Înălţarea Domnului – Hramul Catedralei tuturor eroilor români

CMN

Biserica a ales sărbătoarea Înălţării Domnului ca zi de pomenire a eroilor pentru a ne învăţa că există o legătură tainică între Crucea suferinţelor, Învierea şi Înălţarea Mântuitorului Iisus Hristos şi jertfa eroilor neamului.

Cultul eroilor a creat o cultură a preţuirii, a iubirii jertfelnice care este mai tare decât moartea. Mulţimea pomelnicelor şi parastaselor pentru eroii neamului a constituit un factor de cultivare a conştiinţei unităţii şi continuităţii noastre naţionale din neam în neam, adică din generaţie în generaţie.

Pentru a sublinia caracterul de simbol național și de memorial al tuturor eroilor români, Catedrala Naţională va avea hramul principal Înălţarea Domnului, zi în care sunt pomeniţi eroii noştri din toate timpurile.

Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât, în anul 1920, ca această sărbătoare să fie prilej de pomenire a eroilor neamului românesc. Decizia a fost consfinţită prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001 prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească.

Credinţa şi jertfelnicia poporului român reprezintă elementele comune care aduc împreună comemorarea eroilor neamului şi a apărătorilor Ortodoxiei în temniţele comuniste.

În această perioadă grea pentru Biserica Ortodoxă Română, peste 1800 de preoţi au fost arestaţi şi anchetaţi, întemniţaţi, trimişi să lucreze la Canalul Dunăre Marea Neagră sau chiar deportaţi. Astfel că 2017 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului

Patriarhul Daniel numeşte credinţa lor puternică şi curajul de a-l mărturisi pe Hristos drept rezistenţa activă a Bisericii împotriva ateismului militant.


În Capitala României, la începutul mileniului al III-lea, a început să se ridice noua Catedrală Patriarhală, viitoarea Catedrală Naţională. Acest deziderat al românilor a apărut încă din vremea Regelui Carol I, adică de peste 130 ani.

Slujba de punere a pietrei de temelie şi a sfinţirii locului destinat construirii Catedralei Naționale, pe terenul din Calea 13 Septembrie din Bucureşti a avut loc în 29 noiembrie 2007, fiind oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Al doilea ocrotitor este Sfântul Apostol Andrei, datorită evlaviei pe care o au credincioșii ortodocși români față de încreştinătorul românilor şi ocrotitorul românilor de pretutindeni.

Simbolismul teologic şi pentru ce este construit lăcaşul sacru sunt prezentate în mod detaliat pe site-ul catedralaneamului.ro.

Pentru o mai bună informare cu privire la Catedrala Mântuirii Neamului puteţi consulta date corecte şi semnificative. De asemenea, pentru a contribui la construirea în continuare a lăcaşului de cult aveţi posibilitatea de a alege una din metodele de donare.

În contextul ridicării acestei Biserici, a fost amenajat încă din anul 2011, în apropierea şantierului, un Paraclis cu hramurile Învierea Domnului, Maica Domnului Prodromiţa şi Sfântul Ioan Gură de Aur, unde există o puternică activitate misionară, pastorală şi liturgică.

Patriarhul Daniel îndeamnă la comemorarea eroilor neamului – Basilica.ro

Pomenirea cu recunoștință a tuturor eroilor români care s-au jertfit pentru unitatea, libertatea si demnitatea poporului român este o datorie a tuturor cetățenilor României! Toţi suntem chemați să păstrăm şi să cultivăm darul unităţii naţionale ca fiind un simbol al demnităţii poporului, obţinut cu multe jertfe de vieţi omeneşti şi multe eforturi spirituale şi materiale!…

Comentarii Facebook


Știri recente