Interviu cu secretarul CDS Paris, Pr. George Vâlcu: Cursurile online de teologie sunt o necesitate în societatea de astăzi?

CDS PARIS

Inaugurat în iulie 2009 de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Centrul „Dumitru Stăniloae” din Paris are ca obiectiv activitatea de cercetare și studiul academic în domeniile teologie, religie și cultură. CDS Paris organizeză, în acest sens, cursuri de inițiere și perfecționare, seminarii, conferințe, colocvii, iar la final de an academic o sesiune de evaluare (info aici).

Cursurile se desfășoară prin intermediul unei platforme online care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți.

În desfășurarea proiectelor sale, Centrul  Dumitru Stăniloae se bucură de colaborarea generoasă a unora dintre cei mai renumiți profesori de teologie ortodoxă din România și de peste hotare.

Părintele George Vâlcu, secretarul secțiunii în limba română a CDS Paris, a avut amabilitatea să ne ofere câteva informații despre activitatea Centrului.

1.Cum ați descrie activitatea Centrului Dumitru Stăniloae în patru cuvinte?

Dinamică. Consecventă. Angajantă. Realistă.

  1. Pentru noi românii conceptul de cursuri de teologie online reprezintă o practică inedită. Cum a fost primită această inițiativă? Care sunt principalele avantaje ale unor astfel de cursuri?

Chiar dacă, într-adevăr, în spațiul românesc, ideea de curs online este de dată mai recentă, în spațiul geografic în care ne desfășurăm noi activitatea – Europa Occidentală – acest concept are deja în spate o întreagă istorie. Multe universități de prestigiu din Vest au investit serios în prezența online, exploatând oportunitățile de tot felul pe care mediul digital le oferă pentru completarea și îmbunătățirea actului educațional. Așa că noi chiar nu ne putem considera inovatori în domeniu. Noi doar am observat că mediul online se pliază foarte bine pe necesitățile generate de condițiile aparte în care Biserica noastră își organizează lucrarea Sa aici, în diaspora.

O mare problemă pentru noi o constituie distanțele mari dintre parohii și centrul eparhial sau alt loc unde s-ar putea organiza cursuri în format clasic. Acesteia se adaugă și faptul că marea majoritate a clericilor noștri muncesc, în timpul săptămânii, în afara parohiei. Cam la fel stau lucrurile și printre cursanții noștri mireni – sunt oameni cu servicii, cu copii, cărora le-ar fi foarte dificil să se elibereze de celelalte sarcini pentru a fi prezenți pe o perioadă mai mult sau mai puțin îndelungată la cursuri.

În aceste condiții, cursurile online sunt soluția cea mai potrivită pentru a asigura, pe de o parte, formarea continuă a clericilor din eparhiile noastre, iar pe de altă parte de a oferi mirenilor din parohii un program de catehizare la standarde foarte înalte, cu cursuri predate de unii dintre cei mai buni profesori de teologie din spațiul ortodox românesc.

Practic, atât profesorul, cât și cursanții, participă la curs din confortul propriei locuințe ori birou, eliminând astfel o mulțime de costuri, în timp și bani, pe care le-ar fi presupus organizarea unui curs clasic. Cursurile sunt programate, de obicei, seara, după încheierea programului de lucru obișnuit, permițând participarea unui număr mai mare de cursanți.

Cum era de așteptat, programele noastre au fost primite inițial cu un pic de reticență, dar aceasta s-a risipit rapid, pe măsură ce oamenii au descoperit posibilitățile multiple pe care le pun la dispoziție platformele actuale de cursuri online. Studenții primesc prin e-mail invitația la curs, iar de acolo se conectează la o adevărată sală de curs virtuală, în care își întâlnesc profesorul și colegii, pot contribui la dezbatere, pot încărca fișiere relevante etc. În plus, pentru fiecare program de studiu creăm un grup de lucru pe Facebook, unde cursanții se prezintă colegilor și unde continuă adesea discuțiile pornite la curs.

  1. Puteţi să ne vorbiţi despre programele de studiu ale CDS? Care au fost criteriile potrivit cărora au fost alese aceste tematici? Cui se adresează?

Programele de studiu organizate de Centrul nostru răspund punctual nevoilor celor mai presante pe care le resimțim în cursul lucrării pastorale, în parohii: nevoia generală de catehizare a credincioșilor și nevoia completării periodice – sau, mai bine spus, continue – a pregătirii clericilor noștri, încât să poată răspunde onorabil provocărilor foarte diverse pe care le presupune viața în Occident.

Astfel, cel mai cunoscut și longeviv program de studiu al nostru este Introducere în teologia ortodoxă, o serie de peste 50 de prelegeri, care au loc seara, de două ori pe săptămână, din noiembrie până în iunie. Sunt cursuri de introducere în teologia biblică, în parcursul istoric al Bisericii, învățătura de credință și tradiția liturgică și canonică a Bisericii Ortodoxe. Către final, sunt abordate și câteva teme mai complexe, specifice viețuirii noastre în Occident, precum cele legate de dialogul inter-creștin și inter-religios, ori despre consolidarea conștiinței misionare a membrilor comunităților noastre.

Un alt program ce s-a dovedit a fi foarte popular este Pastorație și duhovnicie, o serie de prelegeri adresate cu precădere preoților duhovnici. Programul începe cu prezentarea unor perspective istorice, canonice, liturgice și dogmatice asupra Tainei Spovedaniei, axându-se apoi pe împărtășirea de experiență pastorală dinspre duhovnicii mai în vârstă și experimentați către cei mai tineri dintre slujitorii eparhiilor noastre.

În anul academic 2017-2018, propunem două programe de studiu noi: Cum citim Sfânta Scriptură, care urmărește oferirea unei metode de angajare serioasă în citirea și înțelegerea corectă a Sfintei Scripturi, și Teologi ortodocși ai sec. XX, care se va concentra asupra a 10 dintre cei mai mari gânditori ortodocși ai secolului trecut și a felului în care opera lor a influențat și poate, în continuare, ajuta la articularea unei perspective ortodoxe asupra lumii, care să fie bine întemeiată în tradiția teologică a Bisericii noastre.

  1. Procesul educațional promovat de CDS înseamnă doar acumulare de informaţii? Asupra cărui aspect se insistă mai mult?

Cred că putem spune că dimensiunea cea mai evidentă a activității noastre este cea informativă, date fiind condițiile – virtuale –  în care ne întâlnim. Aceasta este însă completată de o pronunțată dimensiune formativă. Cum spuneam mai sus, obiectivul programelor noastre nu este de a transmite doar un set de noțiuni abstracte, ci adesea de a facilita contactul și partajarea de experiență între participanții la curs. În plus, fiecare an academic este încununat de o sesiune de examinare de două sau trei zile în cadrul cărei cursanții se întâlnesc față-către-față între ei și cu profesorii lor.

Cu această ocazie sunt evaluați, dar în egală măsură iau parte la un intens program de comunicări, dezbateri și ateliere tematice, iar nu în ultimul rând la un program liturgic ce culminează cu întâlnirea reală, euharistică, cu Dumnezeul cel viu. Toate acestea au un impact deosebit asupra celor care participă la programele și sesiunile CDS Paris, care constituie deja o adevărată rețea informală de alumni, și care duc mai departe nu doar litera, ci și duhul de care se împărtășesc aici.

  1. Care sunt planurile de viitor pentru CDS Paris?

Lucrăm permanent la îmbunătățirea și mai ales diversificarea programelor de studiu pe care le oferim, precum și la asistarea cursanților în uzitarea optimă a platformei de cursuri online. În egală măsură, facem demersuri pentru recunoașterea academică a diplomelor eliberate de către CDS Paris, în acest moment ele fiind recunoscute numai în cadrul celor două mitropolii ortodoxe române din Occident.

  1. Vă rugăm, dacă doriţi să transmiteţi un mesaj cititorilor Agenţiei de ştiri Basilica.

Plecând de la premisa că cititorii dvs. sunt oameni real interesați de viața Bisericii, cred că mesajul cel mai potrivit ar fi un îndemn la implicare activă în lucrarea Bisericii, oriunde ne-am găsi – în țară sau peste hotare. Mi se pare că asistăm, în ultima vreme, la o regenerare a conștiinței ecleziale în rândul mirenilor și că realizăm treptat că, dacă e ca mărturia noastră creștină să fie credibilă în societate, ea trebuie să izvorască dintr-o cunoaștere autentică a lui Hristos Domnul, în Biserica Sa.

Comentarii Facebook


Știri recente