Inspector școlar: Valorile pe care religia le promovează și-au dovedit viabilitatea în mii de ani. Nu mai avem nimic de demonstrat aici

Într-un interviu acordat unei publicaţii locale, prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru religie – ISJ Suceava, a vorbit despre prejudecăţile cu care se confruntă când vine vorba despre această disciplină, despre apostolatul educaţional la care sunt chemate cadrele didactice, dar şi despre parteneriatul Şcoală-Biserică.

Şabloane şi prejudecăţi

Dificultăţile privind locul și rostul orei de religie în școli vin dintr-o serie de şabloane şi prejudecăţi, spune prof. Daniela Ceredeev. „Și m-aș referi la mentalitatea unor părinți și colegi de cancelarii cum că e o disciplină la care nu se susțin examene naționale și, ca atare, nerelevantă pentru prioritățile copilului/tânărului. Nu pot să nu pomenesc aici de superficialitatea cu care sunt privite în școli valențele inter și transdisciplinare ale religiei”, mărturiseşte inspectorul şcolar.

Cu toate acestea, prof. Daniela Ceredeev, subliniază că „valorile pe care religia le promovează și le transformă în mod de viață și-au dovedit viabilitatea în mii de ani. Nu mai avem noi nimic de demonstrat aici”.

Profesorii sunt chemaţi la un apostolat educaţional

Profesoara decorată de Preşedintele României are convingerea că, în acest proces al formării copiilor, „oamenii și nu sistemele sunt lumina”.

„Cred în oameni și cred într-o școală românească a viitorului. Deschisă spre valori, înrădăcinată în filele impresionante și frumoase ale trecutului acestui neam, mai atentă la oameni și vremuri, conectată în aceeași măsură la inovație și netrecătoare valori, în care profesorii rămân  încredințați că sunt chemați la o altă  formă de apostolat. Cel educațional. Și că fiecare oră se cere gândită în paradigma asigurării contextului de cunoaștere și devenire spirituală pentru fiecare copil și tânăr”.

Tot ea spune că „profesorii și preoții n-au fost deloc întâmplător chemați la o astfel de aleasă misiune, aceea de a-i pregăti pe copii pentru întâlnirea cu viitorul. Mai întâi cel al pământului și mai apoi cel al Cerului”.

95 de Școli de duminică, în Arhieiscopia Sucevei şi Rădăuţilor

Ea evidenţiază importanţa parteneriatului dintre Biserică şi Şcoală. „Fiecare în parte și laolaltă”, spune prof. Daniela Ceredeev, sunt „macro-familia copiilor și a tinerilor lumii”.

„Cât despre proiecte comune, vă asigur, nu sunt puține deloc și-mi place să cred nici nesemnificative. Și dac-ar fi să amintim doar de cele 95 de Școli de duminică, la care se adaugă două centre de tineret din arhiepiscopia noastră, din programul omonim, inițiat și susținut de Părintele Arhiepiscop, la care participă peste 3000 de copii și tineri”.

Daniela Ceredeev reaminteşte că orice copil învaţă făcând, drept urmare îndeamnă să le fim exemple.

„Nu doar vorbindu-i despre rugăciune îl vom învăța măiestria și liniștea dialogului cu Hristos, ci îngenunchind împreună cu el, lângă el. Și cât de mare poate fi omul care știe să îngenuncheze lângă un copil!”

„Am putea să-i vorbim neîntrerupt unui copil despre cât de tare te înalță generozitatea și omenia. Dar dacă mâna lui nu va fi aceea care să ofere pâinea grijii față de cei din jur, experiența lui va rămâne de suprafață”.

Daniela Ceredeev, extrase din biografia profesională:

 • Inspector școlar pentru disciplina Religie al județului Suceava (prezent)
 • Profesor titular religie/limba şi literatura română
 • Directoarea Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa (2017-2020)
 • Membru in Consiliul Consultativ al disciplinei Religie (2009 – 2014)
 • Membru in Consiliul Consultativ al disciplinei Limba şi literatura română (2010 –  2014)
 • Metodist – Limba şi literatura română, IŞJ Suceava (2010 – prezent)
 • Metodist – Religie, IŞJ Suceava (2012 – prezent)
 • Profesor mentor pentru inserţia profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare (2012 – prezent)
 • Metodist Educaţie permanentă, IŞJ Suceava (2016 – prezent)
 • Membru al corpului naţional de experţi în management educaţional
 • Formator național Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED, Ministerul Educației Naționale, Cod SMIS 118327
 • Formator al Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava – E-PROFI, Educație prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate și motivate în județul Suceava – Cod SMIS 107116
 • Formator al Organizației Salvați Copiii România, Medierea conflictelor în mediul școlar
 • Coordonator al Centrului Nouă ne Pasă – Moldovița
 • Coordonator al Centrului pentru performanță școlară în rural – Moldovița
 • Fondator și coordonator al Centrului pentru Inovație, Voluntariat și Inițiativă Comunitară – CIVIC Jr Moldovița.

Sursă foto: Facebook/Daniela Ceredeev

Comentarii Facebook


Știri recente