Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria la ceas aniversar

Sâmbătă, 5 octombrie 2013, la Centrul Cultural Român din cadrul Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, în prezența și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan a avut loc un eveniment remarcabil: aniversarea a 20 de ani de la înființarea Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria.

Înființat în anul 1993 și aflat încă de la început sub conducerea Doamnei Director Maria Berényi, prestigios om de cultură, intelectual și cercetător român din Ungaria, posesor a două doctorate (în filologie, la Universitatea „Eötvös Lóránd” din Budapesta și în istorie la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca), Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria a avut ca scop principal desfășurarea unei activități științifice care să identifice și să promoveze valorile culturale ce au asigurat existența și continuitatea românilor pe teritoriul Ungariei de astăzi, după cum informează Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Deși a pornit de la o simplă dorință a unor intelectuali români de a-și cunoaște și afirma mai bine trecutul, identitatea și valorile proprii, Institutul de Cercetări s-a definit ulterior, prin multă muncă și perseverență, drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul cultural și spiritual ale comunității românești din Ungaria, înregistrând un număr de 82 de volume tipărite și 22 de simpozioane internaționale organizate anual pe diferite teme de interes, ale căror referate și comunicări au fost publicate ulterior în volum.

Încă de la început, Institutul de Cercetări și-a orientat activitatea în două direcții principale: una de cercetare științifică în domeniul istoric, demografic, filologic, istorico-literar, lingvistic, etnografic și etnologic, artistic, etc, iar alta de valorificare a acestor cercetări prin publicații, periodice proprii (precum „Simpozion”, „Lumina” și „Izvorul”) și prin cărți. Totodată, Institutul a organizat anual manifestări științifice de prestigiu, sesiuni de comunicări și mese rotunde, cu participanți din Ungaria și de peste hotare.

Nimic din toate aceste frumoase realizări ale Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria nu ar fi fost cu putință fără contribuția și munca susținută a membrilor componenți și colaboratorilor săi, prezenți și ei la acest moment aniversar: Doamna Director Maria Berényi, Doamna Ana Borbély, Doamna Emilia Martin, Doamna Elena Ciobai Munteanu, Doamna Stela Nicula Machour, Domnul Tiberiu Herdean, Domnul Ștefan Oroian, ș.a.

Între anii 1993-1998 Institutul a beneficiat de un sprijin constant din partea Statului Ungar, pentru ca după aceea să funcționeze fără buget anual stabil, ci doar prin proiectele și concursurile înaintate în fiecare an către instituții de resort din partea Statului.

Ca urmare a vizitei efectuate în Ungaria, în luna octombrie 2012, de către Ministrul de Externe Român Titus Corlățean, în acest an aniversar Institutul a beneficiat de un sprijin consistent din partea Statului Ungar, care a permis, între altele, reeditarea unor volume mai vechi, epuizate deja, sau tipărirea unor cărți noi, astfel încât, în total 10 volume au văzut din nou lumina tiparului și au fost lansate de autorii lor în cadrul acestei festivități.

Fiecare dintre autorii de la masa prezidiului, cu multă satisfacție și emoție și-a prezentat în fața publicului volumul pe care l-a scris, după cum urmează: Emilia Martin și Elena Ciobai Munteanu (volum colectiv) „Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria”; Maria Berényi „Poveștile caselor. Românii în Buda și Pesta”; album omagial cu titlul „Oroian” și dedicat maestrului Ștefan Oroian, pictor, grafician și sculptor român din Giula; Ana Borbély „Limbă română și identitate românească în Ungaria”; Tiberiu Herdean „Confesiunea în romanul românesc interbelic”; Emilia Martin „Românii din Ungaria. Studii de etnologie”; Elena Ciobai „Românii din Ungaria. Studii de istorie”; Stela Nicula Machour „Aspecte ale gândirii umane. Studii de psihologie tradițională”; Irina Isai Garami „Săcalul de altădată” și Maria Berényi „Personalități marcante în istoria și cultura românilor din Ungaria (sec. XIX)”.

Alături de cei omagiați cu acest prilej la Giula s-au aflat și alți intelectuali ai comunității românești din Ungaria și diferite oficialități: Domnul Ambasador Alexandru Victor Micula, Domnul Consul General Ioan Fodoreanu, de la Consulatul General al României la Seghedin, Domnul Consul Gerant-Interimar Dragoș Țigău și Domnul Titus Gheorghiov, de la Consulatul General al României din Giula, Domnul Paulik Antal, Director General al Departamentului pentru Minorități, al Secretariatului de Stat pentru Culte, Minorități și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul Ministerului Resurselor Umane, de la Budapesta, Doamna Mihaela Teodor, Consilier la Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, din București, Doamna Maria Gurzău Czégledi, Directorul Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, Doamna Eva Iova-Șimon, Directorul Săptămânalului „Foia Românească”, Doamna Corina Sebestyén, Redactor la Săptămânalul „Cronica”, echipa de filmări de la emisiunea în limba română numită „Ecranul nostru”, a Studioului Teritorial din Seghedin al Televiziunii Maghiare M1, ș.a.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, prezent la acest eveniment și-a exprimat aprecierea și considerația deosebită pentru această prestigioasă instituție de cultură a românilor din Ungaria, care a împlinit două decenii de existență și care în decursul activității ei s-a aplecat și asupra tezaurului Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, inventariat și adunat în colecția aflată la sediul Episcopiei, încă de pe vremea când nu exista un Ierarh în fruntea acestei Eparhii, și care a fost concretizat și în volumul „Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria”. Totodată, a subliniat faptul că toate aceste odoare de mare preț ale sufletului românesc trăitor în Ungaria au fost aduse la vremea lor din România și marchează legăturile firești și puternice ale comunității ortodoxe românești din Ungaria cu Biserica Mamă, Sfânta Biserică Dreptmăritoare Română, urmând ca într-o zi să poată fi organizată, cu sprijinul Statului Ungar, și o expoziție permanentă pentru ca aceste obiecte să fie expuse publicului într-o măsură mai mare, și-a exprimat bucuria că această comunitate ortodoxă românească este vie și joacă încă un rol important și în viața de astăzi a societății și a transmis reprezentantului Guvernului Ungar dorința ca Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria să fie susținut și pe viitor, în același fel și la același nivel ca și în acest an aniversar.

Din partea Domnului Ministru de Externe Titus Corlățean și a Guvernului Român, prin intermediul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni și a Doamnei Consilier Mihaela Teodor, în semn de prețuire pentru activitatea depusă în toată această perioadă, Institutului de Cercetări a Românilor din Ungaria i-a fost oferită o Diplomă de Excelență.

Cu acest prilej a fost lansat și site-ul Institutului www.romanintezet.hu, care cuprinde atât informații importante referitoare la scopul și rolul acestei instituții, cât și publicațiile apărute de-a lungul anilor, în format electronic și care pot fi descărcate în calculator de către vizitatorii site-ului.

Toți cei prezenți la manifestare au apreciat importanța deosebită a evenimentului și au urat ani îndelungați și rodnice împliniri, și în continuare, pentru Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria.

Comentarii Facebook


Știri recente