Întâlnire de lucru între Permanențele Consiliilor Eparhiale ale Episcopiei Oradiei și Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

La Mânăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea, a avut loc marți, 28 aprilie 2015, o întâlnire de lucru între Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei și Chiriarhul locului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, și Permanențele Consiliilor Eparhiale ale celor două Episcopii, după cum a precizat Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Reuniunea a avut loc la inițiativa Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei și a avut ca scop analizarea posibilităților de ducere la îndeplinire a uneia dintre hotărârile recente ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de întrajutorare și sprijinire de către Eparhiile Patriarhiei Române, în special situate în apropiere de hotarele României, pentru Eparhiile Ortodoxe Române care funcționează dincolo de granițe, între care se numără și Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria.

Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie, care a fost mai întâi, vreme de 8 ani, Chiriarh al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a întâmpinat împreună cu Părinții Consilieri din Permanența Consiliului Eparhial, cu Părinții Protopopi și alți Inspectori din Administrația Eparhială a Episcopiei Oradiei, pe Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, actualul Chiriarh al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, care a venit însoțit de Consilierii de resort, de Secretarul Eparhial și de alți Părinți din cadrul Eparhiei din Ungaria.

Chiriarhul Oradiei a salutat inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de ajutorare a Eparhiilor din jurul granițelor, care este necesară și binevenită și a evocat câteva date importante din istoria comunității românești din Ungaria, pe care a păstorit-o vreme de 8 ani, având posibilitatea să cunoască personal problemele cu care se confruntă această Eparhie și mica comunitate românească ortodoxă care trăiește astăzi în Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan a salutat, la rândul său, invitația adresată Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, de dialog comun, care este prima de acest fel, venită din partea celor patru Eparhii din Țară, care au primit în grija lor ajutorul către Episcopia din Ungaria: Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Aradului, Episcopia Oradiei și Episcopia Maramureșului și Sătmarului.

Cu acest prilej, s-a constatat că unele problemele misionar-pastorale, cum ar fi de pildă problema cântăreților de la strană, sunt probleme arzătoare și comune celor două Eparhii, chiar dacă ele își desfășoară activitatea în interiorul granițelor, sau dincolo de hotarele Țării și ele vor fi mai dificil de rezolvat, dar se vor căuta soluții corespunzătoare, iar altele, cum este misiunea în rândul Asociației „Oastei Domnului” din Micherechi, sau conlucrarea concretă și înfrățirea între unele Parohii ale celor două Eparhii, aflate la distanțe relativ mici, vor putea constitui cheia de rezolvare a multor probleme și vor putea contribui, de asemenea, la o mai bună cunoaștere reciprocă și la întărirea identității românești și ortodoxe a românilor care trăiesc dincolo de granițe. De asemenea, un sprijin concret va putea fi oferit și în ceea ce privește misiunea în rândul copiilor și tinerilor, care reprezintă viitorul oricărei comunități.

Slujirile liturgice, care au avut loc și până în prezent și la care vor mai participa cei doi Ierarhi, împreună cu alți clerici din cele două Eparhii, cu prilejul unor hramuri, sfințiri de biserici, sau alte evenimente, au constituit un element important, care exprimă comuniunea liturgică și bunele relații de frățietate între clericii și credincioșii români care trăiesc de cele două părți ale graniței. În acest context, Preasfințitul Părinte Sofronie a adresat deja oaspeților invitația de a participa la evenimentele din 19-20 septembrie a.c., prilejuite de aniversarea a 320 de ani de la prima menționare oficială a Episcopiei Oradiei și Agriei, în Diploma leopoldină de conferire a privilegiilor ilirice, din 1695.

Întâlnirea de lucru între Permanențele celor două Eparhii, sub conducerea Întâistătătorilor lor, a dorit să ofere cadrul instituțional necesar ca această colaborare să poată fi inițiată, urmând ca pe viitor să aibă loc și întâlniri concrete, între Parohiile direct interesate, dar și întâlniri la un nivel mai înalt.

Atmosfera de comuniune între membrii celor două Permanențe Eparhiale a continuat și la agapa frățească oferită în trapeza Mânăstirii, care a încheiat această întâlnire de lucru.

Comentarii Facebook


Știri recente