Intrarea în Biserică a Maicii Domnului prăznuită în Parohia Palota

La sărbătoarea „Intrării în Biserică a Maicii Domnului”, 21 noiembrie 2013, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul cu hramurile „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” și „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” din parohia Palota, una dintre cele mai noi parohii din zona metropolitană a cetății Oradiei, după cum ne-a precizat Pr. Cristian Rus.

În localitatea Palota nu a existat niciodată biserică ortodoxă, aici ființând o puternică comunitate catolică, de etnie germană și maghiară, având o bazilică de proporții monumentale. În ultimii ani, în acest sat s-au stabilit peste 50 de familii ortodoxe, care erau nevoite să frecventeze biserica ortodoxă din centrul de comună, Sântandrei. Astfel că, la inițiativa Preasfințitului Părinte Sofronie, în 16 martie 2010 s-a înființat o parohie ortodoxă în Palota, iar tânărul părinte Cosmin Laviniu Lascu a fost încredințat să construiască o biserică nouă, în stil bizantin, ce va fi o replică a Catedralei mitropolitane grecești din Atlanta, Georgia. Piatra de temelie a noii biserici a fost așezată la 3 noiembrie 2011 de către Preasfințitul Părinte Sofronie. Prin jertfa credincioșilor și cu sprijinul autorităților locale, în acest an s-a reușit executarea săpăturilor și turnarea fundației sfântului locaș, până la cota zero, urmând ca, din primăvara anului 2014 să înceapă lucrările de ridicare a zidurilor bisericii.

Cu binecuvântarea Chiriarhului Oradiei, până la ridicarea sfântului locaș, sfintele slujbe se săvârșesc într-un paraclis amenajat în vecinătatea noii biserici, îmbodobit și înzestrat cu toate cele necesare săvârșirii sfintelor slujbe.

Chiriarhul Oradiei a fost întâmpinat de copii, tineri și credincioși ai parohiei, precum și de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei, diaconul Claudiu Liberț a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din parohia Valea de Sus, Protopopiatul Beiuș, iar tânărul teolog Cosmin Ioan Bențe a fost hirotonit diacon pe seama bisericii cu hramurile „Nașterea Domnului” și „Învierea lui Lazăr” din parohia Sânlazăr, Protopopiatul Marghita. Noul preot a primit și hirotesia întru duhovnic.

În cuvântul de învățătură rostit, Ierarhul Oradiei a vorbit celor prezenți despre importanța praznicului Aducerii la Templu a Maicii Domnului, subliniind rolul covârșitor al Preacuratei Fecioare Maria în istoria mântuirii:

„În această zi sfântă de sărbătoare închinată Maicii Domnului, Biserica Ortodoxă întreagă pomenește ziua sfântă de odinioară când Maica Domnului, pruncă fiind, a fost dusă în Templul de la Ierusalim, la vârsta de cinci ani, de către Sfinții și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, așa cum ne învață Sfânta Tradiție a Bisericii.”

„Atât sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, cât și Buna Vestire, sunt sărbători ale Sfintei Fecioare legate de taina care s-a lucrat într-ânsa, taina mântuirii neamului omenesc. Fără a primi această taină, nimeni nu poate să se numească creștin, căci nimeni nu este creștin adevărat dacă nu o cinstește pe Maica Celui Care, mai presus de firea noastră fiind, Dumnezeu Cel veșnic, Dumnezeu-Fiul, deoființă cu Tatăl, la plinirea vremii, adică atunci când omenirea a fost pregătită și a putut să ofere lui Dumnezeu pe vasul ales, Sfânta Fecioară Maria, S-a făcut om, Și-a luat fire omenească, El, Creatorul, S-a unit cu creația, din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.”

„Dumnezeu a pregătit-o pe Maica Domnului, Eva cea nouă, generație după generație, de la Eva cea dintâi, prin strămoșii Sfintei Fecioare și strămoșii după trup ai Domnului, prin Sfinții și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, oameni curați și sfinți, care au primit darul de a o avea, la bătrânețe, pe fiica lor Maria, care avea să se învrednicească a fi Maica Domnului. Nu numai că neamul din care s-a născut Sfânta Fecioară Maria a fost un neam ales, dar Dumnezeu a pregăti-o pentru a Se întrupa din ea Cuvântul Său, fiind crescută în biserică, în templul lui Dumnezeu, în rugăciuni, în post, în petrecere duhovnicească în casa slavei lui Dumnezeu, ca să devină „Sfânta Sfintelor”, cea care să țină întru sine pe Cel Care este desăvârșirea Legii, Creatorul universului, care să-L primească în ea, în trupul ei sfințit de Duhul lui Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu.”

La finalul slujbei, părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului a adresat cuvântul de bun venit Chiriarhului, iar părintele paroh Cosmin Laviniu Lascu a mulțumit Preasfințitului Părinte Sofronie pentru prezența în mijlocul credincioșilor din Palota și pentru aleasa purtare de grijă.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh și pe credincioșii parohiei Palota pentru dragostea și râvna sfântă de care dau dovadă față de Biserica dreptmăritoare, dar și pentru lucrările de construcție a noii biserici.

Comentarii Facebook


Știri recente