Treimi, Dumnezeul îndurărilor și al iubirii de oameni că m-a învrednicit să pun un nou început slujirii mele arhierești după zece ani și jumătate de activitate administrativă, culturală, social-filantropică, pastoral-misionară și liturgică, desfășurată ca episcop-vicar patriarhal la Patriarhia Română și în Arhiepiscopia Bucureștilor sub îndrumarea și povățuirea a doi Patriarhi înțelepți ai Bisericii noastre, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Totodată, doresc să exprim profundă recunoștință tuturor ierarhilor Bisericii noastre pentru votul de încredere pe care mi l-au acordat în data de 28 februarie, anul mântuirii 2013, când m-au ales în demnitatea de Arhiepiscop al de Dumnezeu păzitei Arhiepiscopii a Buzăului și Vrancei rămasă vacantă în urma trecerii la cele veșnice a vrednicului vlădică Epifanie Norocel în data de 7 ianuarie 2013. Fără îndoială emoțiile pe care le trăiește un ierarh în astfel de clipe sunt copleșitoare. Multe și felurite sunt gândurile ce trec prin minte pe măsură ce concretizează responsabilitățile uriașe pe care și le asumă față de comunitatea credincioșilor ce îi este încredințată spre păstorire începând chiar cu această duminică binecuvântată, când la Sfânta Liturghie am ascultat cu toții cutremurătoarele cuvinte ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos referitoare la Înfricoșătoarea Judecată ce va avea loc la sfârșitul veacurilor când Fiul Omului va să vină cu slavă și cu putere multă înconjurat de sfinții Săi îngeri ca să răsplătească fiecăruia după faptele sale”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, după cum informează TRINITAS TV.

Noul Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei a arătat care vor fi principalele priorități în noua sa misiune.

„Cu emoția firească a întâlnirii cu clerul și credincioșii din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, îmi încep astăzi arhipăstorirea pe care doresc să o așez sub semnul continuității, înnoirii și dinamizării vieții bisericești, sub toate aspectele ei: spiritual, pastoral-misionar, liturgic, cultural, social-filantropic, editorial, catehetic și administrativ-gospodăresc. Chiar în ziua alegerii mele în această demnitate bisericească am specificat faptul că prioritățile mele ca arhiepiscop vor fi concentrate îndeosebi spre trei direcții principale aflate însă toate pe aceeași treaptă: consolidarea relației părintești organice între arhipăstor și preoții de parohie; intensificarea vieții duhovnicești în cele peste 30 de așezăminte monahale din cuprinsul eparhiei și îmbunătățirea calitativă a învățământului teologic din cele două seminarii din municipiul Buzău și Mănăstirea Rătești. Aceasta nu înseamnă că celelalte activități specifice unei instituții bisericești superioare se vor bucura de mai puțină atenție. Dimpotrivă, ele vor gravita în jurul celor trei obiective menționate mai sus și vor constitui de fapt baza lor de susținere. De aceea, îi încredințez pe toți slujitorii sfintelor de la parohii și mănăstiri că mă voi strădui să fiu cât mai prezent în viața lor și a credincioșilor pe care îi păstoresc, săvârșind Sfânta Liturghie, împărtășindu-le cuvânt de învățătură și bucurându-mă sau întristându-mă împreună cu ei la evenimentele care marchează, în genere, viața unei comunități”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Noul ierarh al locului a fost prezentat mulțimii, după ceremonia de întronizare, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian i-a binecuvântat pe credincioși mulțumindu-le pentru primire: „Doresc să vă încredințez pe toți de toată dragostea mea, de tot devotamentul meu, și să vă spun hotărât că am venit aici să slujesc pe Hristos. Am voință și dorință ca să vă slujesc, vă îmbrățișez pe toți în dragostea Mântuitorului Iisus Hristos și îl rog să îmi dea putere și sănătate ca să vă slujesc așa cum se cuvine. De asemenea, vă rog pe toți să fiți alături de mine, pentru ca lucrul cel bun plăcut lui Dumnezeu să poată fi săvârșit cu multă bucurie. La mulți și binecuvântați ani tuturor. Harul Sfântului Duh și dragostea lui Dumnezeu Tatăl să fie cu voi cu toți!”.

Întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian s-a petrecut chiar în ziua de pomenire a Sfântului Ciprian din Corint, pe care ierarhul îl va cinsti de acum înainte ca ocrotitor.

Comentarii Facebook


Știri recente

Câștigătorii Concursului Național Catehetic „Hristos – Cuvântul Care vindecă” și ai Concursului Național „Icoana Ortodoxă – lumina credinței” au fost premiați | FOTO

În aula Centrului pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București, au fost premiați luni, 20 mai 2024, câștigătorii Concursului Național Catehetic „Hristos – Cuvântul Care vindecă” și ai Concursului Național „Icoana Ortodoxă – lumina credinței”.…