Interviu cu Episcopul Tulcii: Să descoperim dulceața și frumusețea inegalabilă a rugăciunilor închinate Maicii Domnului

Episcopul Visarion al Tulcii a spus într-un interviu oferit basilica.ro, că este important „să descoperim mai ales acum, în timpul Postului Sfintei Maria, dulceața și frumusețea inegalabilă a rugăciunilor închinate Maicii Domnului – Acatistele și Paraclisele – pe care să le citim zilnic în fața icoanei ei ca să putem primi din belșug faceri de bine, ajutor și împlinirea cererilor celor de folos”.

Fiind autorul unei lucrări despre învăţătura mariologică a Sf. Nicolae Cabasila, Preasfinția Sa a insistat asupra câtorva particularităţi mai puţin cunoscute despre Fecioara Maria, dar a oferit și unele îndemnuri pentru tineri.

Episcopul Tulcii a spus că „Maica Domnului este cu adevărat Maica lui Hristos, Maica Bisericii dar este în același timp și Maica noastră – a fiecărui creștin care o recunoaște și o mărturisește ca Născătoare de Dumnezeu și ca mijlocitoare și rugătoare neadormită la tronul Prea Sfintei Treimi”.

Interviul integral cu Episcopul Tulcii:


Basilica.ro: Ne aflăm în postul Adormirii Maicii Domnului, însă din păcate societatea contemporană se raportează la post ca la o practică învechită, de Ev Medieval. Ce sfaturi puteţi să oferiţi tinerilor ca să înţeleagă faptul că postul este mai actual ca niciodată într-o societate axată pe consum haotic.

Episcopul Tulcii: Luna august ne prilejuiește în fiecare an întâlnirea cu Maica Domnului a cărei Adormire o prăznuiește Sfânta noastră Biserică la 15 august.

Această sărbătoare este precedată de obișnuitul post de două săptămâni pe care Biserica ni-l recomandă tuturor ca mijloc de purificare și de apropiere de cele sfinte ca și de o mai mare aplecare spre rugăciune și spre lucrarea binelui.

Acest post este îndrăgit de către credincioși fie tineri, fie bătrâni fiind un post ușor, scurt și binecuvântat de belșugul roadelor pământului în mijlocul verii.

Poate că niciodată societatea umană nu are nevoie mai mult de post și de rugăciune ca acum  în vremurile pe care le trăim, vremuri de criză spirituală, de alienare sufletească, vremuri marcate de consumism și de hedonism.

În viața unui creștin și deci a unui tânăr postul ar trebui să ocupe un rol important fiind un mijloc eficace de fortificare a voinței, de luminare a cugetului și de apropiere de inefabilul divin.

Prin post și prin rugăciune un tânăr devine mai puternic, mai biruitor în fața ispitelor și tentațiilor vieții și în același timp mai disciplinat și mai ascultător față de sine însuși, față de familie și față de societate.

Prin post și rugăciune tânărul își testează credința, sporindu-și starea spirituală de trezvie și de dăruire, biruind ispitele lumii și gustând din binefacerile nepătimirii și ale vieții curate la care este chemat de către Hristos Domnul.

Așadar postul ca exercițiu de virtute și de asceză creștină nu este ceva anacronic, învechit sau perimat ci dimpotrivă  este un remediu benefic și eficace de redobândire a sănătății sufletești și trupești.

Basilica.ro: Deşi este grabnic ajutătoare tuturor, de multe ori nu-i percepem dragostea de mamă în adevăratul sens. Cum putem redescoperi sentimentul de filiaţie în raportarea noastră la Maica Domnului? 

Episcopul Tulcii: Maica Domnului este cu adevărat Maica lui Hristos, este Maica Bisericii dar este în același timp și Maica noastră – a fiecărui creștin care o recunoaște și o mărturisește ca Născătoare de Dumnezeu și ca mijlocitoare și rugătoare neadormită la tronul Prea Sfintei Treimi.

Din păcate, deși suntem creștini, nu suntem în stare și de multe ori nu știm și nu ne pricepem să ne apropiem așa cum se cuvine de acest izvor duhovnicesc de sfințenie și de bucurie extraordinară care este Maica Domnului, să-l descoperim și să ne adăpăm pe deplin din apa lui curată și limpede.

Maica Domnului la fel ca orice mamă îi iubește pe fii ei, îi ajută, îi sprijinește, mijlocește pentru ei, îi ceartă atunci când greșesc dar mai ales îi învăluie cu mantia milostivirii și a rugăciunilor ei. Se cade deci să alergăm „cu osârdie și să cădem cu pocăință” către Sf. Fecioară și să o rugăm fierbinte să ne ajute că de multe ori „pierim de mulțimea păcatelor” și cu adevărat pe ea o am câștigat nădejde de mântuire și zid de biruință împotriva patimilor și a tuturor vrăjmașilor văzuți și nevăzuți.

Să descoperim mai ales acum, în timpul Postului Sfintei Marii, dulceața și frumusețea inegalabilă a rugăciunilor închinate Maicii Domnului – Acatistele și Paraclisele – pe care să le citim zilnic în fața icoanei ei ca să putem primi din belșug faceri de bine, ajutor și împlinirea cererilor celor de folos.

Să ascultăm de sfatul sfântului ierarh Nifon al Țării Românești care ne îndeamnă pe fiecare: „fie-ți drag a te ruga de-a pururi Maicii Domnului și pururi ți se va lumina inima și vei vedea pe Dumnezeu”. Marii sfinți și marii trăitori ai Bisericii au fost mari cinstitori și rugători ai Maicii Domnului și urmându-i pe aceștia și noi creștinii de astăzi să ne străduim în a o cinsti și a o invoca în rugăciune pe cea care este cea mai aproape de Fiul ei, Mântuitorul sufletelor noastre, ca rugătoare și mijlocitoare neînfruntată.

Basilica.ro: Sunteţi autorul unei lucrări despre învăţătura mariologică a Sf. Nicolae Cabasila. Puteţi să ne prezentaţi câteva particularităţi mai puţin cunoscute din gândirea sfântului Nicolae despre Fecioara Maria? 

Episcopul Tulcii: Sf. Nicolae Cabasila în cele trei omilii mariale o laudă pe Sf. Fecioară Maria ca una care s-a învrednicit a fi aleasă de către Dumnezeu pentru a-L naște la „plinirea vremii” pe Fiul Său întrupat, Mântuitorul Iisus Hristos, subliniind calitatea ei de Născătoare de Dumnezeu, de pururea Fecioară și de mijlocitoare la tronul Sfintei Treimi. Nicolae Cabasila ne prezintă o viziune umanistă asupra Maicii Domnului arătându-o ca pe un rod al curăției și al sfințeniei umanității întru împlinirea planului de mântuire.

El arată că Maica Domnului mijlocește pentru noi pentru că e unită la maximum cu Hristos din care izvorăște harul și că această mijlocire nu întrerupe nicidecum contactul direct al credinciosului cu Hristos. Cele trei evenimente majore din viața Mariei, Nașterea, Buna-Vestire și Adormirea Maicii Domnului, poartă în ele – spune Sf. Nicolae Cabasila – semnificațiile profunde ale umanității care iese în întâmpinarea Luminii.

Sfânta Fecioară este a doua Evă ce aduce în locul blestemului binecuvântarea și în locul morții viața veșnică. În elogiul făcut Maicii Domnului el face de fapt un elogiu umanității ce aduce ca dar Prea Sfintei Treimi pe prunca Maria din care se va naște Răscumpărătorul lumii, Hristos Domnul. El arată că întruparea Cuvântului nu a fost doar lucrarea Tatălui și a Sfântului Duh ci în aceeași măsură a fost lucrarea voinței și credinței Fecioarei care astfel devine împreună lucrătoare la iconomia lui Dumnezeu asupra neamului nostru.

Sf. Nicolae Cabasila la unison cu mari părinți ai Bisericii ne îndeamnă la o cinstire sinceră a Maicii Prea Curate, la invocarea ei spre cerere și ajutor dar mai ales la urmarea vieții ei de sfințenie, de ascultare și de jertfire.

Basilica.ro: În opera Sfântului Nicolae Cabasila putem regăsi sfaturi pentru tinerii de astăzi în privinţa cinstirii care se cuvine Preasfintei Născătoare de Dumnezeu? Puteţi să ne prezentaţi câteva?

Episcopul Tulcii: În primul rând Sf. Nicolae Cabasila îi îndeamnă pe creștini, deci și pe tineri, la o viață curată, la o viață lipsită de patimi și la o mai profundă meditare asupra rolului pe care Fecioara Maria l-a avut în viața umanității și a Bisericii Creștine.

Scopul vieții nu este acela de a da frâu liber patimilor și pornirilor egoiste, ci este acela de a dobândi și lucra îndumnezeirea.

În persoana Sfintei Fecioare Maria a fost realizat pentru prima dată adevăratul destin al omului adică unirea cu Dumnezeu în har.

Maria fiind plinătate a iubirii prin faptul că își dăruiește întreaga viață lui Dumnezeu, tinerii trebuie să se străduiască și ei după putință în a-și dărui viața lui Hristos și Evangheliei Sale, străduindu-se să lupte pentru instaurarea în lume a Împărăției lui Dumnezeu care, după cuvântul apostolului, este „pace, bucurie întru Duhul Sfânt” (Romani 14, 17).

Cele trei omilii mariale se încheie toate cu îndemnul de a o preamări pe Maica Domnului, de a o asculta și de a-i urma viața ei nepătată și plină de virtuți spre a putea dobândi și noi o viață fericită aici pe pământ și a moșteni veșnicele bunătăți în Împărăția Cerurilor.

Foto credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente