Înălțarea Domnului la Patriarhie

Creștinii ortodocși sărbătoresc, astăzi, 29 mai 2014, Înălțarea Domnului. Praznicul amintește de ridicarea Mântuitorului Iisus Hristos cu Trupul la Cer după 40 de zile de la Învierea Sa din morți. Înălțarea Domnului este ultimul eveniment din viața pământească a Mântuitorului.

Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită la Catedrala Patriarhală din București de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Pericopei Evanghelice Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat importanța cinstirii sărbătorii de astăzi.

Destinația ultimă a omului este viața cerească

„Biserica Ortodoxă serbează astăzi Praznicul Mântuitorului și Domnului nostru Iisus Hristos la Cer. Această sărbătoare are loc la 40 de zile de la Învierea Domnului și este plasată între Sfintele Paști și Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt. Sărbătoarea face legătura între Hristos Cel înviat și Hristos înălțat la Ceruri Care împreună cu Tatăl va trimite pe Duhul Sfânt în Ziua Cincizecimii. Înălțarea la Cer a Domnului ne arată că destinația ultimă a omului nu este mormântul, ci viața cerească. Înălțarea Domnului este Înălțarea omului credincios. Ne arată destinația noastră ultimă, viața veșnică cerească la care va participa și trupul după învierea din morți, trupul transfigurat, înduhovnicit, preaslăvit. Hristos trimite pe Duhul Sfânt ca să ne dăruiască viața Lui cerească. Cât era pe pământ era în fața noastră. Prin Duhul Sfânt El va fi în interiorul nostru devenind viața vieții noastre. Duhul Sfânt nu Se vede, nu are față, El este însă prezent, tainic în fața lui Hristos și dorește ca fiecare om să devină o icoană a lui Hristos, să devină o față luminoasă, plină de iubirea lui Dumnezeu spre a săvârși binele și a arăta în lume iubire milostivă și darnică”, a spus Preafericirea Sa.

Duhul Sfânt este arhitectul din interior al Bisericii

După Înălțarea Domnului, Duhul Sfânt este cel care ne va călăuzi spre tot lucrul bun, a mai arătat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române. „Hristos Domnul, înainte de a se înălța la Cer, spune că ‘voi trimite făgăduința Tatălui’, adică pe Duhul Sfânt, și ‘acesta va rămâne în voi și cu voi, va lua dintru ale mele’, din învățăturile sale și din viața sa divino-umană și ‘vă va da vouă’. Duhul Sfânt nu aduce un alt adevăr, ci ajută pe oameni să trăiască adevărul lui Hristos. Duhul Sfânt este arhitectul din interior al Bisericii. Deci, prin Duhul Sfânt Hristos este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. El Se înalță la Ceruri, dar nu ne părăsește, ci este sub o altă formă, aceea a prezenței Duhului Sfânt în inimile noastre. El nu dorește să fie doar în fața noastră, ci să fie prezent în inimile noastre ca relația să nu fie una de spaimă, de frică, ci de iubire. Cât mai este teamă și frică simțim pe Dumnezeu exterior nouă. Când Îl iubim Îl simțim interior nouă. Aceasta este taina Înălțării la cer și anume, o prezență a lui Hristos în interiorul nostru prin lucrarea Duhului Sfânt.

Sunt pomeniți astăzi în toate bisericile din țară și străinătate eroii neamului românesc. La Catedrala patriarhală eroii au fost pomeniți în cadrul ecteniei întreite. Patriarhul României a explicat și de ce sunt pomeniți astăzi Eroii neamului și cum trebuie cinstiți.

„De ce Biserica Ortodoxă Română a făcut o legătură între Înălțarea Domnului la Cer și Ziua Eroilor? Pentru că Hristos S-a înălțat la Cer după ce a trecut prin jertfă, prin iubirea jertfelnică până la moarte. Deci, nu există înălțare fără iubire milostivă, dăruire de sine. De aceea și eroii noștri sunt înălțați întru cinstire pentru că s-au jertfit, au arătat dragoste și credință față de Biserică și neam potrivit cuvintelor Mântuitorului că ‘dragoste mai mare ca aceasta nimeni nu are decât să-și pună viața sa pentru prietenii săi’. Cei care și-au dat viața lor pentru poporul din care fac parte sunt cinstiți astăzi pentru că jertfa lor este cuprinsă în binecuvântarea lui Hristos, în binecuvântarea iubirii care nu este egoistă, ci este dăruire de sine, este iubire milostivă și smerită. Deci, noi îi pomenim pe eroi și prin aceasta cinstim pe cei ce au arătat iubire jertfelnică pentru a păstra credința, integritatea spirituală și teritorială a țării”.

Tot astăzi, Patriarhul României împreună cu un sobor de ierarhi l-au hirotonit Episcop Vicar Patriarhal pe Părintele Arhimandrit Ipopsifiu Ieronim Crețu, având titulatura de Sinaitul.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române dirijată de Arhid. Răzvan Ștefan.

Comentarii Facebook


Știri recente