Însemnătatea împărtășirii în rugăciunile Liturghiei Darurilor înainte sfințite

Euharistia este incompatibilă cu postul, fiindcă înseamnă participare la Împărăția care este „bucurie și pace în Duhul Sfânt” (Alexander Schmemann). De aceea, Biserica a rânduit ca în zilele de luni până vineri să se săvârșească o slujbă de seară specială pentru împărtășire, Liturghia Darurilor înainte sfințite. Scopul și însemnătatea acestei împărtășiri cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos sunt arătate de rugăciunile pe care preotul le citește în taină în timpul săvârșirii acestei Liturghii. În materialul publicat miercuri, 26 martie, au fost reliefate din cele două rugăciuni de dinaintea Ieșirii cu Sfintele Daruri necesitatea curățirii de patimi, pentru a fi vrednic de Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, și cea a dobândirii harului dumnezeiesc, pentru susținerea efortului duhovnicesc. Acestea sunt teme predilecte și în următoarele rugăciuni ale Liturghiei Darurilor înainte sfințite, pentru a se arăta și mai clar, precum vom citi mai jos în rugăciunea Amvonului, îngăduința Bisericii de restrângere a valorii eshatologice a Euharistiei în favoarea aspectului ei de pregătire și susținere a efortului duhovnicesc (ierom. Makarios Simonopetritul).

„Dumnezeul tainelor celor negrăite și nevăzute… Care ne-ai descoperit slujirea acestei Liturghii și, pentru multă iubirea Ta de oameni, ne-ai pus pe noi, păcătoșii, să-Ți aducem daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului… sfințește sufletele și trupurile noastre, ale tuturor, cu sfințire neștearsă ca… să ne unim cu Însuși Hristosul Tău… să ne facem lăcaș al Preasfântului și închinatului Tău Duh, izbă-vindu-ne de toată uneltirea diavolească… și să dobândim bunătățile cele făgăduite nouă, împreună cu toți sfinții Tăi…” (Rugăciunea Ecteniei cererilor). „Stăpâne Atotțiitorule… ne-ai adus întru aceste preacinstite zile, spre curățirea sufletelor și trupurilor, spre înfrânarea poftelor și spre nădejdea învierii… dă-ne și nouă, Bunule, lupta cea bună să luptăm, calea postului să o săvârșim, credința nedespărțită să o păzim, capetele nevăzuților balauri să le sfărâmăm, biruitori asupra păcatului să ne arătăm și fără osândă să ajungem a ne închina și sfintei Învieri…” (Rugăciunea Amvonului).

(Articol publicat în Ziarul Lumina din 29 martie 2013, apărut sub semnătura lui Ioan Bușagă)

Comentarii Facebook


Știri recente