#Îndarsădaţi | Sf. Ioan Damaschin despre Nașterea Domnului

Sfântul Cuvios Ioan Damaschin, serbat în data de 04 decembrie, a fost imnograf, pictor, dar și un mare teolog.

În cadrul campaniei noastre pentru Postul Crăciunului vă propunem „Cuvântul la sfânta naștere a lui Hristos” al Cuviosului Ioan Damaschin. Am selectat 6 citate din această cuvântare, ca invitație la lectură:


„Domnul nostru Iisus Hristos, născându-se din Fecioara Maria, a răsărit ca o primăvară veselă întregii lumi și a reîntors-o la înnoire (…) Născându-se din rătăcirea iernii și a frigului amăgirii, ne-a adus din nou la primăvara bucuriei, asumându-și chipul nostru și înnoindu-l pe acesta odată cu asumarea trupului Său”.

„Purtând în întregime ceea ce este al nostru (firea omenească), afară de păcat, ne-a făcut prin înfiere fii ai aceluiași Tată și dimpreună moștenitori ai Împărăției Sale”.

„A primit să-I fie înscrisă Maica Sa în registrele cele neînsemnate ale romanilor, ca nouă, cei ce ne-am robit de bunăvoie zidirii să ne fie dăruită libertatea și să fie înscrise în ceruri numele noastre ca ale unor robi casnici (…) El însuși a binevoit să fie înscris, ca un supus al stăpânirii romane, spre adeverirea legilor instituite: atunci este de netăgăduit legea celui care împărățește, atunci când împăratul care legiuiește împlinește cel dintâi legea”.

„Stăpânul, Cel de nimic încăput, care are cerul tron și pământul așternut picioarelor, a primit să Se nască într-o peșteră mică, pentru ca omului celui căzut în mare cădere care a ajuns peșteră de tâlhari prin schimbarea chipului, cu ajutor dumnezeiesc să-i redea strălucirea unei mai luminoase împodobiri de frumusețe (dumnezeiască)”.

„Aceasta este Fecioară și înainte de naștere, și după naștere. Aceasta este Maică fără dureri și slujitoare a nașterii și se face moașă fără a fi învățată. Născându-L din Ea pe Cel mai presus de Ea, mai presus de fire, fără dureri, pe Care L-a înfășat și L-a culcat în iesle”.

„Povesteau magii unul altora despre Prunc și cum li Se înfățișase fiecăruia. Deci primul dintre ei a spus: Eu L-am văzut ca pe un prunc; al doilea: Eu, zice, L-am văzut ca pe un tânăr de 30 de ani; iar al treilea: Eu L-am văzut ca pe un bătrân vechi de zile”.


Cuvântarea poate fi citită integral în cartea „Sfântul Ioan Damaschin – Cuvântări la sărbători împărătești, la sărbători ale Maicii Domnului și la sfinți”, apărută în 2010 la Editura Institututului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

Vezi și alte sugestii de lectură pentru Postul Nașterii Domnului.

Foto credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente