Întâlniri pastoral-misionare la Câineni şi Amărăşti

Preoţii din cercurile pastoral-misionare Amărăşti I, din Protopopiatul Craiova Sud, şi Loviştea, din Protoieria Călimăneşti, judeţul Vâlcea, s-au întrunit săptămâna aceasta în cadrul unor conferinţe duhovniceşti. La aceste activităţi au luat parte şi numeroşi credincioşi din parohiile arondate, informează „Ziarul Lumina”.

Întâlnirea clericilor din Cercul pastoral „Loviştea“ a avut loc miercuri, 18 martie, la Parohia Câineni I. La întâlnire au luat parte preoţii parohi şi preoţii slujitori din parohiile: Câineni 1, Câineni 2, Grebleşti, Găujani, Robeşti-Balota, Bumbuieşti, Titeşti, Bratoveşti, Racoviţa, Spinu, Mlăceni, Perişani-Băiaşu şi Poiana. Tema întâlnirii, intitulată „Misiunea şi responsabilitatea preotului în slujirea credincioşilor“, a fost prezentată de pr. Iulian Mihai Bărbuşi, preot paroh la Parohia Câineni 1. Întâlnirea a fost precedată de săvârşirea Sfintei Liturghii a Darurilor înainte sfinţite şi a Tainei Sfântului Maslu.

„Preotul are obligaţia de a se dărui cu abnegaţie generoasă“

În prezentarea sa, pr. Mihai a punctat legătura dintre slujirea sacramentală şi datoriile credincioşilor faţă de Biserică. „Slujirea preoţiei trebuie să susţină slujirea credincioşilor, să susţină «sacerdoţiul lor laic», preotul trebuie să fie un păstor desăvârşit, un apostol şi îndrumător al vieţii şi trăirii creştine. Aprins de o iubire vie şi lucrătoare, preotul are obligaţia de a se dărui cu abnegaţie generoasă în şi pentru slujirea omului de către creştini şi Biserică, precum şi responsabilitatea de aexercita o influenţă hotărâtoare asupra credincioşilor în ceea ce priveşte cunoaşterea lui Dumnezeu, trăirea şi vieţuirea creştină“, a spus pr. Iulian Mihai Bărbuşi. La rândul său, pr. Nicolae-Laurenţiu Ceauşu, protopop de Călimăneşti, a mulţumit preoţilor slujitori pentru organizarea cercului pastoral şi celorlalţi preoţi pentru participare şi a reamintit cât de importantă este misiunea preotului în viaţa credincioşilor pe care îi are în grijă. În cadrul întâlnirii au mai fost discutate aspecte de ordin pastoral-misionar şi administrativ-gospodăresc, precum: pastoraţia preotului în rândul credicioşilor, colportajul, ora de religie şi unele aspecte liturgice ce ţin de perioada Postului Mare. În mijlocul nostru s-a aflat şi Anişoara Marin, profesor de religie la şcolile din comuna Câineni.

Întrunirea preoţilor din Cercul pastoral „Loviştea“ a fost un prilej de sporire a comuniunii şi de intensificare a colaborării între preoţi, iar pentru credincioşi a fost un prilej de întărire în credinţă şi de integrare reală în viaţa Bisericii.

Manifestarea se încadrează în rândul evenimentelor dedicate Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii.

„O valorificare teoretică şi practică a perioadei Postului Mare“

Tot în această săptămână, miercuri, 18 martie, preoţii din Protoieria Craiova Sud, Cercul pastoral Amănăşti 1, s-au întâlnit la biserica parohială din localitatea Celaru. Tradiţionala conferinţă duhovnicească a fost precedată de săvârşirea Tainei Sfântului Maslu, la care au luat parte peste 70 de credincioşi. După ceremonialul liturgic, a fost susţinută prelegerea „Postul şi foloasele lui în viaţa credinciosului de astăzi“.

Despre întâlnirile din Protopopiatul Craiova Sud, protoiereul Grigore Vulcănescu a spus că „reprezintă o valorificare teoretică şi practică a perioadei Postului Mare, atât de necesară societăţii actuale. Vizibil afectată de pericolele secularismului, lumea în care trăim a uitat să mai privească spre Dumnezeu. De aceea, prin aceste întâlniri încercăm să aducem o motivaţie celor care au uitat să mai spere şi s-au izolat sufleteşte. Dorim să le arătăm că nu sunt singuri, că Dumnezeu, prin slujitorii Săi, le poartă permanent de grijă şi că pot privi de fiecare dată cu nădejde spre Lumina Învierii Sale“, a precizat pr. Vulcănescu.

Comentarii Facebook


Știri recente